(18.00 hodin)
(pokračuje Grospič)

Mandátový a imunitní výbor dospěl ke svému konsenzu, který vám bude tlumočen panem zpravodajem. Doporučuje nepřistoupit na žádost Policie České republiky a nevydat paní poslankyni Karlu Maříkovou k trestnímu stíhání. Koneckonců, přesto tam zaznělo také o uvážlivosti výroků a o jejich přiměřenosti, ale převládl tento jednoznačný názor a je potřeba myslím v duchu i těch předřečníků, kteří tady hovořili přede mnou, říci, že to je zohlednění vlastně toho, co od samého počátku převládlo i na jednání mandátového a imunitního výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan zpravodaj - závěrečné slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Tak já jenom vás seznámím s návrhem usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, já jsem ještě... Já bych v tuto chvíli otevřel podrobnou rozpravu. Pan poslanec Klaus měl návrh, ke kterému by se měl přihlásit v podrobné rozpravě. Hlásí se? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Ano, já se přihlašuji ke svému doprovodnému usnesení, čili myslím, je to jediná cesta, jak něco pozitivního z té šestihodinové debaty učinit, aby skutečně vláda nějakým způsobem jako výkonná moc konala, aby k takovýmto věcem v České republice nedocházelo. Takže já se přihlašuji k tomu, co jsem tady načetl.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Prosím, pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem usnesení a postupu, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Milan Feranec: Takže ještě jednou. Teď už v pořádku. Takže návrh usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém budeme hlasovat o vydání. Ten zní: "Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona 1/1993 Sb., Ústava ČR, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové, nar. 19. března 1981, která se měla dopustit přečinu hanobení národnostní a etnické (nesroz.) skupiny a podněcování k nenávisti vůči skupině."

To usnesení je obsažené v materiálu, který máte na stole, usnesení mandátového a imunitního výboru 131. A vedle toho jenom připomínám už poněkolikáté, že mandátový a imunitní výbor nedoporučil přijetí toho usnesení, a dodávám, v tomto volebním období poprvé jednohlasně.

A potom po rozhodnutí budeme asi hlasovat o doprovodném usnesení, které navrhl poslanec Václav Klaus, a to usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby řešila útoky policejních a vyšetřovacích složek na svobodu slova, a sice ve prospěch svobody slova." To je návrh usnesení podaný poslancem Klausem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Slyším žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji, přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami.

Pan poslanec Miroslav Kalousek se hlásí s přednostním právem k proceduře.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se hlásím k proceduře. Nechci to komplikovat, ale přece jenom předpokládám, že my nepřijmeme usnesení, aspoň z té rozpravy. A pokud nepřijmeme usnesení, tak nemůžeme hlasovat o doprovodném usnesení. (Námitky z lavic.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: My přijmeme usnesení o tom, že nevydáváme paní poslankyni. (Námitky z lavic.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, pane místopředsedo, v tom je ten fór. My nepřijmeme usnesení. Tím, že nepřijmeme usnesení, tak nevydáme. A protože... A usnesení a doprovodné usnesení se hlasuje pouze k usnesení, které bylo přijato. Jestliže žádné usnesení nepřijmeme, tak nemůžeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení. Jsem si tím absolutně jist.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: No já si myslím... po takové miniporadě, kterou jsme tady měli, že pravděpodobně to tak bude, jak pan poslanec Kalousek řekl. To znamená, že my nepřijmeme opravdu usnesení, a tím pádem nemůžeme přijmout doprovodná usnesení k nepřijatému usnesení, logicky.

Prosím... Ano, vy můžete. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Jako asi z hlediska formálně právního by to tak mohlo být. Mimochodem ale my tady projednáváme dvě hodiny. Výsledkem bude rozhodnutí. Ano, nepřijmeme usnesení o vydání. Ale já jsem pochopil, že pan poslanec Klaus tady v rámci toho žádá, kdyby trošku navíc plus nějaké usnesení, kde vyzývá vládu. Je to otázka sporná. Můžeme o tom nakonec rozhodnout v hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. V tuto chvíli vedeme debatu o proceduře. Byl přihlášen pan poslanec Radim Fiala, pak pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já, i když nepřijmeme to usnesení, které navrhuje imunitní i mandátový výbor, jsem přesvědčen, že můžeme přijmout doprovodné usnesení k bodu 375 projednávanému v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan místopředseda Filip. Jestli... Pardon. Jo, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je naším zvykem přijímat jako doprovodná usnesení, ale tohle není podle § 63 odst. 6 písm. a) a další doprovodné usnesení, ale je to návrh eventuálně dodatečný nebo podmíněný, čili minimálně eventuální, resp. dodatečné usnesení k tomu bodu, který jsme otevřeli. Takže to je možné 63 odst. 6. Ano, k bodu 375 je dodatečný návrh, který tady přednesl Václav Klaus, a my ho můžeme hlasovat, přestože nepřijmeme usnesení o tom, že vydáváme. Není doprovodné. Je to ten postup podle § 63 odst. 6.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tomu by tak bylo, kdyby to tak pan poslanec formuloval v podrobné rozpravě. Ale on v podrobné rozpravě navrhl doprovodné usnesení, o kterém se hlasovat nedá. Ale dost toho kočkování, rozhodněme v hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Já bych si vzal pauzu do 18.10 a my se tady poradíme, jakým způsobem budeme postupovat.

 

(Jednání přerušeno v 18.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP