(14.50 hodin)
(pokračuje Feranec)

Závěrem jenom ještě uvedu, že součástí spisu je takzvaně trestněprávní analýza, kde je vyhodnocení té společenské nebezpečnosti tohoto jednání, kde jenom řeknu pár závěrů té trestněprávní analýzy, kde autor, to je policejní orgán, policejní orgán, srovnává výroky podezřelé s výroky Adolfa Hitlera v knize Mein Kampf o Židech, kde říká, že jsou to paraziti, cizopasníci a šíří se stejně jako škodlivý bacil. Takže dle názoru autora jsou myšlenky Adolfa Hitlera a paní poslankyně totožné a je u nich dána vysoká společenská škodlivost, protože šíří své názory jako politik a podněcuje k (nesroz.) Evropské unie, tedy omezení práv a svobod těch eventuálních migrantů. Její projev je o to nebezpečnější, že postoje obyvatel Evropské unie k migraci jsou nestabilní.

Takže to je jen stručná geneze případu. Mandátový a imunitní výbor to projednával, jak už bylo řečeno, a přijal následující usnesení. Je to usnesení 132 - pozor, ne 131, které máte na stole. To potom vysvětlíme v podrobné rozpravě.

Mandátový a imunitní výbor po projednání, po vyslechnutí zpravodajské zprávy a po rozpravě přijal usnesení číslo 132, kterým

I. nedoporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové, narozené 19. března 1981;

II. pověřuje předsedu mandátového a imunitního výboru, aby Poslanecké sněmovně předložil toto usnesení.

Toto je usnesení mandátového a imunitního výboru. Já jenom nad rámec toho dodávám, že v tomto volebním období jsme řešili několik případů vydávání poslanců a zatím jsem - a to byl první případ, kde byla vzácná shoda všech, to znamená doporučení k nevydání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni dva poslanci s přednostním právem. První jsem já a druhým je Radim Fiala, takže já požádám o vystřídání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Já jsem si tedy převzal předsedání. Všeobecná rozprava je otevřena a jako první je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Okamura. Já požádám sněmovnu o klid, než mu dám slovo. Pane místopředsedo, prosím, je to vaše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: (Staví na řečnický pultík ceduli s textem: Ctím svobodu slova! Stojím za Karlou! Stejné cedule mají na svých lavicích všichni poslanci SPD.)

Vážené dámy a pánové, žádost policie, která spadá pod ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD, o vydání naší kolegyně, poslankyně SPD Karly Maříkové za její názor, kterým vyjádřila nesouhlas s nelegální migrací a islamizací Evropy, je kriminalizací svobodného názoru, jakkoli s kritickým názorem na migraci a islamizaci mnozí z vás nesouhlasí a naopak to podporují. Znakem každé totality je totiž konec svobody vyjadřovat své názory.

Poslanci hnutí SPD stojí jednotně za naší kolegyní Karlou Maříkovou a nepodpoříme její vydání. Odcituji, co přesně Karla Maříková napsala a za co má tedy být stíhána a souzena v dnešní České republice. Cituji: "Je zakázáno dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie. Muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie."

Myslím, že je zcela skandální, že policie a státní zástupce chtějí soudit poslankyni Karlu Maříkovou za tento výrok. Nejde jen o migranty a islám, ale o svobodu, která odlišuje totalitu od demokracie. Navíc v případě Karly Maříkové šlo bezesporu o nadsázku, kdy připomněla, že Evropská unie zakazuje dovoz invazivních druhů rostlin, a podle jejího názoru by se měla podobně Unie postavit k invazi ekonomických nelegálních migrantů. Pravdou je, že obojí může být pro daný systém zhoubné. To je naprostý fakt. Navíc v případě muslimských invazí zcela doložitelný historickými fakty. Říše zničené muslimskou invazí, Egypt nebo Byzantská říše, mluví za vše.

A současně děkuji všem občanům, ale i těm kolegům poslancům a politikům, kteří navzdory opačným politickým názorům podpořili naši Karlu Maříkovou a právo svobodně vyjádřit názory. Neznamená to bohužel, že tu máme demokracii, ale znamená to zcela určitě, že tu máme ve Sněmovně demokraty, a to je dobrý základ k tomu, abychom se jednou skutečné demokracie a svobody dobrali.

Pokud jde o hlasování o vydání naší poslankyně Karly Maříkové, jsme klidní. V této uměle vytvořené kauze totiž nelze prohrát. Už teď totiž prohrál ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, který se neumí a ani nechce veřejně přihlásit na stranu Karly Maříkové a svobody slova a po celou dobu v té kauze mlčí. Nemyslím, že by vznesená obvinění u soudu obstála, a to ani ne tak proto, že by se nenašli soudci, kteří by nechtěli zavírat za názor, spíše naopak, ale odsoudit poslankyni SPD za zjevně pravdivý názor by uškodilo jen justici a proimigračním aktivistům a SPD by to posílilo.

Pan ministr vnitra Hamáček se zjevně upřímně cítí ukřivděný, když ho činíme odpovědným za policejní obvinění, a tvrdí, že policii neřídí. Přitom ale nejde nevidět, že on a jemu podobní posilují hony na čarodějnice a štvanice na ty, kdo odporují správnému proimigračnímu a probruselskému názoru. Svědčí o tom mimo jiné politické zneužívání Ministerstva vnitra pro politický boj, čehož jsou důkazem pokusy dělat z SPD extremistickou stranu ve zprávách Ministerstva vnitra. Veřejnost, policie i justice tuhle zcela jasnou snahu kriminalizovat SPD vidí. Drtivá většina slušných policistů nám nejen fandí, ale vím, že velká část nás i volí. Za to jim děkuji. Bohužel se vždy najde část, která podlehne nepřehlédnutelnému tlaku shora z kanceláře pana ministra.

Přesně tak začíná diktatura. Přesně tak začínal fašismus. Názoroví oponenti jsou nejdříve zesměšňováni, pak dehonestováni, a když ztratí sympatie, jsou kriminalizovaní a nakonec je nepohodlná opozice zlikvidována. To je osvědčený recept, který tu část politiků, justice a médií začala už před pár lety aplikovat za aplausu části veřejnosti, aniž by si lidé uvědomili, že likvidací okamurovců to přece nikdy neskončí. Pro vyvolené elity se vždy nepřítel najde. A jak historie ukazuje, ve vězení se nakonec sejdou oběti i ti, kdo je kdysi zavírali. Proto je pro SPD zcela zásadní, abychom neustále bojovali za svobodu a demokracii i navzdory samozvaným elitám.

Vážené dámy a pánové, to, co jsem chtěl sdělit, je, že tady nejde vůbec o jednu poslankyni SPD, ale jde o princip. Máme právo svobodně vyslovit svůj názor, nebo ne? Máme právo nesouhlasit s migrací a islamizací, nebo ne? A to "my" neznamená SPD, ale kdokoli z nás v této zemi. Já i celé SPD jsme přesvědčeni, že právo svobody slova máme a musíme ho chránit. A za SPD vám slibuji, že do posledního dechu budeme bojovat za svobodu a demokracii v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Fiala, ale ten to stáhl, aby dal přednost paní kolegyni Maříkové, nicméně předtím se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Birke, takže mu dám slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já vás dlouho nezdržím. Já jenom chci říci, že - omlouvám se, ale já mám takový pocit, že sociální demokracie v každém tom vystoupení v poslední momenty - myslím, že můžeme tady úplně za všechno. Kdybychom neexistovali, tak si nás musíte prakticky vlastně vymyslet, abyste na nás všechno hodili. Tak já vás upozorňuji, pane předsedo Okamuro prostřednictvím předsedajícího, tak jako vaše SPD, tak já budu dělat vždycky všechno pro to, abyste na nás nic neházel, a na předsedu Hamáčka.

Děkuji. Protože když předseda Hamáček bude na to reagovat, jak říkáte a vyzýváte ho, tak ho začnete okamžitě křižovat, že ministr řídí policii. (Posl. Bělobrádek ukazuje řečníkovi ceduli, kterou na řečništi zanechal mpř. Okamura.) A to vy přece samozřejmě nemůžete. Děkuji. Nebo resp. takhle: to on samozřejmě nemůže.

Omlouvám se, mě rozhodil pan kolega Bělobrádek. Nevím, proč mi to ukazuje. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP