(11.00 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Pane kolego Gazdíku prostřednictvím pana předsedajícího, možná - promiňte mi, že to teď řeknu, já si vás velmi vážím, ale podle sebe soudím tebe. Nebyla tady o tom řeč, že by starostové měli kdekoliv leštit kliky. Já jsem tady říkala, že jsou to stovky projektů - potvrdí mi to paní kolegyně Kovářová - pro malé obce, velmi bych řekla dobře postavené, na Ministerstvu financí, pro obce větší na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ty projekty už tam jsou, jsou vyhodnoceny, ty obce máme takto pod sebou, a jediné, co tomu brání, že tam není dostatek finančních prostředků. Proto to, co my jsme včera schválili a co po té vládě požadujeme, a to s termínem do 16. 6., je, aby tam ty peníze dala. Ty obce to mají podané, je to vyhodnocené, je to seřazené. Teď jde pouze o to tam ty peníze dát, a to jak na financích pro malé obce, tak na Ministerstvu pro místní rozvoj pro ty velké obce, a nemusí žádný starosta chodit nikam leštit kliku. Ty projekty už jsou prosím vyhodnocené. Nepodsouvejte nám tady něco, co není pravda. Já chápu, ono se to dobře poslouchá, že jsme někoho hodili přes palubu, ale věřte, že my bychom byli ti poslední, kteří bychom toto nechtěli řešit.

A také rozumím tomu, že se blíží volby. Já tomu rozumím. Takže tyto proklamace, řekla bych ostré proklamace, chápu, že tady zazní, a je to legitimní. Zažila jsem tady toho spoustu. Ale proboha poslouchejme se! Poslouchejme se. Teď vyřešme OSVČ, malá eseróčka, aby se to nezastavilo, aby to pokračovalo, a v dalších 14 dnech - a věřte tomu, že my budeme první, kteří budeme chtít na schůzi Poslanecké sněmovny... (upozornění na čas) Pardon - a myslím, že to vychází na variabilní týden (opět upozornění na čas), aby nám vláda to tady předložila. Už běžím, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Ondřej Benešík s faktickou poznámkou, připraví se kolega Čižinský, poté kolega Vondrák, Pekarová, Gazdík, Pastuchová. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji vám za slovo. Krátce k evropskému financování. My pravidelně projednáváme na evropském výboru pozici České republiky. Ta pozice je bezmála 50 mld. za minulý rok, asi 47. To znamená ano, odvádíme do společného rozpočtu, ale získáme z něho za rok zhruba o 50 mld. více, než do něj odvedeme. Pokud se jedná o projekty, já jako dlouholetý komunální politik, jako bývalý starosta, říkám, že my jsme z evropských fondů pořídili čistírnu odpadních vod za bezmála 50 mil. korun, pořídili jsme úpravnu vody za bezmála 20 mil. korun, a tak bych mohl pokračovat. Toto jsme dělali v době, kdy nám v rozpočtu jako obci, která má 3 600-3700 obyvatel, zbývalo na investice zhruba ročně 6 mil. korun. Za to období, kdy jsem starostoval, jsme ale neproinvestovali asi 20 nebo 25 mil., ale zhruba asi 120 mil. korun. Bylo to díky evropským dotacím. Ať si každý prostě vyhodnotí, jestli ten gender a ty věci, které se ani mně nelíbí, že jsou z tohoto podporované, převažuje, nebo ne.

A pokud se jedná o debatu ohledně Pětadvacítky, my ty peníze - a to tady skutečně zaznívá - nebereme starostům, my ty peníze bereme obcím a jejich občanům a bereme je na investice. Každý rozumný starosta nezavře školu, nezavře knihovnu, ty bude provozovat dál, to jsou mandatorní, nebo kvazimandatorní výdaje. Co udělá - omezí investice. A ty investice samozřejmě jsou většinou pro místní nebo regionální firmy. Tak to prostě je. Přendáváme peníze z jedné kapsy do druhé a já tvrdím, že po cestě u toho přendávání se těch peněz ztratí, a přendáváme to do děravé kapsy z té, která je pořádná!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď i vám skončil čas k faktické poznámce, pane kolego. Nyní pan kolega Čižinský, připraví se kolega Vondrák s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Pojďme se ale podívat, co komunisté, ČSSD a ANO dělají a jaké by to mohlo mít jiné řešení. Všichni se shodneme, že je potřeba v krizi investovat, takže všichni můžeme společně chtít po vládě, ať doplní finance na projekty malých obcí. Ale to vůbec nesouvisí s tím, co tady my nyní projednáváme. Prostě my bychom měli chtít obojí a současně bychom měli chtít, aby vláda v pondělí nebo v úterý řekla, jak doplní ty finance, o kterých teď rozhodujeme, do rozpočtů krajů a obcí. Ale to vy nechcete, protože jste pro to nehlasovali.

Takže to, co se tady děje, je zneužití krize k tomu, aby se víc financí dostalo pod kontrolu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ivo Vondrák s faktickou poznámkou, připraví se kolegyně Pekarová. Máte slovo, pane hejtmane.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jestli si někdo myslí, že jsme na našich krajích a na našem hejtmanství šťastní, že budeme muset čelit ztrátě 1,3 mld., tak se samozřejmě mýlí. Je to velký zásah do našich rozpočtů a bude to těžké. Ale musíme si říct, kdo nám tyhle fondy plní. Plní to ti podnikatelé, kteří v tom kraji žijí, v těch našich obcích žijí a nějakým způsobem tam ty rozpočty naplňují. Takže my nemáme jinou možnost než těmto podnikatelům pomoci. Není jiné cesty. Ano, je pravda, domluvili jsme se na nějaké pomoci včera, je to riziko, jestli ty peníze dostaneme, nebo nedostaneme. Já budu jenom rád, když je dostaneme, to znamená, nepocítíme ty ztráty a nebudeme muset ty naše investice rozkládat v čase příliš dlouho, ale pořád to považuji za menší riziko než padlou podnikatelskou sféru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Pekarová, připraví se kolega Gazdík, také s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já považuji za zásadní se ozvat, když tady na ten mikrofon zaznívají lži. A od pana poslance Klause tady lži zaznívaly. On tady bohužel už nesedí, ale přesto prostřednictvím předsedajícího by si měl dohledat, jak je to skutečně s tím, kolik peněz Česká republika získala v rámci Evropské unie za své patnáctileté členství. Celkově jsme přispěli do společného rozpočtu zhruba 617 mld. korun, ale získali jsme 1 430 mld. korun, tedy čistá pozice za dobu patnácti let členství činila pro Českou republiku 809 mld. korun a ty jsou zejména v tzv. tvrdých projektech, to znamená v investicích, v silnicích, po kterých jezdíme, školách, které jsou díky tomu zateplené nebo postavené, čističky odpadních vod a další. To jsou ty peníze od francouzských, německých, italských a donedávna také britských daňových poplatníků, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího.

A ještě krátce k tomu, co tady řešíme už od včerejšího dne velmi vášnivě. Tady zaznívá, že tímhle můžeme pomoci právě českým firmám a živnostníkům. Ale když necháme peníze obcím, které budou moci dále investovat do projektů, které už mají připravené, často už jsou i v průběhu realizace, tak tím dáme práci těm lidem z firem a živnostníkům a to je přece ta nejlepší forma pomoci. Proto prosím, hlasujme pro senátní verzi. Senát opravil velmi kvalitně to, co my jsme tady nezvládli, a teď máme šanci to napravit i my.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Než udělím slovo k faktické poznámce Petru Gazdíkovi, připraví se kolegyně Pastuchová, poté kolega Foldyna, požádám sněmovnu o klid, protože měřím čas, nemohu přerušovat řečníka, abych zklidnil Sněmovnu, protože bych mu ten čas sebral. Takže ještě jednou žádám sněmovnu o to, aby se uklidnila a debaty, které se týkají něčeho jiného, přesunula do předsálí. Máte slovo, měřím vám čas.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní kolegyně Vostrá prostřednictvím pana předsedajícího, já si vás také velmi vážím a právě proto, že si vás vážím, tak čistě technicky. Vy moc dobře víte, že těch projektů je asi, jak řekla paní ministryně pro místní rozvoj, 1 140 na Ministerstvu pro místní rozvoj, další stovky jsou dejme tomu na Ministerstvu financí. Ti, co dříve leštili kliky, tam teď ty projekty mají a možná na ně dostanou peníze. Ale co ty zhruba další 4 000 malých obcí, které prostě ty kliky neleštily, které si tak jako moje obec chtěly pomoci samy, nepotřebovaly nikde chodit, a teď ty investice musí zastavit. Ty mají dělat prosím co? Mají byrokraticky někde chodit, žádat, vypisovat žádosti a zvolíme další dotační tituly místo toho, abychom teď, v čase krize, co nejdříve investovali, co nejrychleji pomohli podnikatelům a nezastavovali projekty? Já vám říkám, že polovinu těch investic, nebo polovinu krize vytváří nestabilita a tímto krokem bohužel vytváříte pro obce obrovskou nestabilitu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní kolegyně Pastuchová, poté kolega Foldyna, poté kolegyně Vostrá. Tak, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP