(15.50 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Pan zpravodaj zde zmínil, že podnět byl podán na základě oznámení fyzické osoby. Škoda, že pan zpravodaj nezmínil, že tou fyzickou osobou je také politik. Také politik, jehož konkrétní jméno známe, protože se dostalo do mediálního prostoru a předpokládám, že jsem to někde četl, Jan Hadrava, současný místostarosta nebo starosta města Lokte.

To, že si vyřizují dva komunální politici Karlovarského kraje nějaké účty a používají k tomu orgány činné v trestním řízení, je pro mě svinstvo. Jestli pan kolega nedokáže s politikem bojovat čestným způsobem a přít se o myšlenky u řečnického pultu, popř. někde jinde, tak je to hodně slabý člověk. Podává trestní oznámení, OK. Policie jsem myslel, že má trošku vyšší práh citlivosti a schopnosti, ale zase jak znám policii - a vnímal jsem vystoupení pana místopředsedy Okamury. Víte, pane místopředsedo, nebudu říkat prostřednictvím předsedajícího, protože tam sedíte, ono ne vždycky je všechno potřeba házet na policii. Možná že ten konkrétní policista nebo policistka - nevím, kdo je konkrétním policejním orgánem nebo tím konkrétním policistou, policejním orgánem je útvar - možná on sám ani to trestně stíhat nechtěl a možná to je spíš věc státního zástupce, toho, který v tom vidí zvlášť závažný zločin, nebo zločin v tomto případě, nebo přečin, kterým chce možná zacpat ústa regionálnímu politikovi nebo politikovi parlamentní politické strany.

Já bych samozřejmě velmi uvítal, kdyby takový státní zástupce byl ten hrdina, který vytáhne nebo si zasurfuje nebo si požádá své lidi na státním zastupitelství nebo zadá policii, aby si našel ty články, o kterých se zde hovořilo, o invazivních druzích, a zmínil to pan předseda výboru pro bezpečnost Radek Koten, kdy Jiří X. Doležal už 26. září 2016 napsal: Invazivní druhy hubíme, invazivní národy vítáme. Všecko v klidu, všechno v tichosti. Článek je dodneška dohledatelný na stránkách, nebo resp. v mediálním prostoru. Můžete si to tam najít, přečíst.

Dne 11. 8. 2017 vyšel další článek - Migrace: invazivní druhy. A zase: Vědci odhadují počet nepůvodních invazivních druhů v Evropě, atd., za posledních 40 (nesrozumitelné), kdy se zvýšil o tři čtvrtiny, roční újma a další. Samozřejmě zase to vztahuje k něčemu.

Byl zmiňován komunální politik České strany sociálně demokratické, tehdejší místopředseda městské části Brno-venkov Bohunice pan Milan Hrdlička, který vydal článek Pozor na slimáky, zase to bylo zmiňováno, a pak s ním byl otevřený rozhovor, kdy z toho bylo zřejmé, o čem hovoří. Je to zase věc ze 6. 10. 2017, která byla zveřejněna, která vyšla.

Žádná z těchto kauz nebyla orgány činnými v trestním řízení prověřována, natož vyšetřována. V podstatě ta samá věc, kterou řekla v jedné resp. ve dvou větách, přičemž ta první věta je pouze konstatování již známého faktu - je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. To je informativní věta. A pak samozřejmě ten myšlenkový pochod paní kolegyně, že muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy atd. K tomu trestnímu stíhání nikdy nedošlo, a myslím si, že bychom se museli stydět, kdybychom dovolili orgánům činným v trestním řízení, a v tomto případě si dovolím říct a věřit tomu, že policie má zdravý rozum, že to spíš přichází ze státního zastupitelství, kdybychom měli poslankyni Maříkovou vydat.

Takže sám za sebe říkám, že pro vydání hlasovat nebudu, a věřím, že i většina poslaneckého klubu KSČM. A měli bychom se my jako politici zamyslet nad stavem justice v České republice, protože už několikrát jsme zde hovořili a i ústy současné ministryně spravedlnosti jsme slyšeli a slyšíme to i od některých vysokých postavených bývalých důstojníků policie, kteří říkají, že trestní stíhání si u nás lze objednat. A to je věc, které já se velmi děsím. Děkuji a budu hlasovat proti vydání. (Tleskají poslanci SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jaroslav Holík a připraví se paní poslankyně Zuzana Majerová. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, pane ministře a vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych se tady trošičku zamyslel nad obviněním kolegyně Karly Maříkové. Protože pokud vím, tak ona ve svém vyjádření použila víceméně citaci z naučného slovníku. A jestli dovolíte, tak já ten naučný slovník budu citovat také.

"Invazivní druh je tedy druh rostlinný nebo živočišný, na daném území nepůvodní, člověkem zavlečený, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že daný druh se začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celá společenstva či ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů. Šíření invazivních druhů může mít rovněž ekonomické, sociální nebo zdravotní dopady. Vede to k omezení možnosti obhospodařování pozemků, zvýšení nákladů, znehodnocení rekreačního potenciálu území nebo taky k šíření alergenů, tedy chorob. Rozšiřování nepůvodních druhů představuje rizika z hlediska zachování biologické rozmanitosti, a to jak na úrovni druhů, tzn. různé křížení, tak na úrovni celých společenstev. A to zejména v případě, kdy má nepůvodní druh schopnosti, které jej z různých důvodů zvýhodňují oproti druhům původním, a začne se nekontrolovaně rozšiřovat." Tolik citace.

Dámy a pánové, já se ptám: Je v demokratické společnosti možné, aby za citaci této definice byl člověk trestně stíhán? Já se ptám: Kde je svoboda slova? Samozřejmě řada z vás teď může namítnout a říct: No dobře, vy jste tam tedy citoval ten naučný slovník a to bylo o těch živočišných druzích a rostlinných. Ale člověk, to je něco jiného. - Nemáte pravdu a já vám tady teď řeknu citaci, co je člověk. Jak je biologicky zařazen. Je to říše živočich, podkmen obratlovec, patří do třídy savců, do podtřídy živorodých, řád je to primáti, čeleď hominidi a rod homo sapiens. Takže to znamená, že člověk do této definice patří.

A můžu říct jedno jediné: Budu zásadně, stejně jako celé hnutí SPD, proti vydání kolegyně Karly Maříkové. (Tleskají poslanci SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám jednu faktickou poznámku. Pan poslanec František Vácha a připraví se paní poslankyně Zuzana Majerová. Pane poslanče, prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu reagovat na kolegu i kolegy, kteří byli přede mnou.

Prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně, já vás nevydám, budu hlasovat proti vydání. Nicméně bych chtěl upozornit, že to, co tady citujete, článek 7 z evropského nařízení 1143/2014, se opravdu mluví o nepůvodních, tzn. invazivních druzích. Ale homo sapiens sapiens, homo sapiens je jeden jediný druh. Dosud se nedá říct, že by lidé odněkud z jiných kontinentů byli jiný druh. V tom nařízení Evropské unie se mluví dokonce i o eradikaci, což znamená vymýcení neinvazivních druhů, takže v tomhle bych opravdu byl opatrný. Fakt bych byl opatrný přirovnávat a používat nařízení EK 1143 a srovnávat a mluvit o druzích a eradikaci druhu, protože dosud na zeměkouli neexistují dva druhy člověka. Ten člověk je pořád biologicky jeden jediný druh, tak na tohle si dávejte pozor, když tady vystupujete. Já vím, že máme imunitu při vystupování a nic se nám nestane, ale tohle - já mám Ph.D. z obecné biologie, takže když takhle mluvíte, tak mně to vadí odborně tedy, ale vadí mi to i lidsky. Takže děkuji za to, že se tomuhle vyhnete. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP