(16.40 hodin)

 

Poslanec Jan Farský: Žijeme v situaci, kdy na území Evropské unie v zařízení, které má kapacitu 3,5 tisíce lidí, tak je jich tam 20 tisíc. Na jedno místo je tam šest klientů, řekněme. Z těch 20 tisíc je 5 tisíc do 18 let, z těch 5 tisíc jich je 500 do 14 let. Nejsou to sedmnáctiletí Afgánci, sedmnáctiletí Pákistánci, které zmiňujete. Nejsou to jenom oni. Vždycky jsou to děti. Řekové nás sami požádali, abychom jim pomohli se 40 dětmi. Máme v Čechách síť rodin, které se samy přihlásily o to, že v tom chtějí pomoci. Podnikatel Kvido Štěpánek se vyjádřil a přislíbil, že pokud bude potřeba nějaké finanční podpory, takže tento program podpoří. A my se tak sveřepě bráníme v té lidskosti (upozornění na čas), až mně je nás líto.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další interpelace je interpelace poslankyně Pavly Golasowské na ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, interpelovala jsem vás již v minulosti ohledně finanční podpory na média národnostních menšin, kdy jste mi odpověděl, jak to bude s financováním na letošní rok. Tam jste ty finance navýšil, za což vám děkuji, nicméně odpověď, jak to bude v dlouhodobém horizontu, je pro mě neuspokojivá. Ráda bych, abyste mi k tomu něco řekl, protože v poslední odpovědi na tuto mou interpelaci jste napsal, že řešení situace prostřednictvím rozpočtových opatření nemá z hlediska dlouhodobého financování a udržení či navýšení programu koncepční charakter a v případě dlouhodobého nedostatku finančních prostředků v kapitole v závislosti na vývoji ekonomiky bude navíc nutné učinit i revizi rozsahu oblastní podpory, které jsou v gesci Ministerstva kultury. A k tomuto kroku by mohla pomoci i nová podoba státní kulturní politiky na léta 2020 až 2025.

Pokud tedy to už nějakou podobu má, ta státní kulturní politika na léta 2020, což je rok letošní, s výhledem pěti let, tak se vás, pane ministře, ptám, jestli je tam nějak zakomponováno do budoucna financování pro média národnostních menšin. A děkuji moc za odpověď, protože to není odpověď pro mě, ale pro představitele národnostních menšin, kteří nás sledují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano. Ještě jednou tedy zdravím, dámy a pánové. Také bych jenom připomněl, že jsme už spolu tento dialog vedli v listopadu loňského roku. Také tedy připomenu, že příslib na zvýšení dotačního programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích menšin pro rok 2020 byl naplněn. Alokovaná částka v programu v roce 2020 je nyní 25 milionů korun, je tedy o 5 milionů vyšší, než byla hodnota programu v minulých letech. Řeknu ještě, že v rámci první výzvy bylo podpořeno 24 projektů v hodnotě 23,2 milionu korun. Zbývající částka bude k dispozici k rozdělení na základě další výzvy a ta výzva by měla být vypsána v druhé polovině roku. Tento postup byl zvolen proto, že byly podpořeny i nové projekty, které dotační komise prozatím nedoporučila k podpoře v plné výši, a projekty mohou prokázat svou životaschopnost a získají možnost ucházet se o další podporu během té druhé výzvy. Jenom připomenu, že členové té komise jsou právě zástupci národnostních menšin, kteří to rozdělují.

Vy jste tam narážela na to, že je to nárazové, že to je výsledek určitého našeho dialogu a debaty, kterou o tom vedeme. My nedisponujeme rozpočtem, kdy bychom mohli to zvýšení prostředků provést trvale. Jsem si vědom důležitosti podpory v této oblasti, ale jsem vlastně vázán rozsahem prostředků, které jsou k dispozici. My každoročně uplatňujeme při sestavování návrhu rozpočtu požadavek na navýšení toho příslušného ukazatele podpora kultury národnostních menšin, ovšem ta stávající forma, ten výsledek, který jsme dohodli s Ministerstvem financí, nám neumožňuje jít dále nebo mluvit o trvalém zvýšení.

Vy jste se ptala na kulturní politiku. Ta kulturní politika, na té my jsme začali pracovat, samozřejmě teď v důsledku koronavirové krize ty práce se zadrhly, protože jsme vlastně byli zavaleni jiným typem práce, takže to se změnilo. A také je pravda, že současná krize ovlivňuje i tu situaci. My vlastně dnes, dá se říct, jsme v takové fázi sčítání ztrát a budeme muset také reagovat eventuálně na další vývoj. Takže v této chvíli pro mě není dobré spěchat s tím ukončením práce na kulturní politice a budeme se snažit i v té krizi reagovat na to, co se odehrálo. Ta krize vlastně v něčem podle mě odhalila i slabiny naší kulturní politiky a já bych potřeboval, aby se na to reagovalo a aby i ten text, který vznikne, to v sobě měl. Takže proto teď - vy jste se ptala, jestli už náhodou není něco, co by formulovalo tu politiku vůči národnostním menšinám, tak vám mohu říci - není. V této chvíli není. Protože řada věcí musí projít revizí.

Já vás mohu ujistit, že v té nové kulturní politice politika vůči národnostním menšinám musí mít odpovídající místo, ale podoba toho, jak to budeme formulovat, ta teprve bude vznikat. Já si myslím, že se vlastně nevyhneme tomu, abychom se k tomu tématu vrátili. Mohu vám takto slibovat tu podporu tak, jak to nyní dělám, ale z prostředků, které vám nemohu dopředu říci, že dojde k trvalému zvýšení. Na to nemám prostředky ani sílu to teď slíbit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Není. Takže přistupme k další interpelaci, a tou je interpelace poslankyně Dany Balcarové na ministra zemědělství Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ráda bych se zeptala pana ministra Tomana na dvě kauzy, které vlastně souvisí s bojem ministerstva rezortu zemědělství se suchem. Ministr zemědělství avizuje, že do boje se suchem půjdou miliardy korun, a přitom současně probíhají dvě kauzy, které obě svým smyslem jsou proti současným poznatkům i současným strategiím, které prosazuje Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí, a tím je zpomalení odtoku vody z krajiny a zvýšení schopnosti krajiny zasakovat vodu.

První z těch kauz je mokřad, který byl vysušen. Je to mokřad, který má rozlohu 7 ha, na Břeclavsku. V této lokalitě byl tento mokřad vysušen a způsobila to zemědělská firmy ZEMOS, která patří do koncernu Agrofert, přestože došlo předtím k dohodě s Českou inspekcí životního prostředí, že to ta zemědělská firma dělat nemá, že tím porušuje zákon. Takže to je první kauza, která podle mě jde úplně proti tomu, co Ministerstvo zemědělství v tuto chvíli avizuje jako svoji strategii v boji proti suchu.

Druhá věc se týká revitalizace Srbického potoka, který byl naprosto brutálně narovnán, a byl znovu zrychlen odtok z tohoto potoka. Jak vidíte, tak je to vydlážděno a je úplně narovnán. Přitom v minulém období tento potok byl přírodními procesy zadarmo zrevitalizován tak, že tam vznikly tůně, vznikly tam zátoky, byl tam i kus lužního lesa. Toto v nedávné době udělalo Povodí Labe. Moc nevím, proč vlastně (upozornění na čas) v této době dělají takového úpravy. Takže na to se ptám ministra zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Pan ministr zemědělství vám odpoví písemně na vaši interpelaci do 30 dnů.

Další v pořadí je poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP