(19.00 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem nechtěla původně mluvit, ale dvě tři věty. Dvě tři věty mi dovolíte.

No to je jednoduché. To nesouhlasné stanovisko jsem vždycky dala z rozpočtových důvodů, protože mám exekutivní zodpovědnost. Je to 13 miliard ročně, které by prostě v tom rozpočtu chyběly. Takže to byly ty jediné důvody. Ale jako člověk, který přes 20 let působil externě na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oblasti finančního práva, jsem v kontaktu s docentem Radvanem a s dalšími experty na tuto daň, nejen na tuto daň, ale i na tuto daň, na majetkové daně jako takové, tak vím, že to je daň, která je nespravedlivá. To s vámi souhlasím. To je daň, která v podstatě nemá odůvodnění. Je zhruba v polovině zemí Evropské unie. A podívejte se na tu daň, kdo ji vlastně platí. Platí ji fyzické osoby. Neplatí ji ti, kteří - to si prolobbovali kdysi developeři - neplatí ji ti, co kupují novostavby. A neplatí ji většinou právnické osoby, které to obejdou tím, že si prodají obchodní podíl. A to prostě nemělo nikdy žádné legislativní řešení, které by nenarazilo na ústavněprávní mantinely.

A teď jsme v situaci ale jiné. My jsme v situaci, kdy hledáme způsob podpory ekonomiky a hledáme v podstatě možnosti, jak podpořit třeba i tento trh. Děkuji Kláře, paní ministryni Dostálové, že tady řekla to, co ona ví nejlépe. Já to vím samozřejmě od ní. A nevím, jestli moje vyjádření bylo hloupé, nebo chytré, to tady nebudu hodnotit s velkorysostí sobě vlastní, ale každopádně bylo takové, že to promineme zpětně. A to jsem řekla v každém vyjádření. Najdete to ve všech, na všech mých statusech na sociálních sítích. To znamená, že nebyl důvod, aby cokoli zmrzlo. Odpovídali jsme na stovky dotazů od občanů. Prostě řekli jsme jasně: nebojte se, kupujte, kupujte, podepisujte smlouvy. Protože ta věc má určitou setrvačnost, než se projedná v koaliční radě, na vládě a tak dále, ale uděláme to zpětně. To znamená na převody, kde účinky vkladu nastaly do konce prosince 2019, to znamená povinnost podat přiznání a zaplatit daň byla do 31. března.

A asi jste zaznamenali, koho to zajímá, že na základě mandátu vlády jsem generálním pardonem posunula splatnost těchto daní a lhůtu pro podání přiznání do 31. srpna letošního roku. A dokonce tam je vyjádřeno, že pokud by to někdo zaplatil stejně v tom mezidobí, tak mu ta daň bude vrácena. Takže si myslím, že jsme pro to udělali maximum.

Úroky z úvěru, to podle mě není podpora vlastního bydlení. Máme celou řadu lidí, kterým půjčí rodiče. A ti nemohou žádný úrok uplatnit. A když to porovnáte, to, co získá okamžitě třeba ta mladá rodina, ale píší mi často i důchodci, že si šetřili celý život na domek, který si teď na důchod chtějí koupit, a jestli ta daň bude opravdu prominuta, a někdo uplatňuje úroky z úvěru, tak je to prostě selektivní výjimka. On na stejnou částku dosáhne po nějakých 30 letech. A zase na to nedosáhne každý.

Takže já si myslím, že my jsme se zavázali rušit daňové výjimky. Pár jsme jich zrušili. Ne tolik, kolik bych si představovala. A navíc to odsouváme dokonce až na smlouvy uzavřené po 1. lednu, nebo na převody uzavřené po 1. lednu 2022. A netýká se to současných smluv. Ty poběží 25, 30 let. A netýká se to samozřejmě ani refinancování. Pokud někdo refinancuje, tak také mu ta smlouva doběhne.

Takže já si myslím, že to je takový balíček.

A ještě jsme zapomněli. Je tam prodloužení časového testu. To znamená, že dnes, kdo si koupí nemovitost, a pokud v ní má trvalé bydliště, tak samozřejmě dva roky, a pak při prodeji je osvobozen ten zisk. Ale kdo prostě tam nemá trvalé bydliště, my podporujeme samozřejmě toto trvalé bydlení, ale kdo tam nemá nemovitost (trvalé bydlení?), tak po pěti letech - také se to dostalo do zákona o dani z příjmu kdovíjak a kdovíproč - je tam pět let. A proč? Takže prostě ten časový test prodlužujeme na deset let.

To je takový jakýsi balíček, který jsme do toho zakomponovali. A to je asi všechno, co jsem chtěla říct. Děkuju. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem paní poslankyně Černochová. Poprosím o klid v sále. Blížíme se ke konečnému.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já už tu debatu tady nechci dál prodlužovat, ale nemůžu nevystoupit, protože mám před sebou usnesení vlády z konce roku 2017, která vyslovila s tím naším původním návrhem nesouhlas. A není pravda to, co tady teď říkala paní ministryně, že její důvody byly pouze rozpočtovými nějakými otazníky, které měla, protože v odstavci číslo 1 se prosím píše: Vláda považuje navržené zrušení daně z nabytí nemovitých věcí za neopodstatněný a nekoncepční zásah do českého daňového systému. Tato daň má v našem daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí Evropské unie.

Kolegyně, kolegové, já jsem ráda, že paní ministryně prozřela, že paní ministryně pochopila, že návrh občanských demokratů je úžasný a skvělý, a že ho dneska podporuje. Díky. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně chce reagovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Jenom jednu větu. Opravdu slibuji. Jedna věta. To všechno platí, paní poslankyně. To všechno platí. Já proti tomu neprotestuji. My jsme teď v jakési ekonomické krizi. Poučili jsme se, a vůbec teď nechci útočit, poučili jsme z toho, jaké řešení se přijalo před deseti lety. A my naopak chceme podpořit ekonomiku. Chceme do ní dát likviditu. Takže to je ten důvod. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Nevidím žádný takový návrh. Přistoupíme tudíž k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem byl rozpočtový výbor. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61, přihlášeno 155 poslankyň a poslanců, pro 149, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nevidím žádný návrh.

 

Dále budeme hlasovat o zkrácení lhůty podle § 91 odst. 2 a 3 o zkrácení lhůty o 10 dnů. (Reakce z pléna.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? - Na 10 dnů. Na 10 dnů.

Hlasování pořadové číslo 62, přihlášeno 157 poslankyň a poslanců, pro 140, proti 0. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Přerušuji 49. schůzi Poslanecké sněmovny do zítřka do 14.30, kdy budeme pokračovat bodem číslo 386 - Ústní interpelace. Nejpozději do 11 hodin je proto nutné k ústním interpelacím podat přihlášky. Připomínám, že zítra v 9 hodin ráno bude zahájena 50. schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze přerušena v 19.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP