(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová s přednostním právem. Prosím, paní vicepremiérko, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu velmi stručná. Nebudu řešit kompenzační bonus. Za chvíli máme ten bod a budu tam mít dlouhé úvodní slovo, kde popíšu celou tu genezi, připomenu, jak hlasovala Poslanecká sněmovna, a řekneme si všechno kolem toho. Takže to řeknu za chvíli, až se dostaneme k bodu 5.

Jenom, já to tady poslouchám, tu debatu. Mám to chápat tak, že vy nestojíte o dotace pro obce? To znamená, nestojíte o dotace pro obce, vůbec nestojíte o dotace? To znamená, říká pan předseda Bartošek tady - nechte tam RUD a my si s tím poradíme. RUD, uvědomujete si, jaká největší částka jde z RUDu, komu jde? Jde Praze, Brnu, Ostravě, Plzni. Tam jde největší částka z RUDu. Kdyby nebylo dotací a nebylo programů, o kterých mluvila paní ministryně Dostálová, tak kdejaká malá obec by nedostala vůbec nic. To je potřeba si uvědomit, když tady tyto soudy tak příkře teď vyslovujete k tomu, co tady paní ministryně řekla.

Říkáte - šetří se na investice. Víte, my to vidíme na Ministerstvu financí. Ano, šetří se na investice, peníze na účtech jsou. Já tady mám - já to nebudu teď připomínat, možná v té debatě o kompenzačním, bonusu - mám tady asi sto měst, kolik mají stavy na účtech a podobně. Ale nechci to teď vyčítat. Nechci. Šetří se na investice a my to potom vidíme. Projektová hodnota investice je 240 milionů, a když dojde k té realizaci za tři čtyři roky, tak je to 400 milionů. A řeší se prostě navýšení a tak dále.

A úplně, úplně mi připadají unfair tady ty debaty o korupčním prostředí a o tom, že se někomu přihrají dotace. Dotační proces je jasně transparentní. Jsou tam výzvy, musí být splněny podmínky, zasedá komise, ta to boduje. To snad všichni tady víte. Jak by mohl někdo přihrávat dotace někomu a jinému ne? My naopak uvažujeme o tom, že bychom obnovili program, který byl na Ministerstvu financí velmi oblíbený pro obce do 3 tisíc obyvatel. Paní ministryně má tyto dotační tituly, máme školství, máme sport. Je toho celá řada. Budeme podporovat dvojky, trojky, teď ve vztahu ke krajům. Čili já si prostě myslím, že toto je debata, která je nedůstojná.

A k tomu návrhu na ten jednorázový příspěvek. Ano, ono by to - já jsem si nechala udělat analýzu - nebylo by to tak jednoduché, možná by to chtělo nějakou novelu. Šlo by to určitě. Nebudu tady říkat nejde to, šlo by to. Ale jaká je jistota - a je jedno, jestli ta částka bude tisíc korun, pět set korun, dvě stě korun - jaká je jistota, že ty peníze - když vy tak tady plédujete za ty jistoty - jaká je jistota, že ty peníze skutečně půjdou na investice? Já nechci nikoho osočovat, ale my chceme, aby se investovalo, aby nám skutečně pomohly kraje, města, obce s investicemi, protože to bude jediné, co tuto ekonomiku nakopne.

Takže to je ten důvod, proč mně se to nelíbí.

A jenom ještě malá poznámka, paní poslankyně Kovářová. Mýlíte se, obce mohou vydávat dluhopisy a mohou obchodovat na finančních trzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí. Nyní tři faktické poznámky - pana kolegy Kupky, Gazdíka a Onderky. Pak kolega Juránek, je trpělivost sama. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Paní ministryně zmínila, že ta debata je nedůstojná. Já jsem tedy na ní doposud nic nedůstojného neviděl až do její poznámky. Přece všichni víme, že jakmile se do financování dostane nějaký dotační program, tak to samozřejmě znamená mnohonásobně větší výdaje, protože to někdo musí zkontrolovat, někdo to musí vypsat, někdo se tomu intenzivně věnuje na ministerstvu a samozřejmě také na těch obcích a městech. Je to prostě náročnější model, který je výběrový ze své podstaty, má svoje místo. Ale pokud hledáme způsob, jak opravdu velmi rychle a spravedlivě pomoci městům a obcím, tak to prostě není cestou nově vyhlašovaných nebo už existujících dotačních programů, ale skutečně té plošné podpory, která bude směřovat na hlavu.

A já jsem říkal způsob, jak je to možné zajistit a jak je to vyzkoušeno. Všichni v obcích a městech máme přece zkušenost s tím, jak se financují volby. Příspěvkem konkrétně na hlavu a následně dochází jenom k tomu, že obce a města pošlou velmi jednoduché vypořádání té finanční částky. Velmi jednoduché. Jakmile bude řečeno, že je to určeno na investice a údržbu, stačí, když města a obce zpětně pošlou státu jenom výkaz toho, na co ty finanční prostředky vynaložily. A pokud nestačí proinvestovat všechno, tak stejně jako v případě voleb tu malou částku pak vracejí. Ale je to způsob nejspravedlivější, nejrychlejší, bez administrativní zátěže, bez toho, že bychom vydávali další finanční prostředky navíc.

A tady jsem měl za to, že jsme se většinově shodli na tom, že každá byrokracie je přece zbytečná. A tady najednou, v době, kdy navíc řešíme naléhavou potřebu, do toho vpouštíme další byrokratické mechanismy, administraci projektů na straně ministerstva a administrativní náročnost na straně obcí a měst. Úplně zbytečně. Děláme věc, která by mohla být jednoduchá, mnohem složitější. Tak prosím volám po zdravém rozumu. Je tady cesta, kterou si stát i obce opakovaně osahaly, a je možno tímto způsobem pokračovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Petr Gazdík s faktickou poznámkou, připraví se kolega Onderka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobrý den. Paní ministryně, to, jakým způsobem spolu dýchají velká města a menší obce, jistě jste si povšimla, že jsme řešili mnoho let. A v roce 2013 se nám skutečně podařilo to vyřešit a ten nemravný rozdíl v příjmech na obyvatele mezi největšími městy a těmi menšími se z 6,5násobku snížil v roce 2013 na zhruba trojnásobek, který už odráží ty lokální služby, které ta velká města, nebo ta větší města obecně, vytváří. Takže to, jestli máte strach o malé obce, je velmi chvályhodné, ale ten rozdíl a ten poměr mezi nimi je už dnes mnohem slušnější, než býval, a funguje.

A druhá věc. Pokud se bavíme o korupci, o transparentnosti, o prostředcích a o těch dotačních titulech, tak se zkuste zeptat v brněnském ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní kolega Onderka s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Paní ministryně, prosím neotvírejte rozpočtové určení daní, neotvírejte tuto Pandořinu skříňku. Já osobně jsem už ji otevřenou zažil a kolega Gazdík prostřednictvím pana předsedajícího o ní mluvil. Že má Praha a Brno nejvíce z RUDu. No, logicky, když se měnily okresy a zaváděly kraje, tak majetek, jako jsou například divadla, až po, já nevím, zoologickou zahradu, přešel pod město Brno. A samozřejmě na to dostalo finanční prostředky od státu. A z tohoto pohledu je potřeba vnímat, o co se ta města starají, co a jaké potřeby zajišťují ne pro své občany, ale pro občany kraje a i jiných krajů, kteří přijíždějí do těchto divadel, potažmo dalších zařízení.

Neotvírejme tuto Pandořinu skříňku, prosím vás o to, a věnujme se bodu, který projednáváme. A ten bod zní: Jako Poslanecká sněmovna jsme udělali chybu, protože jsme si neuvědomili, že veřejné finance jsou finance obcí a krajů. Až nás na to starostové a primátoři České republiky upozornili.

A my jsme dnes tady od toho, abychom tuto chybu napravili. To znamená, aby o tyto finanční prostředky nepřišly ani rodinné s. r. o., ale zároveň abychom tyto finance nevzali obcím a krajům České republiky, protože je budou potřebovat, abychom historicky ekonomiku nastartovali daleko rychleji a daleko lépe, než tomu bylo v té krizi minulé. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nemohu reagovat, musel bych se nechat vystřídat, nemá mě kdo vystřídat.

Paní kolegyně Kovářová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji paní ministryni, že mě vyvedla z omylu ohledně dluhopisů.

A nyní k její poznámce, že by to, co se zde navrhuje, bylo možné poslat obcím a krajům přímo peníze, ale že není ta jistota, zda by se to investovalo. No tak to je velký omyl! A víte proč? No přece kdo kontroluje rozhodování zastupitelstva na obcích? Občané! Jak se volí starosta či zastupitelstvo dané obce? Za co? No za to, jestli to zastupitelstvo, ta obec dostatečně investovala a postavila to, co ta obec potřebuje. A to je ta jistota, že zastupitelé, starostové, jsou kontrolováni svými občany a se pak tito občané rozhodují ve volbách, zda obecní zastupitelstva dostatečně investovala. A každý, kdo chce být zvolen, musí investovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP