(17.10 hodin)
(pokračuje Foldyna)

Poslanci SPD, frakce, ve které sedím a se kterou jsme to probírali, podpoří návrh zákona tak, aby v § 6 odst. 2 byl text upraven tak, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu. Domníváme se, že to je jediná možná cesta, a tak jak jsem bedlivě poslouchal i své předřečníky, a opravdu to vnímám ne jako střet opozice a vlády, ale jako hledání řešení, je to jediná možná cesta, tak abychom malým a středním podnikatelům a obcím neztížili tu situaci, ve které se v této chvíli nezaviněně, a nezavinila ji ani vláda, do které jsme se v této chvíli dostali. Takže náš návrh je ten, jak jsem tady přečetl, a nepodpoříme to, co teď je navrženo, to znamená, že kompenzace by šla na úkor rozpočtů měst a obcí a krajů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Foldynovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se paní ministryně Dostálová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku mi dovolte říci, že pomoc živnostníkům, malým firmám a všem, kteří byli postiženi koronavirovou krizí, tato pomoc je potřebná a nutná. S čím však nemůžeme souhlasit a co je pro nás nepřijatelné, je způsob, jakým vláda vytahuje na takovouto pomoc peníze z rozpočtu samospráv, a to bez předchozího varování. Kdyby paní ministryně na začátku přišla s tím, že ty výpadky pro obce a kraje budou existovat, že budou masivním způsobem, jak dnes o tom hovoří, nahrazeny, tak možná bychom si dnes tuto diskuzi mohli odpustit.

Dnes ráno jsem si ještě myslela, že tento den bude černým dnem pro obce. Tato diskuze ve mně však vyvolává naději, že ten den nebude černý, ale možná jen tmavě šedý. A pevně doufám a věřím, že paní ministryně zde vystoupí a navrhne způsob, jak tyto výpadky, oněch 16 miliard, obcím a krajům jednoduchým způsobem a hlavně rychlým způsobem nahradit.

Možná to zde již zaznělo, ale víte, o kolik v průměru tímto opatřením, tímto bonusem přijde každá obec na jednoho obyvatele? Na jednoho obyvatele každá obec dostane o 1 100 korun méně. Takto se to jeví jako malá částka, ale v malé obci, která má 500 obyvatel, tak taková obec přijde o více než půl milionu korun a to je jistě výrazný zásah do rozpočtu. A samozřejmě, že takovéto úspory, které bude potom muset každá obec hledat, a snižování výdajů, tak ty dopadnou a projeví se v kvalitě života všech občanů.

Zaznamenali jsme predikci Ministerstva financí, která hovořila o tom, že výpadky obcí budou ve výši 11 %. Situace, která je dnes, se zdá, že to nebude 11 %, ale možná 20 %. Co nás k tomu vede, k takovémuto odhadu? Zeptejte se, jaké výpadky jsou v obcích za květen ve srovnání s květnem loňského roku. V dotazovaných obcích, tam, kde jim již přišly všechny platby za květen, je ten rozdíl od 30 do 40 %, tedy výpadek za květen. To znamená, že starostové nejenom že hledají a snižují a přizpůsobují své rozpočty té situaci, těm výpadkům, které budou - protože to je to, co oni vždycky říkali: dýcháme s tím, jak dýchá stát -, a hledají všechny úspory, ale také nám starostové píšou, že budou muset rušit, a ruší, řadu investičních projektů. Víte, ono to takto vypadá. Vždycky hovoříme o těch investicích, ale když si konkrétně promítneme, co to znamená investice v obci, tak to je otázka toho, zda děti budou moci chodit do školy, jestli tam budou mít školku, jestli tam budou jezdit autobusy, jestli tam budou bezpečné chodníky, jestli občané budou mít pitnou vodu a podobně. A to nechceme dopustit přece, a myslím, že ani vláda, ani paní ministryně financí, aby k takovýmto situacím docházelo.

Ještě mi dovolte právě v rámci této diskuze zmínit jednu věc. Pandemie koronaviru skutečně zasáhla nejen Evropu a celý svět, náš stát, ale všechny kraje, města, obce, a to bez výjimky. A vzpomeňte si na to, jakým způsobem starostové a starostky se zachovali na počátku a během oné koronavirové krize. Nejenom že platili veškeré ochranné pomůcky z rozpočtů svých obcí, ale našili statisíce roušek, zajistili velké množství dezinfekcí, tak aby ochránili zdraví svých občanů. A jen si musím povzdechnout - vždy se zde děkovalo. Vláda děkovala hasičům, vláda děkovala lékařům, záchranářům a podobně, ale neslyšela jsem ani od pana premiéra, ani od paní ministryně, že by výslovně poděkovali starostům a starostkám, kteří skutečně stáli v první linii ve svých obcích. Akorát že o tom nemluvili a nedělali si PR. A jakou odměnu dostali od vlády? Odměna je minus 16 miliard! Chci říci, že obce skutečně řeší výpadky příjmů, snižují své výdaje, a to je to, o čem paní ministryně vždycky hovoří. Dýchají se státem. Ale to, že přijdou náhle o 16 miliard, to pro ně bylo a je překvapením.

Já bych ráda zde zmínila ještě tiskovou zprávu Ministerstva financí, kdy paní ministryně vyzývá obce i města, že by stejně jako stát neměly své investice omezovat, ale naopak zvyšovat, a upozorňuje na to, že vláda, píše se v tiskové zprávě, včera schválila novelu státního rozpočtu, která navyšuje výdaje státu o dalších 40 miliard. A na ty si vláda, respektive stát neváhá půjčit na finančním trhu. - Paní ministryně, jen musím podotknout, že tuto možnost obce a města nemají. Ony si nemohou tisknout peníze, nemohou si půjčovat a prodávat dluhopisy, tak jak to činíte vy. - A také v této tiskové zprávě se říká, že obce a kraje se nemusí obávat o své zákonem dané příjmy. Tak myslím, že těch komentářů v tomto ohledu bylo již dost.

Posledním tématem, ke kterému bych se chtěla vyjádřit, jsou ty mýty o úsporách obcí a o bohatých obcích, městech a krajích a miliardách korun, které leží, v uvozovkách leží, na jejich účtech. A to jsou pouze čísla, protože proč mají obce a kraje peníze na účtech? Zkrátka jde o úspory, které jsou většinově vázané na probíhající nebo připravované investice a slouží také k tomu, aby byly předfinancovány evropské a národní dotace, které se proplácejí většinou zpětně.

Za druhé je potřeba říci, že tyto miliardové úspory mají na svých účtech většinou ta největší města.

A zatřetí je třeba konstatovat, že tyto v uvozovkách úspory na účtech obcí a krajů nejsou peníze státu a nepatří mu. Patří občanům a rozhodují o nich obecní a krajští zastupitelé a na ty je vidět daleko více než na peníze spravované ministerstvem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP