(21.30 hodin)
(pokračuje Jelínková)

Pozměňovací návrh má za cíl tuto skutečnost změnit a učinit z kompenzačního bonusu výdaj státního rozpočtu, a tím neovlivňovat sdílené daně, a tedy i příjmy krajů, měst a obcí.

Vzhledem k tomu, že část kompenzačních bonusů již byla vyplacena, je součástí návrhu článek 2 s názvem Přechodná ustanovení, který mění výdajovou kapitolu již pro vyplacené kompenzační bonusy. Skutečnost, že je kompenzační bonus postaven na principu daňového bonusu, resp. vratky daně, není pozměňovacím návrhem dotčena. Senátní vratka řeší zdroj financování, netýká se postavení žadatelů o bonus. Bylo by to řešeno v rámci převodu veřejných rozpočtů bez dopadu na žadatele.

Nyní si dovolím reagovat už na některé věci paní ministryně. Paní ministryně neuvedla jediný důvod, proč mluvíme o dotaci. Přitom není naplněna definice dotace dle rozpočtových pravidel.

Dále mluvila o zastavení výplaty kompenzačního bonusu. Předpokládám, že v případě, že se rozhodnete přijmout zákon i ve znění pozměňovacích návrhů senátních, bude paní ministryně aplikovat přijatý zákon. Kdo jiný by jej měl aplikovat v demokratickém státě? Zmrazení rychlé výplaty - dále jsme slyšeli, že k tomu dojde. To asi ano. Ale černý Petr není na straně Senátu, který přijal pozměňovací návrh, ale již na začátku tohoto řešení výplat kompenzačních bonusů potřebným podnikatelům, OSVČ, malým s. r. o. tím, že jsou zapojeny do výplatu bonusu krácením na svých příjmech města a obce.

Děkuji vám nyní za pozornost a doufám, že zvážíte návrhy Senátu a novelu podpoříte v jím navrženém znění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji paní senátorce za její vystoupení.

Budeme pokračovat, s tím, že bych požádal nyní pana zpravodaje, kolegu Kamala Farhana, jestli se chce vyjádřit. Není tomu tak. V tom případě mohu otevřít rozpravu. První s přednostním právem je kolega Jan Bartošek. Připraví se pan kolega Stanjura. Já slyším výkřiky ze sálu, ale je tady písemná přihláška pana kolegy Bartoška. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nejprve bych chtěl ocenit a poděkovat paní senátorce za trpělivost, že oproti Senátu vydržela celodenní jednání až do této hodiny, kdy jedná Poslanecká sněmovna.

Tento zákon je poměrně klíčový pro fungování měst a obcí, pro jejich rozpočty a také pro rozpočty krajů. Zazněly tady argumenty, že přece všichni věděli na základě jedné věty v důvodové zprávě, že se to týká veřejných rozpočtů, že se to přece bude týkat rozpočtů obcí a krajů. A tak já se ptám: Když jste přišli s tímto návrhem, paní ministryně, napsali jste alespoň slušný dopis zástupcům samospráv a řekli jste jim "milí starostové, milé starostky, milí hejtmani, přicházíme s návrhem zákona, který vám sebere 11 miliard a krajům 4 miliardy"? Vzhledem k tomu, že ten zákon nebyl projednáván jednou v Poslanecké sněmovně, ale několikrát, měli jste několik příležitostí toto téma zvednout a samosprávy informovat o tom, že se tak bude dít. Co já mám informace, tak žádný takový dopis nešel, žádný takový dotaz nešel. Z toho vyplývá jedna věc - obce ani kraje nebyly vzaty jako partneři, neptali jste se na jejich názor, neinformovali jste je o tom, jakým způsobem to bude mít dopad do státního rozpočtu.

A na to navazuje ještě jedna věc. Dnes jste se tady předháněli se sociální demokracií a s komunisty kdo, co, jak - abych byl přesný, s KSČM, abych nebyl opravován - kdo přednesete lepší bonus a budete se tady předhánět kolik, co, jak, kdo budete kompenzovat. (Porucha zvuku.)

Omlouvám se, ty mikrofony nějak vazbí. Dá se s tím něco dělat? (Hluk a smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tady těžko. (Hluk a výkřiky v sále.)

 

Poslanec Jan Bartošek: Tak já odstoupím. (Směje se. Výkřiky ze sálu: To bude nejlepší.) Takovou radost vám neudělám, pouze dál od mikrofonu.

A dneska jste se předháněli, kdo tady budete kompenzovat rozpočty obcí a krajů, kolik dáte, kolik rozdáte na dotacích. Když jste tak chytří dnes, proč jste s tímhle nápadem nepřišli už před měsícem, když jste věděli, jaký bude výpadek? Proč jste nepřišli s kompenzací, abyste řekli "my víme, že o ty peníze přijdete, a tak my vám je dáme"? Dneska je to z vaší strany pouhopouhá hra. Vám o samosprávy vůbec nejde. A já jsem přesvědčen, že už když jste konstruovali tento návrh zákona, tak jste věděli, že si chcete sáhnout na peníze obcí a krajů, protože si moc dobře pamatuji z předchozího volebního období, kdy pan premiér říkal "válí se jim tam peníze, to je špatně".

Takže filozofie této vlády je, jestliže jste dobrý hospodář a šetříte si peníze na budoucí časy, až bude hůř, tak se připravte na to, že přijde tato vláda, aby vám ty peníze sebrala. To je odměna této vlády pro dobré hospodáře v jejich městech.

Takže je třeba na rovinu říci, že příběh začíná v Poslanecké sněmovně, kdy já přicházím s poslaneckým návrhem a chci to řešit, a vy tento pozměňující návrh neschválíte. Poté to chce řešit Senát, a ani tehdy nepřicházíte s kompenzačním bonusem nebo s tím, abyste kompenzovali výpadek těchto rozpočtů.

A je třeba říci, že tato vláda je připravena, a z mého pohledu špatným způsobem, to řešit až na základě tlaku opozice. Této vládě jsou starostové a vedení krajů úplně ukradení. Jediné, co vás zajímá, jsou jejich peníze. O to vám jde. Oháníte se tady tím, jak moc vám jde o podnikání a o podniky a o všechno. To je úžasná logika. My vám sice peníze vezmeme, ale vlastně jich dostanete víc. Tohle bych asi potřeboval vysvětlit.

Takže jen pro ilustraci, já vám tady nechám pozdrav od starostů, například z obce Dražice u Tábora, kdy díky tomuto zákonu, jestli projde sněmovní verze, zastaví investici za 1,2 milionu. Z obce Zdíkova, kde nebudou moci rekonstruovat kuchyni v základní škole. Obec Albrechtice nad Vltavou, kde díky vašemu zákonu nebudou mít peníze na čističku odpadních vod. Obec Krasonice, obec Žulová. Přečtěte si to, o co všechno budete krátit rozpočty obcí. Já vám to tady nechám, paní ministryně. (Předává podklady ministryni financí.)

Jenom pro ilustraci, co se teď děje. Pan premiér si bere tato parte a říká "dejte mi to, paní ministryně, já jim ty peníze dám". To myslíte vážně, pane premiére? Jasně, takhle to myslíte vážně? Takhle vypadá dotační politika této vlády? Jako vážně? Že jako premiér si takhle něco vezme a řekne "já ty peníze rozdám, protože jsem premiér"? Takhle to fakt funguje? Pan premiér má peníze, opravdu, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího? Pan premiér má peníze? Fakt? (Smích a výkřiky ze sálu: Má.) Má! Má, jasně. Ano, pan premiér má peníze, které předtím vezme podnikatelům na daních a obcím z jejich rozpočtů. To jsou ty peníze, které bude rozdělovat. Žádné imaginární peníze. To jsou ty peníze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP