(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou z místa je přihlášen pan poslanec Lukáš Bartoň, prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Na mandátovém a imunitním výboru jsme toto projednávali dlouho, takže jsem nečekal, že tady bude tolikahodinová rozprava k tomuto. Dlouho jsem neviděl vystoupit tolik poslanců SPD. Nicméně jak už vyplynulo z hlasování mandátového výboru, i Piráti hlasovali pro nevydání, což neznamená, že se s daným výrokem ztotožňujeme. Ten považuji za hloupý, možná stejně jako nápad za to paní poslankyni stíhat. Toto jsem tlumočil i poslaneckému klubu Pirátů s doporučením nevydat. Nicméně ta debata, její průběh a dané výroky očividně mnoho mých kolegů přesvědčily o opaku, takže neplatí to, že mluvím za celý klub Pirátů, už mluvím jenom za určitou část. A z celé té debaty bych také rád řekl, že bylo to právě přání paní poslankyně Maříkové na mandátovém a imunitním výboru pro to, aby měla imunitu, aby byla trestně stíhána až po skončení mandátu. Takže tomuto vyhovujeme - tedy pouze část - a proto i já jsem připraven hlasovat pro nevydání.

Trochu bych se ještě ohradil k jejímu úvodnímu výroku, stejně jako jsme se zde i ohrazovali vůči výroku paní ministryně Schillerové. Tak bych poprosil, neurážejme poslance, byť čteme e-maily či jiné komentáře, které nám přišly. To, co vy jste tady přečetla o poslancích SPD, to já bych si tady na mikrofon nikdy nedovolil říct. Prosím nedělejme to. Jste to vy prostřednictvím pana předsedajícího, kdo sem tento výrok přinesl. Nevím, nakolik to zlidoví, a nechtěl bych, aby tady zazníval dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám jednu faktickou poznámku a to je paní poslankyně Karla Maříková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já zareaguji na svého předřečníka, který se tady vyjádřil k mému postoji o vydání na imunitním a mandátovém výboru. Tady totiž nezazněla ta část, kdy já jsem řekla, že nechci využívat té mediální popularity, jak tady řekla paní poslankyně Gajdůšková. Ano, já se neschovávám za imunitu, protože to trestní stíhání pokračuje po skončení mého mandátu. A také jsem upozornila na to, že opravdu ten případ je díky těm zprávám o extremismu natolik zmedializovaný, že se obávám toho, že by opravdu vznikl nebezpečný precedens, podle kterého by se jednou mohlo soudit nejen vás za výroky, ale i veřejnost. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. (O slovo se hlásí poslanec Marian Bojko.) Pan poslanec Marian Bojko. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Takže ještě jednou dobrý den, vážení kolegové, vážení páni poslanci, poslankyně. Já bych chtěl přednést stanovisko nás tří nezařazených poslanců z hnutí Jednotných. Kdybych já byl v pozici paní poslankyně Maříkové, tak bych se také rozhodně nenechal vydat, protože při současném stavu naší justice, ani náhodou. Já vám jenom přečtu něco, co určitě všichni znáte. Je to prohlášení politika z takzvané Demokratické strany, který za tohle prohlášení dostal - bylo to uznáno jenom jako přestupek. A tady máme vydávat - pak si to můžete posoudit v tom kontextu, co vám přečtu.

Martin Lang: "Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini. Člověka, který nedrží dohody a smlouvy, jistě lze nazvat proradným prasetem a slušní lidé se takové morální zrůdě vyhýbají. Adolf Hitler takovou morální zrůdou byl. Nedodržoval žádné dohody a smlouvy. Český stát, který uzavře smlouvu a poté zneužije Parlament, aby smlouvu porušil, klesl na úroveň proradného prasete. Poslanci, kteří zvedli své ničemné pazoury pro schválení zákona o zdanění církevních restitucí, jsou smradlavá proradná prasata, nejsou to lidé a je dovoleno je zabíjet. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že takové zrůdy je nutné pozabíjet, aby svou morální zrůdností nenakazili zbytek národa. Debilní senilní bolševik Zeman se rozhodl zákon podepsat a je ho potřeba zabít, též ideálně takovou zrůdu podřezat jako přestárlou svini a nechat vykrvit a poté spálit.

Morálním zrůdám je třeba vyhlásil boj na život a na smrt. Není možné dále tolerovat ničemnosti hloupých a všehoschopných zvířat. Nejde o peníze církvím, jde o to, že svým proradným chováním prasata, včetně prezidenta, legitimovala porušování dohod a smluv mezi lidmi. Prezident státu dává příklad lidem, že je normální a úplně přirozené poté, co je plněno jednou stranou, jednostranně nerespektovat závazek. Je to stejné, jako když dělník nedostane do rukou mzdu nebo živnostník nedostane zaplaceno. Pokud se nelze dovolat jinak práva, je nutné takové zlo vybíjet, je nutné nositelům takového zla uřezávat hlavy a pálit sračky, co od nich zbudou."

Takže to je prohlášení místostarosty pražské organizace. Nebudu je jmenovat, vy určitě víte které. A jestliže za tohle ten člověk dostal přestupek a my za to, co tady bylo x-krát vyřčeno, budeme soudit paní poslankyni Maříkovou, tak já bych se tedy do rukou těchto soudů určitě vydat nechtěl. Takže stanovisko nás je jednoznačné. Karlu Maříkovou nevydat a chápu naprosto její rozhodnutí. To bych deklaroval panu Chvojkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, a přestože se jednalo o citaci, tak bych přece jenom apeloval na to, abychom nedělali reklamu těmto pisatelům různých štvavých zpráv a vyjadřovali se pokud možno v této síni slušným způsobem. Byť, jak znova říkám, vím, že se jedná o citaci, kterou jste přednesl.

S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, já jsem se přihlásil - vy jste to do jisté míry řekl sám. Ale já myslím, že bez ohledu na to, že se jedná o citaci, máte prostě takovýto projev ve Sněmovně zastavit. Není možné se schovávat za citace a říkat tady takovéto nehoráznosti. Jestli je někdo napíše na nějaký Facebook, je jiná věc. Ale já myslím, že prostě fakt v té Sněmovně to znít nesmí, a jestli to připustíme, tak to půjde dolů a dolů a dolů. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Souhlasím s tímto názorem. Myslím, že jsem na to reagoval nějakým způsobem, a do budoucna bychom opravdu neměli přistoupit na to, že budeme tady poslouchat byť citaci v takovémto znění.

Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, ani s faktickou poznámkou. V tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. (Poslanec Grospič: Ano.) Prosím máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já jenom velice stručně, vážené kolegyně, vážení kolegové. To jednání mandátového a imunitního výboru nevyplynulo samo o sobě, protože sem přišla prostě žádost Krajského ředitelství Policie České republiky Karlovarského kraje. A myslím si, že ta diskuze, kterou jsme si tady dnes prošli, samozřejmě odrážela v menším to jednání i na mandátovém výboru. A koneckonců i ten výsledek jednání mandátového a imunitního výboru, kdy všichni přítomní toho jednání dospěli ke shodě, tedy k závěru, že verbální věci tohoto typu, které zde zazněly, by neměly být předmětem, který se stane momentem, kdy budou posuzováni jednotliví poslanci a bude zasahováno vlastně do svobody projevu slova a vyjadřování svých názorů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP