(16.10 hodin)

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu reagovat na pana poslance Birkeho. Ono tady bylo několikrát zmiňováno, že moji předřečníci chtějí, aby ministr vnitra ovlivňoval policii. Já si myslím, že vy to trošku převracíte. To, co je tady kritizováno, je to, že Ministerstvo vnitra ve svých čtvrtletních zprávách o extremismu uvádí osoby, jejichž případy se nacházejí v přípravném řízení a nebyly soudem shledány vinnými, tudíž podle našeho práva jsou stále nevinné, pokud tady platí presumpce neviny. A to ministerstvo řídí ministr Hamáček, který je členem ČSSD. To je tady kritizováno. Nikdo tady po panu ministrovi nechce, aby ovlivňoval policii, ale pan ministr tady vlastně připouští, že soudy tady nemají žádnou váhu. On tady rozhoduje o tom, jestli je někdo vinen, nebo není, on zodpovídá za to ministerstvo, to ministerstvo vydává ty zprávy. Takže bohužel proto je tady kritizovaný váš ministr. On mohl dneska přijít, mě to docela i mrzí, a mohl vystoupit a reagovat na ty připomínky, které tady dneska zazněly. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Birke je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Já na to musím reagovat samozřejmě. Nechci tady rozvíjet nějakou další polemiku a nechci zdržovat dalších devět řečníků, především hlavně z řad SPD. To bych nechtěl a omlouvám se. Ne, to je v pořádku a je to vaše právo a já bych nedělal nic jiného, kdyby chtěli mého kolegu vydat, asi bych vystupoval na jeho obhajobu. Myslím, že je to v pořádku, to vůbec neříkám jako pod pás, ani náhodou.

Děkuji mockrát paní kolegyni, paní starostce, která mně doporučuje abych - Černochové, omlouvám se paní kolegyni poslankyni - která mi doporučuje, abych mluvil s panem ministrem. Tak já s ním samozřejmě mluvím. Je pravda, že jsem nový, dokonce jste mě zvolili místopředsedou. Děkuji mockrát, že jste i vy mě volila tím místopředsedou, nesmírně si toho vážím. Tak pro mě to není nějaká výhra, nicméně po sedmi letech mám nějakou funkci. Jenom chci říci v této ctěné Sněmovně, na druhou stranu pravda je ta, přiznám se, jsem tam nový, nováček, dělám chyby, a když udělám chybu, tak se za ni omluvím.

Co ale tady říkám, mně vadí prostě ta - omlouvám se za ten výraz a teď znova říkám, omlouvám se za ten výraz - prostě máme tady Hamáčka, tak ho prostě natřeme a nějakým způsobem... Neřeším to - a teď samozřejmě vím, že zase budete vystupovat a tak dále - já neřeším, jestli jsou nějaké zprávy, nerozumím tomu, nejsem erudovaný k této věci. Jenom podotýkám, že v momentě, když hájím prostě svého šéfa, tak myslím, že je to v pořádku, to je celé. A tak jako hájíte vy svoji kolegyni, já jen hájím svého předsedu. To je prostě erudované, to je jednoduché, jako jedna a jedna jsou dvě. To je celé. V momentě, pokud budete při dalším vystupování vystupovat v neprospěch pana předsedy, budu znova vystupovat ve prospěch pana předsedy. To je celé, myslím, že to se ode mě očekává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se s faktickou poznámkou z místa hlásí pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat prostřednictvím vás k Honzovi Birkemu. Honza uvedl, že tady vystupují hlavně členové SPD při obhajobě Karly Maříkové, při obhajobě toho, že vlastně my neobhajujeme Karlu Maříkovou, ale svobodu slova. A protože jsme kamarádi, a myslím, že stále ještě jsme - Honzo, já kdyby byl kdokoliv tady obviněn, nejenom z SPD, ale kdyby to byl člen sociální demokracie a byl by obviněn ve stejném duchu, já bych také vystoupil. A bil bych se do posledního dechu za každého z vás tady, kdyby nám někdo chtěl brát svobodu, svobodu slova. To není za Karlu Maříkovou, já tady budu teď vystupovat pro svobodu slova. To je ten útok, který se tady děje. Jestli by to byl komunista, nebo sociální demokrat, nebo z ANO, nebo z jakéhokoliv jiného hnutí, vystoupil bych a hájil bych ho před kýmkoliv. A to je ta podstata té věci. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc za slovo. Doufám, že budu vystupovat už naposledy, nechci vyvolávat ani emoce a nechci vyvolávat ani nějakou další technickou.

Prostřednictvím předsedajícího panu kolegovi Foldynovi. Já všechno, co jste řekl, vám podepíšu. Podepíšu, Jardo, to, co jste tady řekl, souhlasím s vámi. Ať je to ten, nebo ten, pokud je ohrožen na svých právech nebo na své svobodě, tak mi věřte, že já budu vystupovat stejně. O tom není spor.

Opakuji, nedělám nic jiného, proč tady vystupuji, že hájím svého šéfa, to je celé. Nezpochybňuji - a to jsem řekl a nedělal bych nic jiného, kdyby u mého kolegy tady byla otázka vydání, nebo jakéhokoliv kdyby měl na svých právech, tak bych vystupoval stejně. Myslím, že to je jasné, a já také nikoho za to neodsuzuji, vůbec ne. Jenom hájím svého šéfa. Nic víc, nic míň. Myslím, že to se ode mě očekává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A než dám slovo další řečnici, tak vás seznámím s omluvenkou. Pan předseda Vondráček se nám omlouvá z dnešního jednání pléna od 17.30 a také zítra do 12. hodiny. Nyní prosím paní poslankyni Jarošovou, připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Právě projednáváme vydání k trestnímu stíhání kolegyni a poslankyni SPD Karlu Maříkovou za to, že se svobodně vyjádřila, za to, že využila své právo na svobodu slova, která je každému zaručena Ústavou. Svoboda slova definuje úroveň a kvalitu demokracie a musí platit v každém případě, a tedy i tehdy, když se nehodí těm, kteří jsou právě u moci.

Karla Maříková nazvala věci pravým jménem a za to má být potrestána. Je dehonestována za slova, kterými jen varovala před nebezpečím, které hrozí z nelegální migrace, za slova, pod která by se podepsala většina našeho národa. Chcete snad odsoudit převážnou část národa pro podobný názor? Nebo vám bude příště stačit jenom Karla pro výstrahu, abychom si dali pozor na to, co říkáme? Pokud by za svá slova měla být dokonce odsouzena, pak je naše demokracie jen parodií a svoboda slova frází, kterou nemůže nikdo brát vážně. V takovém případě už nemůže být řeči ani o nějaké demokracii, o lidských právech a rozdílných názorech. Jediné, co zbude, bude už jen nová diktatura té jediné a mocnými přijatelné pravdy.

A protože s tím nesouhlasím a protože ctím svobodu slova a ctím demokracii, stojím za kolegyní Karlou Maříkovou. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Foldyna, připraví se paní poslankyně Hyťhová. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Moji kolegové a kolegyně, mluvím vlastně k vám, ale současně mluvím k občanům, ale také mluvím k těm, co za celou kauzou stojí. Nejsem naivní, že to je náhoda. Nejsem naivní, protože vím, že existují i další velmi podobné kauzy a určitě tady o nich budu mluvit. Tohle chcete, abychom drželi hubu a krok? Teď mluvím k těm, kteří za tím stojí, za tím omezováním svobody. Abychom mlčeli, abychom lež prohlásili za pravdu a pravdu za zločin? S kolika lidmi tady člověk mluví na chodbě a mluví úplně stejně jako ta Maříková. Jen ta Maříková si jako chlap dovolila to napsat na Facebook. Nepodělala se a napsala to, co si myslí většina národa a hodně z vás politiků, napsala prostě na Facebook. Není to nic překvapujícího.

Pravda, pravda se přece nedá porazit tím, že někdo má sílu a někoho obviní. My jsme se z historie poučili, stokrát jsme to viděli. I Mussolini si myslel, že má pravdu, a skončil za nohy hlavou dolu. I Urválek si myslel, že má pravdu, a poslal na šibenici Horákovou. A všichni víte, jak to dopadlo. Pravda prostě není o tom, že ji přetlačíme zákonem. To se přece takhle nedá trestat někoho za to, jak přemýšlí.

Tady jsme se začali zabývat formou a pojmem předsudečná nenávist. Co to je za blbost? Přátelé, co to znamená, ta předsudečná nenávist? To znamená, vy - nebo budeme obviňováni a budeme obviňovat lidi za to, co si myslí? Pojďme ho obvinit za to, že někoho vyzývá k nějaké nenávisti z hlediska rasy, náboženství. Tomu rozumím, na to všechno máme paragrafy. Ale žádná předsudečná nenávist není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP