(16.50 hodin)

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den. Vážená paní nepřítomná ministryně Maláčová, já mám interpelaci, která se týká zpožděného vyplácení ošetřovného. Dnes byla tato problematika krátce zmíněna na sociálním výboru. Doufala jsem, že tady budete. Nejste, nevadí. Doufám, že mi odpovíte co nejdříve.

Dostala jsem podněty od našich občanů, kteří doposud nedostali vyplacené ošetřovné a mají děti, které tyto podmínky pro vyplácení ošetřovného splňují. Chtěla bych se tedy zeptat, jak je možné, že doposud nebylo ošetřovné těmto maminkám vyplaceno za březen a kdy bude tato nepříjemná situace napravena, jelikož naši občané na to čekají. Dočetla jsem se v novinách, že tento problém je. A můj dotaz tedy je, jaké je vaše vysvětlení a jaký je postup pro ty naše občany, kteří jsou v této situaci a na tyto peníze čekají. Takže bych chtěla znát zkrátka, co teď ti občané mají dělat, na koho se mají obrátit atd. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Polanský s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, oslovuji vás v souvislosti s kauzou ČD Cargo, kterou se zabývá i Národní centrála proti organizovanému zločinu a o které podrobně informoval Seznam Zprávy. Společnost ČD Cargo totiž v roce 2018 nevýhodně prodala 500 vagonů za 50 milionů korun slovenské společnosti SMK, kterou vlastní osoba jménem Ivan Petríček. Tato společnost obratem pronajala tyto vagony zpět ČD Cargo na 15 let za více než 900 milionů korun s tím, že nakonec je může odkoupit zpět za další stovky milionů korun. Společnost ČD Cargo uzavřela obdobně podezřelou smlouvu i v roce 2019. Je zřejmé, že člen představenstva Českých drah pan Bednárik je spjat s panem Petríčkem, a to buď skrze společný majetek společnosti SMK a ČD Cargo, anebo skrze další kontroverzní osobu v podobě Alexandra Beljajeva.

Rád bych vás v této věci požádal o zodpovězení následujících otázek. Sdělte prosím, jaké máte stanovisko k výhodnosti - nevýhodnosti obou smluv z roku 2018 a 2019 mezi ČD Cargo a společnostmi ovládanými panem Petríčkem. A za druhé, do jaké míry jste vlastně spokojen s vedením, s působením pana Bednárika na pozici člena představenstva ČD Cargo s ohledem na jeho střet zájmů. Za třetí, dle dostupných informací ČD Cargo neposkytuje v této kauze informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, například podezřelou smlouvu z roku 2019. I tady bych vás poprosil o váš názor. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a poprosím pana vicepremiéra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den ještě jednou všem. Co se týká společnosti ČD Cargo a tohoto případu, tady zcela zjevně dochází k jakési obchodní válce mezi dodavateli, kteří tam byli předtím, a dodavateli, kteří tam jsou dnes, že to, co jste říkal, v zásadě sedí prostě ve smyslu toho, že se uzavřela smlouva s určitým dodavatelem, a pochopitelně brání se ten, který tam byl předtím, protože víceméně obdobná smlouva byla v roce 2010, 2011 za jiného vedení atd. Ano, vyšetřuje to policie, což je, myslím si, naprosto v pořádku, a ona musí dojít k nějakému závěru, jestli všechno probíhá či neprobíhá v pořádku.

My na ČD Cargo nahlížíme prostřednictvím Českých drah. Víte, že České dráhy jsou specifický subjekt. To znamená, my tam máme lidi v dozorčí radě, myslím tím zástupce, a ti poté následně řídí svoji účast v rámci ČD Cargo. Čili není to tak, že ministr zavolá, odvolává, udělá. Musíme postupovat podle nějakého legálního způsobu. Když jsem zaregistroval tyto spory těch obchodních partnerů, tak jsem chtěl vědět tři věci, aby mi to naši lidé zjistili. A to je, jestli ty vozy byly třeba. Druhá otázka, ať mi řeknou, jestli to bylo ekonomicky výhodné. A třetí, jestli to bylo právně v pořádku. Jakkoliv to zní divně, nic jiného ani řešit nemůžu. Dostal jsem na to analýzu. To znamená, dělali tam na tom z mého pohledu nezávislí a schopní lidé, kteří zdokladovali, že vozy bylo třeba - hned vysvětlím proč - že to ekonomicky je výhodnější, než byla ta smlouva předtím, kterou napadá logicky ten, kdo tam předtím dodával. To znamená, že je to za cenu lepší a že právně je to v pořádku. To znamená, z tohoto úhlu pohledu pak už pokud tam je nějaká další pochybnost, nechť to řeší případně policie.

O co tam šlo? V roce 2018 hledala společnost ČD Cargo možnosti, jak obnovit svůj vozový park. Na trhu byla poměrně vysoká poptávka po železniční nákladní dopravě, která v té době tedy souvisela mimo jiné i s kůrovcem. Nabízely se dvě možnosti. Buď pořídit nová vozidla, nebo provést komplexní modernizaci již neprovozuschopných vozů tak, jako se to dělo v minulosti. Vzhledem k tomu, že modernizace byla ekonomicky výhodnější, navíc tedy s dřívějšími termíny dodání, byla zvolena tato varianta.

Společnost SMK byla schopna v daném požadovaném termínu, v kvalitě a za cenu pro ČD Cargo výhodnou, výhodnější než bylo předtím, což byla pro mě klíčová informace, kompletně toto zmodernizovat. Podotýkám, pro mě v době, když už bylo poté. Já jsem to zjišťoval zpětně. Vozy jsou registrovány jako nové, mohou sloužit dalších třicet let a tak dále, přičemž předmětem - to jste řekl v zásadě správně - té smlouvy mezi tou společností SMK a ČD Cargo byl odprodej 500 vozů, jejich kompletní oprava, rekonstrukce, následně pronájem za tedy dohodnutou cenu. Ve smlouvě je rovněž zahrnuta opce na odkoupení vozu - to je důležité - po uplynutí deseti let s možností prodloužení atd. Čili to, jestli ČD Cargo rozhodne uplatnit opci v roce 2028 nebo v roce 2033 a získat do svého vlastnictví, je na rozhodnutí ČD Cargo a není k tomu nijak smluvně vázáno.

Prověřili jsme si, že se jedná o nejlevnější variantu, díky níž tedy společnost ve velmi krátké době získala modernizované vozy zaregistrované jako nové, které jsou schopné provozu dalších třicet let, a je možné je provozovat všude v Evropě. Jinak řečeno, modernizované vozy začaly ČD Cargo vydělávat dříve, přitom tedy celkové náklady na jejich modernizaci, nájem, zpětný odkup a tak dále jsou přibližně o čtvrt miliardy nižší, než kdyby se nakupovaly nové vozy.

V roce 2019 potom ČD Cargo uzavřelo obdobnou smlouvu. Jde tedy o v zásadě stejný případ, kdy ČD Cargo potřebuje co nejdříve vozy, kompletní přestavba starých vozů, následný pronájem a odkup je levnější než tedy nákup vozů nových. V tomto případě jde navíc řešit z větší části (nesroz.) speciální vozy jednotlivé typy komodit atd. Zjednodušeně řečeno, při porovnání s novými je to výhodnější varianta. Při porovnání s jiným a konkurenčním to vyšlo levněji, než jak nabízel ten původní.

Co se za tím dále všechno odehrává nebo odehrálo, není už na tom, abychom v rámci Ministerstva dopravy posuzovali. Jsou to spekulace. A rozumím tomu, že ten, kdo dneska nedodává, tak má snahu to třeba zvrátit. To je naprosto běžné a notabene při takové zakázce, a pokud tam cokoliv policie vyšetřuje, nechť to vyšetřuje zřejmě na podnět té druhé strany, a ona musí dojít k nějakým finálním závěrům. Naše otázky byly zodpovězeny. To znamená, nechceme ani nemůžeme v tuhle chvíli tam dělat žádnou revoluci. Není k tomu v tuto chvíli objektivní důvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Není, takže můžeme přistoupit dál k další interpelaci a to je interpelace pana poslance Patrika Nachera na vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka. Pan poslanec Patrik Nacher tady není, takže jdeme k další interpelaci a tou je interpelace pana poslance Lukáše Černohorského s interpelací na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. V Ostravě mají v nejbližších letech vyrůst dvě miliardové stavby, a to Černá kostka a koncertní hala, a má být také provedena dostavba Domu umění v Ostravě. V těchto případech se počítá se stěžejním příspěvkem státu. V rámci dřívější interpelace jsem byl tady na pana ministra kultury v této otázce odkázán paní ministryní financí a dotaz zní, jestli vzhledem tedy k aktuální situaci platí tedy předchozí dohody, že tyto stavby budou spolufinancovány státem, nebo došlo ze strany Ministerstva kultury k nějaké změně. Jedná se tedy konkrétně o Černou kostku, kde odhadované náklady jsou zhruba 1,35 miliardy korun bez DPH a stát měl na tuto stavbu poskytnout zhruba 800 milionů korun. Koncertní hala zhruba za 1,5 miliardy korun bez DPH a stát měl v této části být spoluinvestorem ve výši 600 milionů korun. Dostavba Domu umění v Ostravě, tam měla být investice zhruba ve výši 600 milionů korun a stát měl poskytnout zhruba 300 milionů korun.

Děkuji. Pana ministr mi to dodá písemně, protože se mi omlouval, že tady už nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně a další v pořadí je paní poslankyně Monika Jarošová s interpelací na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP