(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Interpelace na předsedu vlády končí a já předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jelikož je 16 hodin, tak budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. A já bych poprosil pana poslance Radka Holomčíka, aby přednesl interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážený pane ministře životního prostředí, za tu dobu, co se potkáváme ve Sněmovně, tak celou dobu spolu řešíme jedno téma a je to těžba štěrkopísku, resp. potenciální těžba štěrkopísku, která je teď v procesu povolování u obce Uherský Ostroh na jihu Moravy, pár set metrů od zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí. Důvod, proč to řešíme, je, že panují - a teď už můžu říct oprávněné - obavy o to, že případná těžba by ohrozila tento zdroj pitné vody.

A důvod, proč to otevírám dneska, je, že v minulém týdnu, tuším, že to bylo úterý, rozhodl báňský úřad o tom, řekněme, předposledním kroku, o tom stanovení dobývacího prostoru. Přestože tam byly nějaké procesní komplikace, tak nakonec to rozhodnutí padlo, bylo kladné. A zároveň někdy koncem měsíce ledna jste pro Hodonínský deník, pane ministře, řekl, že s tím záměrem nesouhlasíte.

Já jsem dostal v tom posledním týdnu řadu dotazů, co se tedy bude dít. A já bych se chtěl zeptat na konkrétní věc, a to je to, jak se v tom, co nás čeká v této kauze, konkrétně projeví ta vaše změna stanoviska, to, že s tím záměrem teď nesouhlasíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra životního prostředí o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za tu otázku. My, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tuhle záležitost nepochybně budeme řešit ještě dlouhou dobu a já si myslím, že pokud tady budete ve Sněmovně, nebo pokud já tady budu ve Sněmovně, nebo pokud se tady dokonce sejdeme v té příští Sněmovně, tak to budeme řešit dál.

Co mě k tomu vede? Já jsem absolutně přesvědčen z toho, co o té věci za tu celou dobu vím, a vy víte, že se to řeší už někdy od roku 2007, že k té budoucí případné těžbě je velmi, velmi, velmi daleko. A teď vám řeknu, co se procesně stane. Teď, a to mi asi potvrdíte, se stane to, že velmi pravděpodobně, aspoň podle mých informací, nějaký subjekt, ať už je to obec, nebo kdokoliv jiný, napadne stanovení dobývacího prostoru, o čemž rozhodl báňský úřad, a v rámci toho bude přezkoumáváno i stanovisko EIA, protože to je ten právní prostředek, tedy je to možné. To znamená, pokud se budeme bavit o tom, že to teď někdo dá soudně přezkoumat nějakým opravným prostředkem, tak můžeme jenom spekulovat o tom, jak dlouho to přezkoumávání bude trvat, a nebude to určitě krátká doba, tak jak já to vnímám. Bude to celkem složitá kauza. Já si pamatuji, jak rozhodoval právě Nejvyšší správní soud o záležitosti podobné, vlastně ta judikatura, kterou se musíme řídit i jako Ministerstvo životního prostředí, což se týkalo vlastně Aera Vodochody a té EIA. To je jeden aspekt.

Druhý aspekt, a o tom vás můžu stoprocentně ujistit, je, že to stanovení dobývacího prostoru je sice jakýmsi předstupněm povolení těžby, ale k tomu vlastnímu povolení těžby ještě velmi daleko. To správní řízení začne úplně od začátku a já vás můžu ujistit, a to stoprocentně samozřejmě uděláme, že tak jak jsme teď uplatnili u báňského úřadu nějaké nové skutečnosti, které v mezidobí jsme nabyli od toho roku 2015, kdy byla udělena EIA, a báňský úřad je v zásadě teď nemohl příliš zohlednit, protože to stanovení dobývacího prostoru, jak oni nás sami poučili, a to já samozřejmě vím, je, a teď mi odpusťte to zjednodušení, jakási čára na mapě, ale vůbec nic to neříká o tom, zda se bude těžit, nebo ne. To je jenom ochrana toho ložiska a je klidně možné, že na tom ložisku se nikdy těžit nebude. A to vlastní povolení těžby, to vlastní rozhodnutí bude samo o sobě složitý a velmi dlouhý proces, kde Ministerstvo životního prostředí samozřejmě dá báňskému úřadu nové skutečnosti, které máme o tom území po tom roce 2015, širší informace i o té hydrogeologické stavbě, i o nějakých rizicích. Samozřejmě mezitím se vyvíjí situace z hlediska sucha. Když se rozhodovalo v roce 2015, to bylo vlastně po prvním roce sucha. Ta situace je dneska úplně jiná. Chci tím říct, že báňský úřad bude mít k dispozici celou řadu nových informací, které nemohl zohlednit při stanovení dobývacího prostoru, ale může je zohlednit jednoznačně při rozhodnutí o těžbě.

To znamená, já jsem pevně přesvědčen, že všechny tyhle věci tam budou plně zohledněny a že vlastně už i při tom opravném prostředku, který velmi pravděpodobně nastane, tak soud bude posuzovat oprávněnost toho stanovení dobývacího prostoru a v podstatě i té EIA. A jestliže já říkám, ano, pro mě...

A ještě je tady jeden aspekt, který může hrát velkou roli, a to je to, že jak víte, momentálně se diskutuje o možnosti přijetí ústavního zákona na ochranu vody, řekněme to takhle zjednodušeně, a tam se také hovoří o jakémsi nadřazeném veřejném zájmu z hlediska především pitné vody, a to by to také stavělo do úplně jiného světla. Já chci opět vysvětlit jenom, a já jsem na to samozřejmě dotazován mnoha novináři a mnoha lidmi, že proces EIA nemůže zohlednit ty veřejné zájmy, on nemůže říct, vy máte přednost. Prostě ten proces EIA má nějakou vcelku jasnou strukturu, ale jsem pevně přesvědčen, že báňský úřad teď bude mít v ruce, já nevím za jak dlouho, za rok, za dva, až se o tom skutečně bude rozhodovat, velmi důležité informace pro příští rozhodnutí. A já si myslím, že i investor dneska velmi dobře ví, že není v tom regionu vítán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já bych chtěl panu ministrovi poděkovat za odpověď, která snad pomůže zklidnit ty rozjitřené emoce, které poslední týden u nás v regionu jsou, a chtěl bych využít této příležitosti, a doufám, že nespletu to datum, ale pozvat vás 13. června na pochod za vodu právě do té lokality. Pořádá to spolek Za vodu pro lidi, a když teď takříkajíc jsme na jedné lodi, tak já si myslím, že by bylo určitě hezké podpořit i občany z toho regionu, kteří se bojí, i touto cestou. Takže jste určitě srdečně zván. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Jiří Valenta s interpelací na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, bytostně postrádám váš veřejný komentář k nedávnému zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který ve své zprávě zdokladoval, že náš stát nemá dostatečný přehled o svých muzejních sbírkách. Jejich správa je podle něj roztříštěná a údaje o schraňovaných předmětech jsou také jen velice obecného charakteru. Ptám se vás proč.

Další, ale ještě mnohem závažnější informace přinesla provedená kontrola ochrany muzejních sbírek vlastněných českým státem, a to za léta 2016 až 2018. Chybovalo se v evidenci sbírkových předmětů a také nikdo vůbec neřešil, kdo je zodpovědný za to, že se mnohé předměty vůbec nedohledaly. A bylo jich prosím pěkně na tisíce.

Další nedostatky byly zjištěny u vývozů sbírkových předmětů do zahraničí, které vaše ministerstvo bohužel neoprávněně povolovalo i v případech, kdy nedisponovalo ještě potřebnými doklady od správců sbírek, jako jsou například smlouvy o výpůjčce či pojištění, a podivuhodně se spokojilo jen s jakýmisi formálními informacemi od správce. Při kontrole u deseti správců uměleckých sbírek NKÚ uvedl, že se nepodařilo dohledat na tři tisíce sbírkových předmětů a je velice pravděpodobné, až skoro jisté, že se tyto buď jaksi ztratily, nebo spíše že je prostě někdo ukradl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP