(17.20 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v roce 2018 uzavřela společnost ČD Cargo se slovenskou společností SMK, s. r. o. smlouvu o modernizaci kolejových vozidel, a to za velmi nestandardních podmínek a bez výběrového řízení. Slovenská firma údajně nemá žádného zaměstnance, a dokonce ani nemá živnostenské oprávnění k činnostem, které souvisejí s opravami železničních kolejových vozidel. A to už samo o sobě je velmi podivné. Předmětem smlouvy je prodej starých vagonů, a to ani ne za cenu šrotu, a po modernizaci jejich následný zpětný pronájem v celkové hodnotě téměř jedné miliardy korun. Tato suma ovšem odpovídá pronájmu nových moderních vozů, které splňují závazná kritéria a bezpečnostní standardy stanovené evropskou legislativou.

Vážený pane ministře, vy sám jste nedávno osobně informoval, že byl zpracován ekonomický audit k této zakázce. Můžete tento audit zveřejnit? Kdo ho zpracoval? A jaké konkrétní závěry přinesl? Obsahuje audit i vyčíslení skutečných nákladů na modernizaci? Máte k dispozici i analýzu počtu stejných vozů, které ke dni podpisu smlouvy ČD Cargo vlastnilo? Splňovaly všechny požadavky? Nebo jen u nich nebyly provedeny revizní opravy? Máte informace, jak samotná modernizace probíhá, jaké podvozky jsou na vozy instalovány a zda jsou splněna všechna závazná kritéria a bezpečnostní standardy dle evropské legislativy?

Jak sám, pane ministře, uznáte, nejedná se o jedinou podivnou zakázku a smlouvu ČD Cargo. Nebylo uzavřeno více podobných smluv s touto společností nebo s jejím odštěpným závodem nebo s jinými společnostmi? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za dotazy. Já se vždycky těším na vaše dotazy, protože mě vždycky ty titulky, které u toho jsou, tak se jich vždycky trošku leknu. Teď to bylo... Jak je to přesně? Vražda na kolejích? Ne. Zločin na kolejích. Takže se vždycky leknu, co se odehrálo, za co jsem ještě odpovědný. Ale pochopil jsem, k čemu míříte.

Už jsem tady říkal kolegům, přesto to ještě jednou alespoň v krátkosti zrekapituluji. ČD Cargo je dceřinou společností Českých drah. Musíme tam postupovat nějakým logickým a hlavně právně čistým způsobem. To znamená, je tam dozorčí rada, kde zasedají zástupci Českých drah. A to je pochopitelně dozorčí rada, kterou můžeme částečně ovlivňovat, ale částečně prostřednictvím Ministerstva dopravy v rámci Českých drah. To znamená, naše pravomoci tam jsou značně omezené. Nicméně toto je typický případ a příklad toho, kdy tam dochází k válce dodavatelů. Protože tak jak jste to řekla, je to v podstatě takřka z pera firmy, která nás oslovila a která nebyla vybrána, která tam deset let předtím podobný obchodní případ realizovala, velmi slušně na tom vydělávala, opravdu velmi slušně, ale to je v pořádku, protože to je obchodní případ. A já nehodlám vstupovat do těch vztahů minulých, jestli to bylo oprávněné, nebo více. Prostě odváděla určitou práci, za to dostávala velmi dobře zaplaceno. A po deseti letech se tato firma vyměnila za jinou firmu. A je celkem pochopitelné, že pokud se tam jedná o jednotky miliard korun, tak ten původní dodavatel je nespokojený. Na tom není nic mimořádného. Má na to celou řadu právních nástrojů, aby se bránil proti tomu, že byl vybrán někdo další, aby to zpochybňoval. A je pochopitelně na vedení společnosti, aby toto řádně vysvětlilo.

Z našeho pohledu Ministerstva dopravy jsem chtěl tři jednoduché otázky, na které jsem chtěl, aby mi zpracoval můj tým alespoň elementární analýzu, a to je, jestli bylo potřeba tyto vozy takto prodávat a nakupovat. Odpověď byla ano, ať už z důvodu kůrovce, nebo z důvodu potřebnosti mít tyto vozy, což koneckonců nezpochybňuje ani ta první firma, protože samozřejmě ta by je ráda dodala. Jestli to bylo ekonomicky výhodné - odpověď byla ano, protože to bylo výhodnější než s tou firmou předtím. A jestli to bylo právně v pořádku - odpověď byla podle dostupných indicií a dokumentů, které jsou, je to právně v pořádku. Což neznamená, že to končí, tenhle ten případ.

Pověřil jsem Dozorčí radu Českých drah, aby pověřila management Českých drah, který musí pověřit následně Dozorčí radu ČD Cargo, bohužel jinak to udělat nelze, aby si nechali zrevidovat ten stav. Velmi jednoduše prostě tak, v zásadě je to, co jste říkala, aby se podíval nezávislý soudní znalec na kvalitu vozů, aby se podíval na ty podvozky, aby v zásadě zdeklaroval to, že to, co se pořídilo, odpovídá kvalitě a ceně. Nic více, nic méně. Jedna věc je, že to sedí ekonomicky. A to skutečně sedí, protože to je levnější, než to bylo předtím. Ale ta protistrana tvrdí, že to sice levnější je, ale že ta kvalita tomu neodpovídá. A to už skutečně není na mé osobě ani na mých lidech, aby tohleto byli schopni porovnat. Notabene jedná se o 500 vozů. Těžko asi lze očekávat, že někdo pod ně bude jaksi se vkrádat, aby to zjistil. To musí udělat nezávislý soudní znalec. A jestli to udělají na vzorku 20 vozů, nebo 50 vozů, skutečně záleží na Dozorčí radě ČD Cargo, aby udělali, s tím, že by nám na to měl dát ještě to potvrzení Drážní úřad, což si myslím, že je naprosto relevantní.

A více do určité míry my do toho vstupovat nemůžeme. My nechceme hrát prostředníka ve válce dodavatelů. My chceme, aby to bylo fér. Z mého úhlu pohledu je nutné, aby přesvědčilo České dráhy vedení ČD Cargo prostřednictvím svých orgánů, že je všechno v pořádku. Pokud tam policie cokoli vyšetřuje, což není neobvyklé v těchto případech, nechť tak činí. Je to naprosto správně. Dojde-li k nějakým závěrům, pochopitelně musí z toho být vyvozeny jasné důsledky. Zatím z toho, co my jsme si nechali prověřovat, nevyplývá nic zásadního ve smyslu pochybení, ať už tedy na té ekonomické stránce, nebo na té stránce právní. Ale ten případ zdaleka ještě není u konce. A budeme určitě očekávat soudní posudky, nebo posudky soudních znalců. A tam si myslím, že to bude už velmi, velmi zřejmé. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. A paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jenom ještě, jestli tedy víte a jestli je pravda, že ta firma nemá žádného zaměstnance ani to živnostenské oprávnění, zda tedy ten ekonomický audit, o kterém jste hovořil, tedy bude nějakým způsobem k dispozici a zda je možné, že takto obrovské zakázky se nesoutěží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Protože na obcích a městech podléhají zakázky mnohem menší hodnoty náročným pravidlům, a v případě dceřiné společnosti Českých drah se dávají takovéto velké peníze jen tak z ruky. Je to pro mě nesrozumitelné. A nebyl už tímto postupem mimo zákon o veřejných zakázkách zákon porušen? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Já teď nechci posuzovat tu firmu, která získala tu zakázku, kolik má zaměstnanců a do jaké míry má či nemá. Osobně si nedovedu představit, že by takhle velkou zakázku mělo vedení ČD Cargo zadat někomu, kdo k tomu nemá oprávnění. Ale já to opravdu nevím v tuhletu chvíli. Jak říkám, je to dceřiná společnost Českých drah, kde my máme možnosti kontrolovat prostřednictvím dozorčí rady. To znamená, já mám informace, že právně to v pořádku bylo. Můžeme to ještě prověřit, jestli tam skutečně ta společnost měla všechny náležitosti. To by samozřejmě bylo jednoznačný default, nebo prostě pochybení toho vedení ČD Cargo, kdyby to dávalo a zadalo někomu, kdo k tomu nemá oprávnění. Pokud má těch zaměstnanců xy, to asi není v tomhle tom případě úplně to nejdůležitější. Tam jde spíš o to, kdo je vlastně tím, kdo celé toto organizuje, dává dohromady, zadává. Nevím, kolik měla ta společnost předtím zaměstnanců. To je skutečně z našeho pohledu asi nezkontrolovatelné.

To, že asi je pravda - říkám asi, protože nemám to stoprocentně potvrzené - že tuto činnost a řekněme tento servis dokáže vykonávat skutečně nesmírně omezený počet firem na trhu, dokonce možná skutečně jednotky, ne-li vůbec jako jedna dvě firmy, to je asi fakt, protože to není prostě asi na nějakou širokou soutěž. Ale už jenom tím, že ta cena je levnější, předpokládám, že si to nějakým způsobem porovnávali, že to prostě bylo vypsáno v nějakém režimu. Ale je to jednoznačně na orgánech Českých drah, které mají své zástupce v Dozorčí radě ČD Cargo, a ty musejí z úhlu pohledu řádného hospodáře a pochopitelně i dohledu nad touto společností, to je prostě jejich fundamentální povinnost, toto kontrolovat. A já tady osobně říkám, kdybych seděl v té Dozorčí radě ČD Cargo, tak si vůbec nedovedu představit, že bych jako zástupce Českých drah si nenechal sjet tyhlety základní věci, notabene u takovéto akce.

Jinak ta akce nebyla nová. Ta se skutečně po deseti letech opakovala. A jak říkám, je asi pochopitelné, že ta firma, která to nezískala, tak s tím nějaký problém má, a nechť prostě nezávisle a třeba i instituce typu policie posoudí, jestli tam všechno bylo v pořádku. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na paní nepřítomnou ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP