(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Zuzana Majerová a připraví se paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké dobré odpoledne. Já to tedy jako pan předřečník, kolega z TOP 09, nebudu rozebírat ani po stránce lingvistické, sémantické, biologické či druhové, protože si myslím, že to není absolutně podstata toho problému, který tady dneska řešíme.

Takže vážený nepřítomný pane ministře vnitra Hamáčku, nepřítomný pane policejní prezidente, vážené kolegyně a kolegové, svoboda slova buď je, anebo není. V zemi, kde je poslankyně stíhána za banalitu, jakou vyslovila kolegyně Karla Maříková, svoboda slova není. V zemi, kde si do své Ústavy vepíše svobodu slova, ale zároveň stíhá lidi za vyslovení jejich názoru, který tu má koneckonců každý druhý občan, je něco špatně. Srovnání člověka s invazivními přírodními druhy je prý dehumanizace. Z mého odborného hlediska je to pouze zase personifikace. Tohle slovo si zdejší moralisté a vyznavači jediného správného pohledu na svět obzvláště oblíbili. Ale není spíše dehumanizací, když invazní guerilla vtrhne do kanceláře a vystřílí celou redakci humoristického časopisu? Není spíše dehumanizací, když invazní oddíl vyvraždí stovky návštěvníků kulturního klubu? A to jsou všechno mladí lidé. Není spíše dehumanizací, když invazní bomby vybuchují v metru a náklaďáky kosí návštěvníky přímořské promenády nebo vánočních trhů? Podle mě jsou dehumanizací spíše tyhle stovky mrtvých a tisíce zraněných, nikoliv jedno slovní přirovnání, navíc naprosto trefné.

Policie České republiky žádá Sněmovnu o vydání naší kolegyně Karly Maříkové, protože ji chce stíhat za údajné podněcování k nenávisti. Myslím, že za podněcování k nenávisti by měli být stíháni jiní, protože něco tak monumentálně hloupého a tupého, jako v případě Karly Maříkové vyprodukoval ministr vnitra Hamáček s pomocí policie, nemůže u většiny normálních lidí vzbuzovat nic jiného než právě onu nenávist. Nenávist k policii, nenávist k institucím, nenávist k vládnoucím politikům, kteří něco podobného dovolují policii provozovat, nenávist k režimu, který tu vládne, k Evropské unii, pod jejímž modrým praporem naše svoboda pomalu skomírá.

Vážení kolegové, dojímáme se nad tím, když v závěru slavného Formanova filmu Lid versus Larry Flynt si advokát v podání Edwarda Nortona čte výrok Nejvyššího soudu. Cituji: Soudu nepřísluší hodnotit otázku vkusu, ale otázku svobody slova. A ta buď je, nebo není. A i zvrhlík, jako byl pan Flynt, má tuto svobodu garantovanou ústavou. Neměli bychom se dojímat, ale měli bychom si z tohoto vzít příklad. Proto říkám, policii ani parlamentu nepřísluší hodnotit otázku vkusu, ale otázku svobody slova. A ta buď je, nebo není. Každý z nás ji má garantovánu Ústavou, i Karla Maříková.

Vážení kolegové, poučme se z historie. Pošlapáváním svobody slova to začíná, zvýšenou frekvencí a zneužíváním trestních stíhání za verbální trestné činy to pokračuje a totalitou to končí. Tohle šílenství musíme zastavit, dokud je čas. A proto chci na závěr říct, že Trikolóra tak jako v případě každého jiného kolegy se postaví proti vydání Karly Maříkové. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne opět. A nyní je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Birke, připraví se paní poslankyně Jarošová v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, že vystupuji potřetí v tomto bodu, a podotýkám, to není otázka paní kolegyně Maříkové, to samozřejmě chápe, ale já prostě budu vystupovat pokaždé, když se kdokoliv z vás dotkne nepřítomného ministra vnitra. Já myslím, že to je moje povinnost. (K posl. Majerové Zahradníkové:) Paní kolegyně, vaším prostřednictvím (k předsedajícímu), prosím, nepokřikujte na mě. Já jsem také pozorně poslouchal a choval jsem se disciplinovaně. Jste dáma, chovám se slušně k vám tedy i já.

Na druhou stranu musím říci, a ještě jednou opakuji, nebudu replikovat vaše slova, ale znova opakuji, ministr vnitra neřídí policii. Jestli se vám to líbí, nebo nelíbí, prostě to tak je. Jestli si myslíte, že by ji měl jakýmkoliv způsobem řídit, ovlivňovat, vstupovat do procesů, a jsou tady právníci, erudovaní, špičkoví právníci, kteří mě okamžitě vyvedou z tohoto dojmu. Prostě takto by to nemělo v demokratické společnosti býti. A já v tuto chvíli znova opakuji, pokud to takhle je, tak potom to řízení, ať máme s tím jaké zkušenosti, a věřte, že já mám bohaté zkušenosti s Policií České republiky jako starosta - 36 trestních oznámení na sobě mám! Takže jenom abychom si dokázali představit, a také prostě nebrečím a neříkám, že ministr to na mě posílá, ať už to byly jakékoliv politické strany za těch deset let, co dělám starostu. Prostě to tak není. Já pevně věřím ve stát a věřím v tuto chvíli v systém.

Takže jenom poprosím, při každé příležitosti zde nepřítomného pana předsedu Hamáčka budu prostě hájit. Předpokládám, že vyvolám tím zase řadu dalších technických, ale takový už jsem já. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Maříková. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já musím reagovat na pana kolegu Birkeho, protože on je poměrně nový člen výboru pro bezpečnost. Na minulém jednání jsme ho zvolili dokonce místopředsedou, takže neví, že jsme tuhle záležitost na výboru pro bezpečnost projednávali, protože jsme tam projednávali zprávu o extremismu, kde skutečně mohu potvrdit slova předsedy výboru pro bezpečnost pana Kotena, tam tato zcela nevhodná připomínka v nevhodném čase byla. A možná bych doporučila panu Birkemu, aby se zeptal pana Hamáčka, jak na to tehdy na výboru pro bezpečnost pan ministr reagoval. Pan ministr uznal, že to je chyba, že to tam je, stejně tak jako to uznali jeho kolegové, a ta debata tam probíhala velmi vyhroceně. Byla tam - teď jsme si to oživili s panem místopředsedou Maškem, vzali jsme si zápis - byla tam právě diskuze i s předkladatelem toho návrhu, tedy s ministrem vnitra a s jeho kolegy, konkrétně s panem ředitelem odboru Bačkovským, kteří uznali, že skutečně v tom rozsahu, jak to tam bylo, to tam být nemělo. Takže když už tady pana ministra hájíte, tak se ho zkuste zeptat, jak to tam proběhlo? Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím, abychom se oslovovali mým prostřednictvím, a paní poslankyně Maříková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP