(17.00 hodin)

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane premiére, vážená paní vicepremiérko, milé kolegyně, milí kolegové, základním úkolem vlády v každé době je udržovat zemi ve stabilitě. O to více tento úkol vlády je důležitý v době, kdy se nachází v krizi nevídaného rozsahu a netušených věcí, které jsme ještě před půlrokem nebyli schopni ani odhadnout. To, co vláda dělá tímto zákonem, je, že dělá přesný opak. Uvrhuje zemi do nestability. Staví proti sobě živnostníky, obce a města. To je něco, co je neodpustitelné.

Každý, kdo má alespoň elementární ekonomické vzdělání či cítění, a já předpokládám, že jak pan premiér, tak paní vicepremiérka jej mají, tak ví, že v krizi polovinu propadu vytváří nedůvěra, nestabilita a strach. Proč obce a kraje vrháme v tuto chvíli do nestability a nedůvěry? Moje obec, v případě, že tento návrh projde a nebude ze strany vlády jasná garance toho, jakým způsobem a jak nejrychleji tuto situaci vyřeší, tak okamžitě přeruší práce na další etapě vodovodu, nebudeme stavět další vrt vodovodu, nebudeme pokračovat v rozvoji optických sítí v obci, nebudeme dělat opatření proti suchu a nebudeme stavět nové veřejné osvětlení.

To jsou investice, které by ve výsledku měly lokální firmy, měly by je lokální živnostníci, kteří je v tomto čase krize potřebují nejvíc. Ta pětistovka na kompenzačním bonusu je sice hezká, ale ty firmy více potřebují práci a potřebují stabilitu. A já vás o tu stabilitu teď žádám, a proto vás, pane premiére i paní ministryně, teď a tady veřejně vyzývám, pojďte nám říct, jak tu stabilitu zajistíte. Pojďte říct obcím a krajům, jak tento problém vyřešíte, a jak ho vyřešíte co nejrychleji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat, a to vystoupením pana poslance Martina Kupky, připraví se kolega Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem tady 28. dubna načetl usnesení, které právě mělo už v té době přinést pomoc obcím a městům a navíc pomoc české ekonomice, protože je jasné, že obce a města jsou součástí veřejného prostoru, veřejných rozpočtů celé České republiky, a hrát si na to "jsme jedni a druzí" nemá příliš smysl. Má smysl hledat řešení pro to, jak překonat tu krizi, jak zajistit, aby se rozpočty měst a obcí nezadrhly, nespadly do situace, kdy nebude možné pokračovat v důležitých investicích, když navíc víme - a shodují se na tom vlastně úplně všichni napříč Sněmovnou - že investice jsou prostě důležitý krok k tomu, aby se ekonomika vracela zpátky a povzbuzovala. V tomhle směru má přece smysl finanční prostředky obcím a městům a krajům uvolnit na investice, uvolnit je tak, aby opravdu bylo možné zadávat zakázky i u českých firem, nebo právě u českých firem na investice v těch menších sídlech i ve větších městech a na krajích.

Proto jsme přišli s tím, aby v té situaci, o které jsme věděli, a věděli jsme o ní stejně jako vy před měsícem, prostě už vláda hleděla na to, jakým způsobem vypomoci s tím výpadkem daňových příjmů. Bylo přece jasné, že to postihne nutně i města a obce. Proto se vracíme k tomu, a vláda má nástroje, jak to řešit, a to řešení neznamená na úkor státního rozpočtu pomocí jedné součásti těch veřejných rozpočtů. To je přece krok společného zájmu a koneckonců i ve vyjádření paní ministryně financí jasně zaznívá, že je potřeba, aby obce a města investovaly.

Hledáme řešení, jak to udělat, pokud je tedy ten zájem myšlen vážně. Já odmítám to, že by se to mělo realizovat prostřednictvím dotací, protože o nich přece dobře víme, že jsou to jedny z nejdražších peněz, protože spotřebujeme spoustu českých korun na to, abychom zajistili veškerou administrativu, abychom zajistili rozhodování o tom, kdo dotace dostane a kdo dotace nedostane. Proto je namístě hledat řešení, které bude pokud možno co nejpřímější a které umožní například, tak jako je to v případě, kdy stát pomáhá obcím a městům s financováním volebních výdajů - velmi jednoduše přicházejí finanční prostředky na hlavu do jednotlivých měst a obcí a následně se jenom vyúčtují. Tímto způsobem vláda může velmi efektivně určit, kam by finanční prostředky měly jít, a mají to určitě být investice a údržba, tak aby to opravdu znamenalo podnícení dalšího ekonomického rozvoje. V tomto směru se nepochybně shodneme.

Je přece jasné, že za daných okolností odčerpání finančních prostředků z měst a obcí nutně poškodí i celou Českou republiku. To není věc, kdy by jeden z toho těžil a druhý by strádal. To je přece krok, který bude znamenat ztrátu na obou stranách, a má smysl udělat všechno pro to, abychom takovým ztrátám předešli. Je navíc zcela průkazné, dané zkušeností, že obce, města a i kraje jsou schopny okamžitě investovat. Nečekat na to, až se nějaký projekt teprve schválí, protože ve většině obcí a měst jsou připraveny investice už na letošní rok, byly rozpočtovány, a je možné je tedy okamžitě realizovat a okamžitě uvolnit další finanční prostředky do české ekonomiky. V tomto směru voláme znovu po tom - a připomínám, že v tomhle kroku jsme byli měsíc dozadu na tom podobně - aby se opravdu podařilo kompenzovat obcím a městům výpadek ideálně takovým způsobem, aby to byla jasná částka směřující na jednoho obyvatele. Třeba i proto, aby občané mohli snadno zkontrolovat, zda se s tím opravdu města a obce vypořádaly tak, že ty peníze investovaly, že mají pomáhat dál rozvoji i místní ekonomiky i obecně tomu, s čím bojujeme v České republice.

Znovu tedy vyzývám vládu, protože to může udělat. Může to udělat velmi rychle. Může to, když by existovala shoda, udělat třeba i dnes. Rozhodnout o tom, že v rámci rozpočtové rezervy zajistí financování investic, investování údržby v celé České republice prostřednictvím měst a obcí a krajů. Je to v tomhle směru opravdu konkrétní, jasný návrh, jak se s tím vypořádat a pomoci české ekonomice. My nepochybně podpoříme návrhy, které půjdou tímto směrem, které jednoduchým způsobem, ne tak, že se vytvoří nové dotační programy a vytvoří se znovu jistě i nerovnost v tom, že ty obce, které mají dávno dopředu velké projekty přichystané, tak budou nutně o krok napřed. Voláme po tom, abychom v tomto směru v situaci, kdy všichni čelíme poklesu příjmů, dokázali v obcích a městech zajistit co nejrozumnější podmínky a co nejrovnější podmínky.

Tedy ještě jednou. Podpoříme návrh, který bude směřovat k tomu, že vláda najde finanční prostředky na investice a údržbu ve městech a obcích. Neházejme obce a města přes palubu. A stejně tak je jasné, že nemůžeme hodit přes palubu všechny podnikatele, kteří čekají na kompenzační bonus, kteří čekají na to, že Česká republika naplní to, o čem i ve Sněmovně dlouhodobě hovoříme. Volám po tom, abychom dokázali vyřešit A i B. Aby se nevyřešilo A na úkor B, nebo obráceně, B na úkor A. Vláda k tomu má nástroje, je možné tomu pomoct a výsledkem, když to udělá například i podle té naší inspirace, bude prospěch jak státu jako celku, tak nepochybně i jednotlivých měst, obcí a krajů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Jaroslav Foldyna. Připraví se Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegové a kolegyně, já si opravdu myslím, že tady nejde o střet opozice a vlády. Společně tady hledáme východiska z něčeho, co jsme nikdo neočekával. Ta postkoronární krize ekonomická je velmi složitá situace a já si myslím, že to není o tom, co si budeme poměřovat, kdo je chytřejší, bystřejší anebo rychlejší. Při naplnění prognózy, tak jak to tady probíráme, tento návrh zákona, by obce a města přišly o 11 miliard korun. O 11 miliard korun, se kterými ony dnes počítají pro různé investice, a mají to ve svých programech. Kraje by přišly o 4 miliardy korun. To jsou prostě peníze, které v zásadě prostřednictvím těch malých firem jsou určitým řešením pro tu postkoronární ekonomickou krizi. My si prostě nemůžeme dovolit vytvářet dojem, že podporujeme a řešíme krizi akorát tím, že si přendáme peníze z jedné kapsy do druhé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP