(15.40 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, protože nějakou dobu nebyla možnost vás tímto způsobem interpelovat, tak se na vás ještě s odstupem obracím ve věci návštěvy prezidentova kancléře Vratislava Mynáře v Číně, během které jednal s čínským vicepremiérem, a agentura Nová Čína o této návštěvě hovořila jako o návštěvě speciálního vyslance prezidenta České republiky a o tom, že jeho návštěva symbolizuje hluboké přátelství české vlády a lidu Čínské republiky. Chtěla jsem se vás zeptat, pane premiére, jestli jste odsouhlasil opravdu tento krok, tuto návštěvu, jestli vlastně máte zahraniční politiku, za kterou vláda zodpovídá a v jejímž čele stojíte, pod kontrolou.

Dále tam bylo jednáno o tom, že bude summit společenství 17+1. Já bych si dovolila upozornit, že právě toto sdružení má za cíl poškozovat soudržnost Evropské unie a setrvání v této skupině zvyšuje riziko spojené s čínskými investicemi, které je velmi často spojeno a provázáno s čínskými zpravodajskými službami. Pane premiére, chtěla bych se vás zeptat, jestli byste neměli zvážit vystoupení z této skupiny, protože by pak zástupci Hradu nebyli v pokušení jezdit na takto zvláštní cesty, které si myslím, že poškozují zájmy České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuju za dotaz. Co se týká cesty pana kancléře do Číny, tak tam to samozřejmě nemá nic společného s Úřadem vlády nebo s vládou. Je to interní záležitost pana kancléře, resp. Kanceláře prezidenta republiky. A pokud vím, ta cesta měla několik cílů: předání darovací listiny k humanitární pomoci, která následně z Česka do Číny odletěla - kterou jsem já na začátku nechtěl, za to mi nadávali, potom když to bylo naopak, tak mi taky nadávali, ale to je jedno -, jednání s vicepremiérem čínské vlády pro ekonomiku a investice a jednání s náměstkem ministra zahraničních věcí. A náklady si vlastně hradila kancelář, takže v podstatě se nejedná o cestu nějakého nejvyššího ústavního činitele.

A co se týká samozřejmě té skupiny 17+1, tak to je 17 států Evropské unie. Původně to bylo 16, myslím, že se přidalo Řecko. A jde čistě o ekonomické debaty, kde vlastně všichni, co tam jsou, mají o to velký zájem, protože mají možnost jednat s nejvyššími čínskými představiteli. A jednou to bylo myslím v Dubrovníku a podruhé, teď si nepamatuji, jestli v Bulharsku, nebo kde. A já jsem se toho tedy zúčastnil dvakrát. A pamatuji si na Evropské radě debatu, kde jeden větší stát nám vlastně vyčítal těch 16+1 nebo 17+1. A chorvatský premiér Andrej Plenkovič mu odpověděl, no jo, ale pro vás to je jako jiné. Vy se v Paříži potkáte s čínským prezidentem - prezident Francie a kancléřka a pan Juncker tam byl - ale pro nás, pro mě jako premiéra Chorvatska, já nemám možnost mluvit s čínským premiérem nebo prezidentem.

Takže je to čistě ekonomická záležitost. A není to žádná politická záležitost. Myslím, že naše politika vůči Číně se nemění. Je dlouhodobě stejná.

A otázka, jestli mám zahraniční politiku pod palcem, pod kontrolou, tak to určitě nemám, protože u nás zahraniční politiku dělá každý už - starosta, primátor, Senát, všichni dělají zahraniční politiku. Tak já se soustředím na tu Evropu. Tam nás čeká horký druhý půlrok tohoto roku. A tam bojuji za naše zájmy. Takže já samozřejmě dělám ekonomickou diplomacii v rámci možností. Je to důležité pro naše firmy. Ale Čína není moje teritorium.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane premiére, víte, ona Čína skrze ekonomické kroky, skrze prosazování svých ekonomických zájmů dělá svou politiku. To nelze oddělovat. A slova, že vlastně všechny kroky Hradu jsou v pořádku, kroky kancléře, mě velmi znepokojují, protože víte, že tato cesta Mynáře se konala poté, co předsedovi Senátu přišel dopis z Kanceláře prezidenta republiky, ve kterém mu vyhrožovala - vyhrožovala - čínská strana. A vyhrožovala i českým firmám. A víte, že toto je prokazatelné. Tento dopis je realitou. Nakonec ho tady projednával i zahraniční výbor.

Kde je ta hranice? Kde chcete vymezit hranici, abychom byli opravdu suverénní zemí, kde Čína nebude mít pocit, že nás tady ovládá? Vždyť vy sám jste měl zkušenost, že čínský velvyslanec lhal po setkání s vámi. Kde chcete nastavit tu hranici, abychom byli opravdu suverénním státem?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: My jsme suverénním státem. Určitě jsme. A věřte mi, že já všude tak vystupuji a jsem hrdý na naši zemi. A i když jsme menší, tak vystupuji suverénně. A my se máme čím chlubit ve světě, co jsme dokázali. Takže to, že ano, tady byl nějaký rozpor, mě to strašně mrzí. Pana Kuberu jsem měl velice rád. Měli jsme dobrý osobní vztah. A na poradách o zahraniční politice i pan prezident s ním měl velice, bylo to přátelské. Takže nevím, jak to bylo s tím dopisem. Já to opravdu ani nechci moc řešit. My jsme v minulosti měli nějaké záležitosti. A pokud bych měl pocit, že tady skutečně nějaká cizí země nám zasahuje do naší svrchovanosti, tak určitě budu nahlas protestovat. V minulosti jsem se vyjadřoval k těm investicím, že jsem čekal investice, které zaměstnají naše lidi. To se úplně nepovedlo. Takže já mám na to nějaký objektivní názor.

A samozřejmě že Čína je jedna z největších ekonomik světa. V rámci Evropy samozřejmě někteří něco kritizují a na druhý den s nimi dělají velký byznys. Takže je to taky takové... Ale já nemám pocit, že by tady nějaká cizí země nějakým způsobem nás ovlivňovala, nevím, volby, nebo činnost politiků. Určitě se to netýká mě. Chápu, že tady to nebylo šťastné ani přijatelné, aby někdo psal a někomu něco říkal. To je jako nepřijatelné. (Upozornění na čas.) Ale já ani nemám moc čas po tom pátrat. Omlouvám se, ale myslím si, že stojí před námi plno důležitých věcí. A nebudu to víc komentovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude pan poslanec Zahradník interpelovat ve věci reakce vlády České republiky na usnesení výboru pro evropské záležitosti k Zelené dohodě. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny přijal 29. dubna usnesení, ve kterém mimo jiné říká, že je toho názoru, že je nezbytné odmítnout a výrazně přehodnotit Zelenou dohodu pro Evropu, zadruhé vyzývá vládu, aby iniciovala revizi ambiciózních cílů Evropské unie obsažených v Zelené dohodě, a zatřetí žádá Evropskou komisi, aby provedla revizi ambiciózního cíle dosažení uhlíkové neutrality Evropské unie do roku 2050 a způsobu jeho dosažení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP