(18.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Navrhuji potom, až budeme jednat o proceduře, nejdřív návrh - tedy už zazněl. (Mpř. Okamura: To znamená paní poslankyně Vostré?) Nezazněl, tak to tedy asi načte pan zpravodaj, ale zazněl první v rozpravě, ne formálně. Jako druhý náš návrh, který jsem přednesl a jako třetí bych poprosil o hlasování o návrhu paní poslankyně Vostré. V logice věci mi to připadá. Já jsem připraven podpořit všechny tři, ale chci mít tu nejjednodušší a nejvelkorysejší vůči městům, pak to kompromisní, pak případně návrh, který přednesl klub KSČM. Byl bych velmi nerad, kdyby se hlasovalo naopak a vládní většina vlastně znemožnila, aby se každý z nás vyjádřil, zda chce poslat 1 100 nebo 1 000 korun na tu obec, nebo nechce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. O tom ještě se bude hlasovat. Ale teď momentíček, musíme to zrekapitulovat. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Josef Hájek chce vystoupit, následně s přednostními právy je tady pan poslanec Martínek, Jurečka a potom pan premiér. Pan premiér mě tedy žádal, jestli kdyby to nevadilo nikomu, jestli může reagovat, ale jestli bude vadit, tak vy si vystoupíte v pořadí. Takže nyní dvě minuty - pan poslanec Josef Hájek. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý podvečer. Já se budu snažit být stručný. Reaguji tady na pana kolegu Stanjuru, který prohlásil, že nezná žádného starostu, který by byl nespokojen s rozpočtovým určením daní, takže bych ho pozval 15. června. Sdružení měst a obcí okresu Karviná pořádá setkání se starosty, kde všichni poslanci z Moravskoslezského kraje byli pozváni, takže předpokládám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že přijmete toto pozvání a vyslechnete si názory starostů z hornického regionu, který se tak jako v Karlovarském, tak jako v Ústeckém kraji potýká s problémy, a vy, předpokládám, víte, s jakými problémy se v našem regionu potkáváme nebo setkáváme. To je za prvé.

Za druhé. Já jsem za svůj pracovní život zažil řadu krizových situací a vždycky ta krizová situace je nějaká výzva. Já pamatuji minulý režim, a kolik bylo v minulém režimu krajů? Jestli se dobře pamatuji, bylo sedm. Není to dneska výzva k tomu, abychom se podívali - potřebujeme 14 krajů, nebo 7? Když to fungovalo tenkrát se sedmi kraji a nebyly dálnice, tak proč to dneska nemůže fungovat v sedmi krajích? To je téma k diskuzi, pojďme se o tom bavit a samozřejmě můžeme v téhle chvíli potom říct, kolik to přinese úspor úředníků, kolik to přinese úspor byrokracie atd. Takže taková trošku hozená rukavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Moment, máme tady faktickou poznámku, takže pan poslanec Martínek bude muset chvilku počkat. Já přečtu dvě omluvy a potom na faktickou půjde předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se na faktickou pan poslanec Miroslav Kalousek.

Takže paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková ruší omluvu dnes od 19 hodin a mezi 19. hodinou a půlnocí se omlouvá, do konce jednacího dne, z rodinných důvodů pan poslanec Jiří Kobza.

Takže nyní předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan premiér správně uvedl, že máme před krajskými volbami, tak pro pana poslance Hájka prostřednictvím pana místopředsedy: Poraďte panu hejtmanovi Oklešťkovi, ať si dá na svůj předvolební billboard: my, olomoucké ANO, navrhujeme začlenění Olomouckého kraje pod kraj Moravskoslezský, jak to bylo v minulém režimu, protože ušetříme. Blahopřeji! My budeme rádi, když takový billboard použijete nejenom v Olomouckém kraji, ale i v Hradci Králové, v Plzni, v Karlových Varech, v Ústí, v Liberci, všude! (Potlesk zprava.) Jen do toho! Tady vás to nic nestojí. Tak si to napište na ty billboardy! Přesvědčte své občany, že se má Olomoucký kraj a Zlínský začlenit zpátky pod Moravskoslezský. My asi budeme pro v Moravskoslezském kraji, že? To jsme oba dva. Já si pamatuji Severomoravský. Ale nevím. Ale myslím, že to je dobrý nápad. Nevím, nevidím teď pana hejtmana Oklešťka tady momentálně, teď nevím přesně, která je jeho... Navrhněte mu to a uvidíte, jestli si to na ten billboard dá, nebo ne! Já si myslím, že ne!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se v obecné rozpravě pan zpravodaj Tomáš Martínek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom pro pana poslance Hájka jako pamětník. Krajů nebylo sedm, ale osm. A já jsem patřil k těm, kteří v té vstupní diskuzi navrhovali konečné číslo pět. Všichni víme, že to skončilo číslem čtrnáct. Chci vás ujistit, pane kolego, a ujišťuji kohokoliv dalšího, že pokud někdy v budoucnu tohle téma otevřeme, tak to nemůže skončit méně jak šestnáct. (Smích a potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní bych požádal poslance, aby se oslovovali mým prostřednictvím. A nyní tedy vystoupí s přednostním právem zpravodaj Tomáš Martínek. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Já bych tedy rád přečetl to usnesení, o kterém se tady už delší dobu baví, které jsme dali dohromady s rozumnějšími poslanci.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 100 korun obci a 600 korun kraji za každého obyvatele."

Odůvodnění: Kompenzační bonus, který je v současnosti účtován jako vratka daně z příjmů fyzických osob, ve svém důsledku ohrožuje stabilitu rozpočtu samospráv, tedy obce, kraje a hlavního města Praha, (které) jsou pro rok 2020 vystaveny nečekanému propadu příjmů. Tento propad příjmů nebyl obcím, krajům a hlavnímu městu Praze představen, prokonzultován nebo řádně projednán a zcela narušuje jistotu dotčených subjektů. Proto se navrhuje, aby podobně jako v současnosti projednávaný senátní tisk číslo 263 byla obcím, krajům a hlavnímu městu Praze poskytnuta jednorázová kompenzace ze státního rozpočtu. Obce a kraje v současné době stejně jako stát čelí výzvám, které přináší krize způsobená pandemií koronaviru, jako je program bezúročných půjček, plánovaných investic a další potřeby výdajů. Z těchto a dalších důvodů je problematické zasahovat do očekávaných příjmů. Hlavní město Praha se podle zákona o hlavním městě Praze a dále ve smyslu zákona o rozpočtovém určení považuje za kraj i obec zároveň, tedy Praze přísluší na každého obyvatele součet obou částek, celkem 1 700 za každého obyvatele. Dofinancování samospráv má mnohé výhody. Stát si především půjčuje za nižší úrok než samosprávy. Samosprávy mají často efektivnější možnost investování do připravených projektů, což může být důležité pro obnovení ekonomiky po konci opatření souvisejících s koronavirovou nákazou.

Pak bych tu ještě krátce zareagoval na to, co padlo v rozpravě například o tom, že by nemuselo být takovéto dorovnání férové. Naopak, poněvadž je zde stanovena částka na obyvatele bez ohledu na velikost města, tak toto usnesení právě pomáhá především těm nejmenším, protože ti dostanou více, než standardně dostávají z rozpočtového určení daní. Takže toto je velice přátelské, přívětivé právě pro ty menší obce. Kromě toho bych dodal, že například podle našich výpočtů, i kdyby bylo toto usnesení přijato a realizovalo by se, tak hlavní město Praha by stejně doplácelo na kompenzační bonus zhruba miliardu. Takže si nemyslím, že to je něco, co by bylo proti tomu, abychom tady házeli klacky pod nohy obcím, městům a dalším. Já myslím, že tady je plno rozumných poslanců, kteří vědí, že právě ty projekty, které mají připraveny obce, a financování obcí je tak důležitá věc, že si myslím, že by to měli podpořit a umožnit realizaci těchto projektů než nějakým dotačním programem, nějakou formou medvěda apod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych požádal poslance, co tady načítají v obecné rozpravě usnesení, aby se k němu minimálně přihlásili, když ne tedy zopakovali, ještě v podrobné rozpravě. Ano? V podrobné rozpravě je potřeba minimálně se přihlásit.

Takže nyní s přednostním právem pan poslanec Marian Jurečka a připraví se pan premiér Andrej Babiš. Zatím poslední dvě přihlášky, co tady mám. (Posl. Veselý též avizuje přihlášku.) Přednostní? Po? V obecné rozpravě. Protože jinak máte ještě právo závěrečného slova. Tak prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, já musím říci, že my určitě v Olomouci nikam pod Ostravu nechceme, my v tom máme jasno. O čem si můžeme rozhodnout na Hané, o tom si tam rádi rozhodneme.

Ale já bych tady navázal na pana premiéra. On když tady nebyl, tak já jsem tady zmiňoval jeho osobní citaci, kterou řekl zhruba před měsícem a půl: "Ministerstvo ani vláda v tuto chvíli rozhodně nebude navrhovat žádnou úpravu rozpočtového určení daní v neprospěch územních samospráv," což je doposud pravda. "Obce a kraje se tak nemusí obávat o své zákonem dané příjmy," což už pravda není. To je to, o čem tady vedeme tu debatu.

A není pravda, že se na to tady neupozorňovalo před dvěma týdny. Upozorňovalo, byl tady ten pozměňovací návrh, a já se tedy jménem těch starostů, a KDU-ČSL má nejvíc komunálních politiků v zemi, nejvíc starostů a místostarostů, tak se, pane premiére, ptám, když tady před měsícem a půl z vašich úst zazněla věta "obce a kraje se tak nemusí obávat o své zákonem dané příjmy", jaká je garance, že když tady z vašich úst zaznělo, že nějakým způsobem těmi dotacemi se to vyrovná, tak jak se to udělá? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP