(Jednání pokračovalo v 21.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas vyhrazený pro kontrolu záznamu proběhl. Já jsem záznam získal a promítl jsem ho všem členům mandátového a imunitního výboru, které jsem sehnal v tu chvíli v sále. Mohu konstatovat ze záznamu, že pan poslanec celou dobu seděl na místě, které má vyhrazené, a případné další komentáře nechám na ostatních členech, kteří viděli záznam. Pan předseda Kalousek to tedy nebyl, ale slovo mu dám. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec byl na svém místě. Já se vám omlouvám za půlhodinu, o kterou jsem vás zdržel, ale myslím si, že to je dobrá cena za odstranění pochybností a možné pachuti z toho, že něco nebylo v pořádku. Ale pan poslanec byl na svém místě, viděl jsem to na vlastní oči. (Potlesk všech v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A můžeme tedy pokračovat tam, kde jsme skončili, což je námitka o hlasování, která byla přednesena panem poslancem, protože mu nefungovalo hlasovací zařízení, o které nyní budeme hlasovat.

 

Takže zahajuji hlasování o námitce proti hlasování číslo 35. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 36, je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 167, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Takže budeme podruhé opakovat hlasování o třetím návrhu pana poslance Veselého. A prosím pana zpravodaje, aby ho případně uvedl. Je zde žádost o odhlášení? Tak já vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. A prosím pana zpravodaje, aby mezitím připomněl.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Poněvadž už bylo přečteno, tak myslím, že není nutné opakovat. Jedná se o 10 miliard pro obce a 6 miliard pro kraje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To, věřím, stačí. A já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 37, bylo přihlášeno 186 poslanců a poslankyň, pro 90, proti nikdo. Návrh tentokrát nebyl přijat.

 

Pokud nebude další kontrola hlasování, tak bych poprosil další návrh.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Takže jako poslední budeme hlasovat návrh poslankyně Vostré, který zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení A. návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 tisíc obyvatel; B. návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 38, je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. To byly všechny návrhy, pokud se nemýlím. Já děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji, končím projednávání tohoto bodu.

 

A posuneme se dál v pořadu, což je bod číslo

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 850/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 850/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi senátorku Šárku Jelínkovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést návrh novely zákona o kompenzačním bonusu. Jedná se o téma mimořádného významu, protože nás nečeká nic menšího... (Ministryně se obrací k předsedajícímu o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, paní ministryně, situace je rozjitřená a už je pozdě. Přesto poprosím o kolegy o větší klid v sále, aby věnovali pozornost předkládanému vyjádření.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo.

Protože nás nečeká nic menšího, než rozhodování o tom, zda ti, kteří si to zaslouží a kteří to naléhavě potřebují, dostanou pomoc nebo nikoliv. Jsou to přitom často lidé, kteří jsou nyní z velké části odkázaní na pomoc státu, protože v minulých měsících se jim dostalo minimálního, nebo také vůbec žádného příjmu z jejich podnikání. Jsou to lidé, kteří nedostanou desátého ani patnáctého pravidelnou výplatu na svůj účet, ale stejně musí zaplatit složenky, nájem, hypotéku nebo došlé faktury od dodavatelů.

Dovolím si na základě vlastních poznatků z posledních několika dnů jednoznačně říci, že snaha vytvořit z této pomoci politikum je pro postižené podnikatele jen velmi obtížně srozumitelná. Mým úkolem dnes je, abych vám vyložila všechny karty na stůl tak, jak ve skutečnosti jsou. Abyste se mohli rozhodnout s tím nejčistším svědomím. Upozorním vás na to, v čem jsou obavy nejhlasitěji prezentované pány Františkem Luklem, Stanislavem Polčákem a Janem Bartoškem přehnané. Proč si myslím, že je správné tímto zákonem právě dnes, na tomto místě, našim podnikatelům společně a spravedlivě pomoci.

Připomenu, že novela zákona o kompenzačním bonusu rozšiřuje dosah tohoto efektivního nástroje pomoci podnikatelům také na společníky vybraných společností s ručením omezeným. Vzhledem k tomu, že na potřebnosti tohoto rozšíření panovala všeobecná shoda na půdě obou komor Parlamentu, zaměřím se pouze na klíčový pozměňovací návrh, který byl přijat Senátem a se kterým zásadně nesouhlasím.

Kompenzační bonus byl od samého počátku rozpočtově koncipován jako vratka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, která patří mezi sdílené daně. Každému, kdo má povědomí o tom, jak funguje daňový systém a jak se v něm projevují takzvané daňové bonusy, které v právním řádu nejsou žádnou novinkou, muselo být známo, že se na dopadech vyplácení bonusu budou podílet jak státní rozpočet, tak kraje a obce. Notabene bylo to uvedeno i v důvodové zprávě, kde se hovoří o dopadu na veřejné rozpočty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP