(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Poté pan poslanec Chvojka.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Jenom opravdu rychle. Mrzí mě, jestli to, co jsem řekla o paní poslankyni Maříkové, bylo vnímáno jako výsměch. V žádném případě. Zopakovala jsem to, co řekl její ctěný pan kolega Jarda Foldyna, a v žádném případě jsem to tak nemyslela. A omlouvám se, jestli to tak bylo pochopeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jenom bych chtěl upozornit, že na řečnickém pultu zůstala rekvizita, resp. rouška. Tak prosím pana poslance Španěla, aby nám tady netrousil infekční věci.

A nyní pan poslanec Chvojka a pak s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já mám v zásadě poznámky dvě. Ta první se týká - chci reagovat na svého bývalého kolegu, nebo stále kolegu, ale bývalého kolegu z klubu pana Jaroslava Foldynu prostřednictvím vás, pane místopředsedo. No samozřejmě že v rámci trestního práva jsou trestné činy a patří do trestního práva činy, které můžete páchat slovem, jsou to verbální trestné činy. A myslím si, že mají své místo v trestním řádu nejenom České republiky, ale i jiných demokratických právních států. Jsou to trestné činy hanobení národa, rasy či etnické nebo jiné skupiny osob a další. To znamená, tyto trestné činy mají své místo a nemá cenu se tady bavit o tom, že to tady ještě nikdy nebylo za těch 30 let. Já si skoro myslím, že jo. Prostě máte trestné činy různého charakteru a tohle je právě jeden z těch trestných činů, tzn. verbální trestný čin. Ale to je jenom poznámka spíše akademického charakteru.

Ale potom jsem se chtěl zeptat, protože nevím, jestli jsem to zaslechl, nebyl jsem tady celou dobu, prostřednictvím pana místopředsedy, jestli paní kolegyně Maříková, a já nikomu nepřeju nic zlého a už vůbec ne trestní stíhání, to nepřeju vůbec nikomu, ani svému úhlavnímu nepříteli, chce být vydána, nebo nechce být vydána. Protože máme tady dva druhy (upozornění na čas) dejme tomu postupu, co se týče vydání nebo nevydání. (Předsedající Hanzel: Čas na faktickou poznámku!) Hlásil jsem se s přednostním právem!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jestli jste s přednostním právem, já jsem teď převzal řízení, takže dobrý podvečer a prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Můžu pokračovat?

Máme tady dva různé postoje nebo dvě různé možnosti toho, jak pokračovat. To znamená, máme tady příklad paní předsedkyně senátorského klubu ANO, která byla přistižena pod vlivem alkoholu, když jela v autě. Řekla si: Chci být vydána. Chci, abyste mě vyšetřovali. Pak jsme tady měli různé jiné podezřelé, kteří prostě řekli: Chci být vydána, protože si myslím, že nakonec policie, státní zástupci či ve finále soud rozhodnou a ukážou, že já jsem nevinná, a nakonec ty orgány budou za ty, co budou za ty špatné a neprofesionální. To znamená, to je první přístup, který je prostě legitimní a který zvolilo mnoho poslanců. Řekli: Já se nechci schovávat za imunitu, chci být prostě vydána, vydán, protože ukáže se, že mám pravdu, že se stala chyba na straně orgánů činných v trestním řízení. A potom ony mají máslo na hlavě. Orgány činné v trestním řízení. A že těch másel na hlavě už byla spousta. Já jsem velmi kritický k některým postupům policie a státních zástupců.

A pak je tady ta druhá možnost, to znamená, já prostě být vydána, vydán nechci, protože - z jakého důvodu. A já bych chtěl vědět, paní poslankyně, jestli se můžu na vás takhle obrátit prostřednictvím pana místopředsedy, jaká je vaše pozice. Myslím si, že ještě nezazněla. Jak to vidíte sama z titulu toho, jestli chcete být vydána, nebo ne? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji ještě jednou a hezký podvečer, vážené kolegyně a vážení kolegové. Zrekapituluji situaci. Jsme v obecné rozpravě. S faktickými poznámkami mám přihlášené tři poslance. Pana poslance Miroslava Kalouska, pana poslance Josefa Hájka a paní poslankyni Karlu Maříkovou a s přednostním právem pak pana poslance Radima Fialu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom velmi stručnou reakci na paní poslankyni Gajdůškovou. Já nemám důvod pochybovat, že jste se nijak nechtěla své kolegyně dotknout. Chtěl jsem ale zareagovat na jinou věc. Říkala jste, že budete hlasovat pro vydání jako vždycky, protože poslanci nejsou jiní lidé než ti ostatní. To máte nepochybně pravdu. Kdyby šlo o trestný čin majetkové povahy nebo násilné povahy, tak bych vůbec neváhal. Ale tohle si dovolím říct, a jsem o tom hluboce přesvědčen, že kdyby paní poslankyně Maříková nebyla poslankyní, kdyby byla zdravotní sestrou v Ostrově nad Ohří, tak by vůbec nikoho nenapadlo zahájit trestní úkony a začít ji stíhat. A ten výrok, který mně se může líbit, nebo nemusí, to teď nehodnotím, ale já bych ho třeba neřekl, ale v životě by mě nenapadlo, že to může být trestný čin! A to opravdu napadlo někoho jenom proto, že paní poslankyně je poslankyní. A imunita jako instrument je tady právě proto, aby poslance chránila před podobnými excesy orgánů činných v trestním řízení. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Josef Hájek s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážené kolegyně, kolegové, já jsem tu druhé volební období a také se časem učím. V prvním volebním období jsem jako takový ten naivní nadšený poslanec, který šel do toho po hlavě, budu poctivý, slušný atd., jsem vydal paní Zuzanu Kailovou, poslankyni z ČSSD. Před třemi dny jsem od paní Zuzany dostal zprávu, že po šesti letech byla osvobozena. Já jí to ze srdce přeji. A já jsem si od té doby uvědomil, že máme tady odpovědnost. Odpovědnost skutečně se zamyslet nad tím, jestli toho člověka vydáme, nevydáme. Já jsem se potom opakovaně paní Zuzaně omluvil, protože z mé strany to bylo pochybení.

A navazuji tady na slova pana Kalouska, který toto řekl jasně. Kdyby Zuzana Kailová zůstala někde na kraji nebo na obci, tak by vydaná nebyla, a když se stala poslankyní, tak vydána byla. Takže z mého pohledu, já slečnu Karlu znám, určitě ji nevydám. A jsem také předseda česko-polské grupy bilateralnej a v téhle souvislosti bych chtěl poděkovat našim polským přátelům, že pod vedením Jana Sobieského III. v roce 1683 porazili Turky u Vídně, a kdyby nebylo jeho pomoci, tak dneska tady nediskutujeme. Děkuju. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu reagovat na dotaz pana předsedy Chvojky. Vy jste právník, tak to určitě víte, ale já to tady holt zopakuji i pro veřejnost, která to určitě poslouchá, že pokud vydaná nebudu, tak trestní stíhání samozřejmě pokračuje po skončení mého mandátu. Řekla jsem na konci svého projevu, dala jsem najevo, že hlasování o mém vydání nechám na vás, a řeknu tady proč. Protože si myslím, že je důležité, aby veřejnost viděla, jestli její zástupci v parlamentu ctí svobodu slova. Děkuji. (Tleskají poslanci SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Mám pocit, že dneska nám to nějak fakt nejde moc, od začátku. Nejdřív ráno ztratíme hodinu a čtvrt tím, že diskutujeme o něčem, co pak slavně pevně zařadíme. A teď tady tři hodiny debatujeme o něčem, o čem víme, že stejně paní poslankyni nevydáme. Protože je to prostě hloupost od začátku do konce. Já jsem tady taky nový poslanec, umím odlišit situaci, když nějaký politik jede v podnapilém stavu, spáchá nehodu, tak ho vydám. Když se kriminalizuje komunální politik, jak se to dotklo pana docenta Svobody nebo mého kolegy Růžičky, tak jsem ho nevydal a nevydal bych ho. A když je to nějaké sdělení názoru, tak bych ho nevydal. Budiž důkazem, že mandátový výbor, jak jsem se ujistil, jednomyslně hlasoval proti. To znamená, my tady tři hodiny, místo abychom snižovali daně a usnadňovali výstavbu liniových staveb, tak debatujeme o něčem, co je jasné. Prostě že poslankyni nevydáme. A každé další potom vystoupení obhajující tuhle absurditu zase přihlásí dalších pět lidí, takže to pak nakonec nestihneme.

Tak vás poprosím, pojďme to směřovat k závěru, hlasovat. Máme tam důležité body. Tohle je přece jasné úplně od začátku, jak se to projeví tím hlasováním. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP