(17.10 hodin)
(pokračuje Rozvoral)

Tím prvním je to, že oznámení na prošetření uvedeného výroku naší poslankyně podal komunální politik. Dále bez ohledu na to, aniž byla poslankyni Maříkové prokázána nějaká trestná činnost, byla v souvislosti s jejím výrokem vláčena ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu, což je nepřijatelné, jelikož se jedná o živý spis. Z tohoto důvodu bylo také podáno trestní oznámení, a to jak na Policii České republiky, tak také na samotné Ministerstvo vnitra. (V sále je obrovský hluk!)

Dalšími argumenty, které potvrzují zpolitizování celé věci, jsou některá stejná, podobná nebo opravdu neakceptovatelná vyjádření ve veřejném prostoru, o která se policie ani Ministerstvo vnitra nezajímají a nikoho za ně netrestají. Jako příklad stejných nebo podobných uvedu čtyři.

Novinář, publicista a spisovatel Jiří X. Doležal dne 26. 9. 2016 na webu Reflex napsal článek s názvem Invazivní druhy hubíme, invazivní národy vítáme. V článku se mimo jiné uvádí - cituji: "Moderní ekologie, věda o fungování složitých biologických systémů, se velmi nekompromisně staví k zavlečeným, nejlépe pak horečně se množícím invazivním druhům. Lidé vystupující proti invazivním lidským populacím jsou však nazýváni fašisty. Když však máme posuzovat ne šíření medvídka mývala, ale nepůvodních a silně socio-kulturně odlišných populací našeho vlastního druhu, rozuměj lidí ze zásadně odlišných kultur, zapomínáme na ekologii a jako výraz naší dobroty zavádíme vítací politiku, přestože s ní většina Evropanů nesouhlasí, přestože jsou muslimští imigranti z kmenové společnosti schopni rozvrátit náš společenský ekosystém, přestože věda prokázala, že stěhování velkých populací mimo původní výskyt vždy nové místo výskytu poškodí, my vítáme. Sice už méně srdečně než loni, ale paní Merkelová je pořád přesvědčena, že to zvládne." Konec citátu.

Jaroslav Šesták, vysokoškolský pedagog v oblasti fyziky a čestný občan Prahy 5, napsal článek s názvem Migrace: invazivní druhy, který byl dne 11. srpna 2017 uveřejněn na webu Neviditelný pes, ve kterém mimo jiné uvádí - cituji: "Evropu možná zahubí právě její blahobytná tolerance, svobodomyslnost a přemíra demokracie vůči invazivní politice jiných kultur vítaných jako demografická podpora. To všechno může znamenat zrod skutečné příčiny rozkladu našeho starobylého řádu, zdroj úpadku a degenerace dlouholetých vztahů. Bude to jako živná půda pro rozšiřování invazivních druhů, které v budoucnu bude nejen obtížné, ale i nadmíru nákladné vykořenit či alespoň zneutralizovat. Připomeňme si případ bolševníku." Konec citátu.

O starostce Prahy 8 za ODS Vladimíře Ludkové se dne 30. 7. 2014 na webu Blesk psalo v článku s názvem Starostka zakázala muslimský hřbitov, kde přirovnala muslimy k jezinkám z pohádky O Smolíčkovi pacholíčkovi s tím, že se obává rozmachu muslimské kultury a společnosti v Praze.

A na konec jsem si nechal místostarostu městské části Brno-Bohunice za ČSSD Milana Hrdličku, který napsal v říjnu 2017 do obecních novin s názvem Naše Bohunice sloupek, kdy muslimské imigranty přirovnal ke slimákům s tímto zněním - cituji: "Slimák se nezastaví před ničím. Není pro něj překážkou žádná hranice, žádná vzdálenost ani lokalita, ze které se k nám přesouvá. Je schopen přilézt po svých, autem, lodí, vlakem, je prostě schopen se k nám dostat veškerými možnými cestami. Musí se dostat do té země zaslíbené, kde je dostatek potravy a kde se bude přiživovat na práci ostatních. Možná má v sobě zakódováno, že jednoho dne se vše otočí a oni se stanou těmi pány světa." Konec citátu.

Obrázek, zda je celá kauza poslankyně Maříkové zpolitizovaná, o čemž já jsem přesvědčen, si po těchto všech příkladech udělejte sami.

Z politického pohledu je na celé věci ještě také zarážející to, jak bylo promyšlené zavedení pojmu "předsudečná nenávist". Tento pojem, jak ho chápe Ministerstvo vnitra, je vysvětlen ve Zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018. Ministerstvo vnitra svým definováním tohoto pojmu chtělo dát orgánům činným v trestním řízení nástroj k tomu, aby mohlo řešit i případy, ve kterých by se možná dal spatřit projev extremismu. Zde spatřuji velké riziko možného zneužití, tak jak se to stalo právě v tomto případě poslankyně Maříkové.

Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání. Na základě výše popsaných skutečností a toho, že se jednalo o svobodný projev poslance na sociální síti, na což mimo jiné poukazovala drtivá většina kolegů napříč politickým spektrem na jednání mandátového a imunitního výboru, doporučil jsem poslaneckému klubu SPD hlasovat proti vydání poslankyně Maříkové k trestnímu stíhání a stejně tak jsem hlasoval i na mandátovém a imunitním výboru.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A nyní paní poslankyně Gajdůšková a jako poslední je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Klaus. (Hluk v sále trvá.) Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, milá vládo, byla jsem přihlášena původně s faktickou poznámkou, když jste se tady pouštěli, nebo někteří se pouštěli do ministra vnitra, ale mí vzácní kolegové ze sociální demokracie to zvládli vehementněji, než bych asi udělala já, takže jsem se stáhla s faktickou poznámkou. Ale přesto si dovolím v této chvíli v řádném vystoupení učinit tři poznámky.

Ta první. Připomínám, a již to tu několikrát zaznělo, že o vydání žádá Policie České republiky, nikoliv ministr vnitra. A jak znám pana ministra vnitra Jana Hamáčka s jeho politickými zkušenostmi, tak věřte tomu, že kdyby i mohl do toho vstoupit, tak nepřipustí, abychom SPD vytvářeli takový prostor, jakým se právě této politické straně vytvořil tím dnešním jednáním. A Jarda Foldyna má pravdu, že paní kolegyni Maříkové můžeme pogratulovat k velkému zviditelnění. Prostě žádá policie, funguje policie pod dohledem státního zastupitelství. Takže já se ještě jednou ohrazuji proti tomu, aby to bylo spojováno s osobou ministra vnitra a se sociální demokracií zvláště.

Poznámka číslo 2. Obracím se na ty, kteří tak velmi a velmi lehce používají nálepky fašismus, nacismus, označují takhle kolegy, kolegyně. Prosím, nezlehčujte utrpení a oběti těch 80 milionů lidí v obou světových válkách. Je to příliš vážné na to, abychom na to zapomněli a tak lehkovážně tyto termíny používali. A k tomu dodám ještě jedno, protože zde ty vazby také zazněly. Byla to evropská integrace, je to Evropská unie, která odkaz právě těch 80 milionů mrtvých v nejefektivnějším mírovém projektu naplnila. Více jak tři generace lidí na tomto kontinentu žijí v míru díky spolupráci států v Evropě, díky tomu, že Francie, Německo a další zakládající státy evropské integrace se dokázaly domluvit, dokázaly nastavit pravidla spolupráce. I naše vysoká životní úroveň je dána tím, že fungujeme v rámci půlmiliardového volného trhu se svobodami, které k tomu patří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP