(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím pane předsedající vůči kolegovi Veselému. Je mi líto - ale kecy, pane kolego! To říkejte novinářům, ale to neříkejte zkušeným politikům. Prostě vy jste členové vládní koalice. A ta situace byla do té míry vážná, že bylo ve vaší moci říct svým koaličním partnerům, že pokud takhle ta volba dopadne, nemohou dál počítat s vaší podporou ve Sněmovně. To je dostatečná věta na to, abyste zabránili tomu, co se stalo. Vy jste jim řekli: dělejte si, co chcete, udělejte si ten kšeft s komunisty a s SPD, nás se netýká, my budeme mít čisté svědomí. Nemáte ho! Nesete stoprocentní odpovědnost za výsledek téhle volby!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přejete si reagovat? Takže místopředseda klubu ČSSD s přednostním právem, Ondřej Veselý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Takže ještě a krátce. Pane kolego Kalousku prostřednictvím pana přesedajícího, spočtěte si hlasy pro kandidáty a pak si spočtěte počty poslanců a zjistíte, že někdy i od těch vašich lavic tam nějaké hlasy přišly. A pak nám něco vyčítejte. Od nás ty hlasy nepřišly. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda klubu Pirátů Ivan Bartoš - zatím poslední přihláška. Jenom přednostní práva prosím. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já jsem tedy to první volební období ve Sněmovně s Piráty a tuto debatu už jsem zažil několikrát včetně toho ukazování, v které části té Sněmovny údajně napadaly hlasy pro které kandidáty. Tak já připomenu, a říkal to i pan premiér Babiš, když se divil u předchozí volby - tak jako já nechápu, proč ta volba není veřejná, proč nejsou vidět ta jména, já bych byl pro to, aby byla veřejná. Tak tady se přece nikdy nehlasuje o tom, že by to tak nemělo být. Tady se vždy hlasuje o tom před tou samotnou volbou a navrhuje to tady vždycky komise, aby následující volba byla tajná.

A já si říkám... hlasujeme o jiných věcech. Prosím vás, nepokřikujte na mě. Hlasujeme o jiných věcech, kde je vidět, jak kteří poslanci hlasovali o zákonech. A u veřejnoprávního média jako nehlasovat veřejně... Tyto všechny debaty by odpadly, kdyby prostě Poslanecká sněmovna v momentě, kdy volební komise navrhne způsob volby tajné, řekla, podobně jako to dělají Piráti, vždycky to své ne, chceme tedy veřejnou volbu, a nemuseli bychom tady furt hrát tuto přetahovanou spíše pro média. Protože reálně se o tom, kdo bude zvolen, už několik dnů hovoří, i za jakých podmínek a co je možným důsledkem té podpory, která se tady najednou objevila dosti razantní. Tak stačí příště zvednout ruku, nebýt pro tu tajnou volbu, kterou komise navrhuje, a můžeme si toto odpustit a nemusíme tady navzájem vytvářet nějaké konspirační teorie.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Už nevidím další přihlášky s přednostním právem, takže se vrhneme na program. Přečtu ještě mezitím jednu omluvu. Ministr zahraničí Tomáš Petříček se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Tak. A nyní začneme projednávat další bod. Jedná se o

 

375.
Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové

Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a na lavice vám bylo dnes doručeno jeho usnesení číslo 131 ze dne 21. dubna 2020. Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Policie ČR o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych Poslanecké sněmovně podal zprávu o projednání žádosti Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Karlovy Vary, druhé oddělení obecné kriminality, o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové, mandátovým a imunitním výborem. Žádost policejního orgánu byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena dne 5. března tohoto roku a téhož dne byla postoupena mandátovému a imunitnímu výboru k projednání.

Žádost obsahuje vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci a tyto skutečnosti jsou pak obsaženy i v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Projednání žádosti policejní orgán zahájil výbor na své 29. schůzi dne 10. března 2020. Za zpravodaje byl určen pan poslanec Milan Feranec a projednávání výbor přerušil za účelem vyžádání si zproštění mlčenlivosti orgánů činných v trestním řízení k zajištění účasti pozvaných osob a vyžádání statistických údajů o počtu stíhaných osob za projev extremismu podle § 355 a 356 trestního zákoníku.

Členové výboru měli možnost seznámit se s kopií trestního spisu v prostorách sekretariátu výboru. Paní poslankyni Karle Maříkové byla žádost policejního orgánu doručena pak v kopii společně s pozvánkou na 30. schůzi mandátového a imunitního výboru, která se uskutečnila dne 21. dubna 2020. Na této schůzi výboru bylo vyslechnuto vyjádření policejní komisařky, poručice bakalářky Jany Maškové, a vyjádření poslankyně paní Karly Maříkové, která se jednání zúčastnila i se svým právním zástupcem. Dozorový státní zástupce magistr Pavel Dvořák pozvání výboru k osobní účasti na projednávání věci neakceptoval a zamýšlená videokonference se neuskutečnila z důvodu technických problémů na straně dozorového státního zástupce.

Po vyslechnutí zpravodajské zprávy a posouzení všech rozhodných skutečností přijal výbor usnesení číslo 131, které vám bylo dnes rozdáno na lavice.

Mandátový a imunitní výbor má zákonnou povinnost zjistit, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání poslance, neboť tím tak chrání parlament jako celek a zajišťuje, aby jeho běžný chod nebyl ničím a nikým narušován. Zajišťuje tedy, aby jeho členům nebylo z důvodu vyjádření politického názoru, byť ne se zcela uváženými třeba i výroky, bráněno ve výkonu mandátu v plném rozsahu.

S usnesením mandátového a imunitního výboru číslo 132 vás pak seznámí pan zpravodaj výboru poslanec Milan Feranec. Já vám zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A než dám slovo panu zpravodaji, tak tady mám ještě dvě omluvy. Takže pan poslanec Miloslav Janulík se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá mezi 14.30 a 19.00 ze zdravotních důvodů.

A nyní prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru poslance Milana Ferance, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, než vás seznámím s projednáním a s výsledkem mandátového a imunitního výboru, já jenom krátkou genezi toho případu, ať víme, o čem budeme hlasovat. Něco už řekl tady pan předseda. Jenom zopakuji.

Jedná se o žádost Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a pro podezření z přečinu hanobení národa, rasy, etnika nebo jiné skupiny osob podle ustanovení § 355 trestního zákoníku a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod dle ustanovení § 356. To jednání spočívá v tom, že paní poslankyně dne 14. 1. 2019 z poslanecké kanceláře vložila na svůj osobní facebookový profil příspěvek ve znění: Je zakázané dovážet nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie. Muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie. Karla Maříková, poslankyně Poslanecké sněmovny.

Případ se začal projednávat na základě oznámení fyzické osoby. Původně ho prověřovalo vlastně krajské ředitelství policie v Praze, následně vzhledem k místní příslušnosti byl případ předán na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP