(18.30 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Rovněž oceňuji, že řadu podnětů, řadu připomínek, které zazněly při projednávání té prvotní verze, paní ministryně do té nové verze zákona zapracovala. Je samozřejmě jenom škoda, že jsme se na těch kompromisech nemohli dohodnout před těmi pár týdny nebo měsíci zpátky. Ten zákon v podobné podobě, respektive v obdobné podobě, mohl být dávno přijat a mohli jsme se vyhnout tomu, že ten legislativní proces je takto dlouhý a dostáváme se k tomu rozumnému kompromisu takto klikatou cestou.

Takže děkuji za to. Je to i výsledek několika - asi dvou - videokonferencí zástupců jednotlivých parlamentních stran. Není důvod ten zákon neschválit. Já se spíše obávám, že pokud bychom ho otevřeli do vícero čtení, že by v něm mohly přibýt nějaké pozměňovací návrhy, které by si vzpomněly na tu původní verzi zákona a ten život podnikatelům by komplikovaly. Takže pojďme to rychle schválit, než si to paní ministryně rozmyslí a zase začne život podnikatelům komplikovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Adamec a pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, já jenom velmi krátce k předešlému hlasování o vydání naší paní kolegyně. Já mám na sjetině ano, ale chtěl jsem hlasovat ne. Takže pokud je to jenom pro stenozáznam, nechci zpochybňovat hlasování, ale rozhodně já jsem znám tím, že zásadně své kolegy nevydávám. A v tomto případě to není výjimka. Pokud jsem se umáčkl, omlouvám se, ale mělo to být ne.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Viděl jsem přihlášeného pana předsedu Stanjuru, ale ten odešel ze sálu a není tady, takže já v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem. Já přivolám poslance. A nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Já vás odhlásím. Přihlaste se prosím všichni svými identifikačními kartami.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 841 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58. Přihlášeno 146 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 15. Návrh byl přijat. Tudíž konstatuji, že bylo rozhodnuto v jednání pokračovat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci - žádné nevidím přihlášené, takže končím podrobnou rozpravu. Znovu se zeptám na případná závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 841."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a paní zpravodajce.

 

Dalším bodem je

 

76.
Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
/sněmovní tisk 866/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dnes před polední přestávkou v obecné rozpravě. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Před přerušením tohoto bodu byli s faktickými poznámkami přihlášeni poslanci Hrnčíř, Rais. S přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura. Do obecné rozpravy byl přihlášen písemně pan poslanec Tomáš Martínek a z místa se hlásil pan poslanec Karel Krejza. Já v tuto chvíli uděluji faktickou poznámku panu Janu Hrnčířovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom v krátkosti vyjádřit k tomu zákonu a k tomu, co tady zaznělo i od paní ministryně. My samozřejmě vítáme, že vláda konečně přišla s návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitosti, protože to považujeme za daň přinejmenším velmi zbytečnou. Bohužel naproti tomu se ruší odpočet úroků z hypoték a z úvěrů ze stavebního spoření. To znamená, to považujeme za podraz. Podraz na mladé rodiny, podraz na lidi, kteří si budují vlastní bydlení, a ta podpora, která byla v podobě odpočtů tady těchto úroků, byla velmi, velmi dobrá.

My na to reagujeme i pozměňovacím návrhem. My říkáme dobře, ta hranice 300 tisíc korun ročně na odpočet úroků možná je vysoká. To jsou hypotéky řádově 10-12 milionů korun. Tak my dáme pozměňovací návrh na odpočet alespoň do výše 100 tisíc korun ročně, to znamená, hypotéky někde na úrovni pěti nebo šesti milionů korun při aktuálních sazbách, protože my nepovažujeme za vhodné tento institut úplně zrušit. Myslíme si, že podpora bydlení a podpora mladých rodin a nízkopříjmových rodin prostě je nutná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Karel Rais. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych chtěl požádat o zkrácení doby na projednávání návrhu zákona mezi prvním a druhým čtením, a to na dobu sedmi dnů. Protože je výbor.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Registruji tento návrh. S přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura a už je tady v sále. Pane místopředsedo, s přednostním právem, k bodu... (Konzultace mimo mikrofon.) Ano. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD musím říct, že jsme rádi, že vláda po půl roce uchopila návrh hnutí SPD ohledně zrušení daně z nabytí nemovitosti. Hnutí SPD vložilo tento návrh zákona do systému ve Sněmovně 11. 11. 2019. A několik měsíců tady vyzýváme vládu, v podstatě půl roku, aby přijala tento návrh SPD na zrušení daně z nabytí nemovitosti, abychom občanům zlevnili možnost pořízení nemovitosti.

Problém je, že vláda ten návrh SPD opsala špatně, protože návrh SPD zní, že se má pouze zrušit daň z nabytí nemovitosti. Vláda ale zároveň se zrušením daně z nabytí nemovitosti ruší také možnost odpočtu úroků z hypoték a ze stavebního spoření. To znamená, vláda na jednu stranu jakoby naoko lidem peníze nechá - to je ten návrh SPD, za to jsme rádi, že jste ho převzali - ale zároveň vytáhne ty stejné peníze lidem z kapes jiným způsobem, že jim ruší možnost, aby si odečetli z daní úroky z hypoték a ze stavebního spoření. A to je ta pointa, kterou bych tady nejradši několikrát dokola opakoval, aby si to lidi zapamatovali, že vlastně tenhle návrh je strašně pokrytecký.***
Přihlásit/registrovat se do ISP