(15.50 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Jednací řád Sněmovny, vážený pane premiére, říká, že není-li usnesení výboru pro evropské záležitosti zařazeno na pořad nejbližší schůze Sněmovny, což se nestalo, považuje se to usnesení za vyjádření Sněmovny. Včera bylo vydáno prohlášení České republiky k postupu obnovy hospodářství v návaznosti na pandemii COVID-19 a Zelenou dohodu pro Evropu. Toto prohlášení ani předkládací zpráva k němu žádnou zmínku o usnesení výboru pro evropské záležitosti neobsahuje.

Moje otázky zní: Je vám, pane premiére, usnesení výboru pro evropské záležitosti vůbec známo? Hodláte se jím vy nebo vaše vláda zabývat? Hodláte tento významný nástroj v podobě vyjádření Sněmovny použít? A jaká bude vůbec vaše reakce na zmíněné usnesení, na tu výzvu, se kterou se na vás výbor pro evropské záležitosti ve svém usnesení obrací?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. My jsme s ekonomickými a sociálními partnery vypracovali rámcovou pozici, ve které stojí, že Česká republika nepodporuje navýšení ambiciózních klimatických závazků. A vzhledem k ekonomickým dopadům pandemie COVID-19 jsme vydali prohlášení, které bylo znovu podpořeno ekonomickými a sociálními partnery. V prohlášení Česká republika konstatuje dostát svým dlouhodobým klimatickým závazkům. Pro nás je to samozřejmě jádro, které teď hlavně řešíme, a voda a samozřejmě příroda, lesy, kůrovec. Ale my zároveň a současně říkáme, že bude primárně nezbytné vytvořit dopadové studie, abychom mohli tyto ambice přizpůsobit reálnému stavu ekonomik a možnostem členských států. A teďka mi kolega (ministr Brabec) dal to vaše usnesení. Omlouvám se, neznám ho, teďka ho proběhnu.

Ale já nevím, ono je to jako v rozporu s tím, co jsme řekli? Já myslím, že není. Ale dobře.

Takže my říkáme, i na tripartitě jsme byli vyzváni, abychom udělali dopadové studie na naši ekonomiku. A i když tripartita vyzývala pana Brabce, tak ten má střet zájmů, tak jsem říkal, nechť to udělá Havlíček. Jo, protože on má průmysl a ekonomiku a on vidí ten devastující vliv těch emisních povolenek a další věci, elektroauta a podobně.

Takže my nepodporujeme otevření debaty o navýšení klimatických ambicí pro rok 2030. My to prezentujeme v našich vystoupeních vůči našim partnerům. A musíme konstatovat, že vlivem ekonomických dopadů COVID-19 se zdrženlivě vůči navýšení ambicí ozývají další státy.

Takže vzhledem k stávajícím cílům 2030 Česká republika ve spolupráci s průmyslem zaslala na začátku roku 2020 vnitrostátní plán energetiky a klimatu a plán Komisi sděluje, jak Česká republika splní cíle 2030. Je nutné zdůraznit, že české podniky s tímto plánem počítají, mají podle toho rozvržené své plánované investice v následujících několika letech. Jakákoli změna cílů by vyvolala změnu regulatorního prostředí, nejistotu na trhu a možné utopené náklady. Takže Česká republika podpořila Zelenou dohodu po závěrech Evropské rady v prosinci 2019 a po zveřejnění investičního plánu pro udržitelnou Evropu opět vypracovala spolu s ekonomickými a sociálními partnery rámcovou pozici.

Je pravda, že na Evropské radě nám slíbili 100 miliard eur, Just Transition Fund, a když jsme se ptali, odkud přijdou peníze, tak odpověď nepřišla. A ze sta miliard se stalo sedm a půl a ty nám vzali z koheze. No, bez komentáře.

Dneska 17 ministrů životního prostředí, 17 členských zemí, to je údaj k 9. dubnu, hájí myšlenku, že Zelená dohoda pro Evropu musí být po pandemii COVID-19 ústředním bodem obnovy a ekonomického zotavení. Jo? Takže jsou tam různé návrhy...

A tady čtu to vaše usnesení: máme iniciovat revizi ambiciózních cílů Evropské unie v oblasti přechodu na klimaticky neutrální a udržovat...

Víte, pane poslanče, kdyby ti naši čeští poslanci v Evropské unii, kterých máme 21, nedělali jenom akce proti Babišovi a spojili se konečně a bojovali za zájmy České republiky, tak by možná i tohle tam mohli prosazovat. Ale ten parlament je totálně zelenej, oni vlastně žijou úplně někde jinde. A samozřejmě já o tom mluvím. Uvidíme, co to udělá s automobilovým průmyslem atd.

My samozřejmě, je jasné, že končíme spalování uhlí, že se k tomu hlásíme. Ale potřebujeme postavit to jádro. A uvidíme, jak to přijme Evropská komise. To mi taky dalo dost práce, abych tam prosadil to slovo jádro vůbec. (Upozornění na uplynutí času.)

Mě jen šokuje to, že po koronaviru Evropa jako stále mluví o tom Green Dealu jako o hlavní prioritě. (Čas.) Já myslím, že vir nám změnil priority v našem životě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Už jste si to doplnil, pane premiére, to je dobře, tu neznalost.

O vás je známo, že velmi silně se vyjadřujete k Zelené dohodě pro Evropu tady z tohoto řečnického pultu, nebo když mluvíte tady u nás v Praze s novináři. V Bruselu nebo na vašich videokonferencích je to ale asi jinak, protože se vám zatím nic z těch vašich názorů, které tady prezentujete, kritických, nepodařilo prosadit. A tady necháváte ležet ladem poměrně významný nástroj spočívající v usnesení evropského výboru, který je zároveň stanoviskem této Sněmovny. A vy ho nepoužíváte. Vy se v tom vašem prohlášení o něm ani nezmiňujete.

Tak já vám radím, nebo žádám vás, radit vám nemůžu, ale vyzývám vás, abyste tu výzvu evropského výboru vzal vážně, abyste nechal vaše spolupracovníky připravit nějaké stanovisko, které byste výboru pak předložil, no a hlavně abyste v těchto intencích vystupoval i v Bruselu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér má možnost odpovědi na tento doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Omlouvám se, ale tohle musím odmítnout. Věřte mi, že já vystupuji úplně stejně i na Evropské radě. A plno lidem to vadí. Já nemám důvod tam mluvit nějak jinak. Já jsem o tom přesvědčen, že pro Evropu jsou důležité i jiné věci než Green Deal. A tak i mluvím. Můžete se zeptat mých kolegů, paní Hrdinkové, nebo snad se z toho píše nějaký zápis. Takže určitě... A vzpomeňte si na to, že my jsme přece blokovali s Polskem tu dohodu. My jsme ji blokovali. A nechtěli mi tam napsat ten nuclear. Ani to slovo mi nechtěli napsat, to jádro! Až někdy ve dvě, ve tři ráno mi ho napsali. A francouzský prezident má 75 % jádra! A Švédsko má taky jádro i vodu! A vůbec nechápu, proč to nechtěli uznat.

Takže pro mě ten Green Deal je hlavně, ano, o spalování uhlí, ale my potřebujeme to jádro. Takže věřte mi, že to tak není, jak říkáte. Já mluvím stále stejně. My, já myslím, my dva máme na to stejné názory, tak já nevím, proč říkáte, že já v Bruselu říkám něco úplně jiného. Není to pravda. Není to pravda, jsem velice kritickej a vystupuju takhle a s Polákem jsme tak vystupovali, ano? Nakonec tedy tam byly nějaké ty conclusions, ale to, že tam samozřejmě vystupujeme a všichni musí souhlasit, tak nakonec - vždyť si vzpomeňte, oni nás do toho tlačili, ještě v červnu jsme byli proti, protože v září v New Yorku chtěli všichni vystoupit, jací jsme úžasní. A když jsme se ptali na ty technologie, tak neexistovaly, jo? Všichni obdivovali Gretu, jaká je úžasná, jo? (Čas, pane premiére.) A dneska ta Evropa má úplně jiné priority. A pokud si to nikdo neuvědomí ani... Toto všechno jde z Evropského parlamentu. (Pane premiére, já vás musím přerušit. Je 16 hodin.) A Piráti jsou tam se zelenýma, jo. To je jejich dílo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP