(17.20 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

A to je třetí poznámka. Byla zde řeč o svobodě slova, o svobodě, která nám všem určitě je tou jednou ze základních hodnot v demokratickém státě, ve kterém žijeme a chceme dále žít. Ale právě proto, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vždycky hlasovala pro vydání kteréhokoli člena Parlamentu, ať to bylo v Senátu, ať to bylo zde v Poslanecké sněmovně, ať ten důvod byl jakýkoli. Protože jestli říkáme, že hrozí nějaké nebezpečí pro občany, omezení jejich svobody, v omezení svobody slova, či jinak, tak jsme to my, kteří se máme tomuto nebezpečí vystavit, protože na nás je vidět. A na nás je vidět, jestli skutečně se něco takového může dít, nebo nemůže dít. Řadový občan imunitu nemá. Neschovávejme se za ni ani my.

Budu proto hlasovat pro vydání, tak jako jsem to dělala vždycky. Protože my jsme ti, kteří máme jít s kůží na trh, ať už je to z jakéhokoli důvodu. Já jsem přesvědčena o tom, že jsme v právním státě a že se ukáže, kde je pravda, že orgány činné v trestním řízení budou pracovat tak, jak pracovat mají, a ten výsledek bude určitě zřejmý, ať už bude jakýkoli. Děkuji vám za pochopení a za pozornost. (Tleská poslanec Veselý.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní jsou zde dvě faktické poznámky - jako první paní poslankyně Maříková, poté paní poslankyně Hyťhová. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si reagovat na svou předřečnici paní poslankyni Gajdůškovou. Vy jste mi tady gratulovala ke zviditelnění. Já jsem ve svém projevu říkala, že za to zviditelnění vděčím Ministerstvu vnitra, které vede váš ministr, pan ministr Hamáček. Po jeho zprávách o extremismu, kde mě uvedl, se média o ten případ začala zajímat. Takže děkovat a gratulovat byste měla jemu.

Vy tady kritizujete to, že moji kolegové napříč politickým spektrem kritizují tu žádost policie o vydání. Víte, oni tady nenamítají to, a já jsem to říkala i vašemu kolegovi panu poslanci Birkemu, že by pan ministr Hamáček měl snad ovlivňovat policii. Tady je kritizováno to, že Ministerstvo vnitra uvedlo ve svých zprávách o extremismu mou osobu ve chvíli, kdy se případ nacházel teprve v přípravném řízení. A v tomto státě, předpokládám, jsme demokratická země, stále platí presumpce neviny. A to ministerstvo vede váš ministr, ministr Hamáček za ČSSD. To je tady kritizováno. To, že Ministerstvo vnitra uvádí ve svých zprávách osoby a subjekty, které nebyly soudně shledány vinny z nějakého činu, a to ministerstvo, které to uvádí, vede váš ministr, ministr Hamáček. Děkuji. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně. A pan poslanec Foldyna se hlásí z místa s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na paní poslankyni Gajdůškovou, protože rozumím tomu na jednu stranu, že tady hájíte svého pana ministra. Je to váš kolega. Nic proti tomu nemám. Na druhou stranu na základě pololetní zprávy o extremismu Ministerstva vnitra byl zahájen tento kolotoč, který dneska tady řešíme. Takže na základě této zprávy Ministerstva vnitra bylo protiprávně uvedeno jméno paní poslankyně Karly Maříkové i přesto, že je nevinná. A jak tady zmínila, platí presumpce neviny. Takže neříkejte prosím tady... Rozumím tomu, že za tím nestojí určitě sám pan Hamáček, ten to tam určitě nenapsal. Ale stojí za tím jeho ministerstvo. A v té zprávě to takhle zkrátka je uvedené. Takže tady prosím nemanipulujte s fakty. To je prostě fakt. Dohledejte si to. Děkuju. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Souhlasím s jednou věcí s paní kolegyní Gajdůškovou. Já také budu vydávat poslance v případě, že se bude týkat trestné činnosti, majetkové trestné činnosti, násilné trestné činnosti. Ale my tady nerozhodujeme o ničem jiném než o svobodě slova a o demokracii. To se snad tady ještě nestalo, za existenci nové České republiky za posledních 30 let jsme nikdy nerozhodovali o poslanci, o jeho vydání na základě toho, že vlastně mu bereme svobodu slova a politický názor. Kdybychom tady rozhodovali o jakékoli trestní kauze ve věci násilné či majetkové, vůbec tady nebudu vystupovat, i když často to může být zmanipulované. Ale to se ukáže v průběhu toho řízení. Od toho ta policie a státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti je. Ale tady se rozhoduje o politické věci. A to je významně neférová věc. A to si myslím, abychom si všichni uvědomili. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Bojko bude hlasovat s náhradní kartou číslo 22.

A já zvu pana poslance Klause, který je v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážení kolegové, nechtěl jsem se vyjadřovat, ale některá vystoupení mě trošku pobídla. Paní poslankyně Gajdůšková, vaším prostřednictvím, jste žena, tak nebudu útočit příliš tvrdě a osobně, ale já vám srdečně přeji, až jednou nebudete vládní poslankyně, aby vám někdo neříkal, že vám gratuluje ke zviditelnění, když jste trestně stíhán. Vládní poslankyně, která se vysmívá opoziční paní poslankyni, sestřičce někde z Ostrova nad Ohří. To mi přijde z lidského hlediska velice smutné. A proto jsem se chtěl takto paní kolegyně zastat. To skutečně nebylo namístě.

Druhá věc. Naše paní poslankyně Majerová už stanovisko Trikolóry řekla. Budeme hlasovat proti vydání, to je jasné.

Velice pregnantně kolega Pávek ukázal to meritum věci. Byť všichni, na to nemusíme být právníci, to vidíme jasně, tady se neustále řeší, jestli kamzíci patří do Tater, nebo ne, jestli jsou původní, nepůvodní, jestli medvěda máme znova vysadit v Krkonoších, abychom se měli čeho děsit, až půjdeme na houby. A ruku v ruce s tím se samozřejmě vyrojily vtipy nebo tvrzení o tom, že samozřejmě i lidé jsou také živočišný druh, tak jestli se to týká i lidí. Je toho plný internet. Ve vyjádření paní poslankyně Maříkové nebyla jakákoli nenávist, výzva ke genocidě, nic takového. Bylo to upozornění na tento fakt. A všichni, kdo jste trošku slušní lidé, cítíte, že tady nebylo nic za hranou ani lidské slušnosti, natož trestněprávní zodpovědnosti.

A teď k meritu věci. Tato debata, prosím vás pěkně, nemá velkého smyslu, protože jak tak slyším své kolegy, my paní poslankyni nevydáme. Ale co to znamená? Znamená to, že za rok a čtvrt, až znova bude zdravotní sestřičkou v Ostrově nad Ohří, stíhaná bude. Voda se zavře. Možná i její mateřské hnutí už tady bude řešit nějaké jiné aktuální politické boje. Takže tohleto uděláme? Anebo řekneme, co to tedy je, vládo? Tak jednejte! Jsme stát policejních plukovníků? Nebo jsme stát, který se opírá o demokracii, poslance a vládu na věci exekutivní?

Takže já krom toho, že budu hlasovat proti vydání paní poslankyně Maříkové, tak si taky dovoluji načíst doprovodné usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby řešila útoky policejních a vyšetřujících složek na svobodu slova a nutné vysvětlení, a sice ve prospěch svobody slova." To je konec toho návrhu. Protože my tady naopak vidíme, jak ministerstvo zakládá nové a nové útvary, vyčleňuje na to peníze, které právě mají šmírovat a sledovat ty různé Karly Maříkové, které jsou ještě tou sestřičkou.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl požádat o předání návrhu zpravodaji a případně jeho přednesení i v podrobné rozpravě. Nyní jsou zde dvě faktické poznámky přihlášené elektronicky - pan poslanec Španěl, paní poslankyně Gajdůšková, pak pan předseda Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: (Poslanec stojí za řečnickým pultem se zalepenou pusou a v ruce drží papír s textem TOTO CHCETE ???, který ukazuje na všechny strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, běží vám čas. (Ohlasy v sále. Tleskají poslanci z SPD.)

 

Poslanec Lubomír Španěl: Já tohle nechci. Jen závěrem. My hájíme nejen Karlu Maříkovou. My hájíme samotný princip demokracie a jen upozorňujeme na to, že tady skutečně někdo šlápl do velkého... do velké hromady trusu. (Smích v sále.) Tahle debata nešla zkrátit. Děkuji. (Potlesk z lavic SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP