(17.30 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se chci nepřítomné paní ministryně - což je velká škoda, že tady není - zeptat na její vyjádření z konce března, kdy uvedla, že pracující na dohodu mají mít příspěvek jako OSVČ. Jde o kompenzační bonus, Piráti ho navrhovali opakovaně v nižší výši než pro živnostníky, a od té doby se bohužel nestalo vůbec nic. Přitom je několik set tisíc lidí, kteří nemají žádné významnější úspory, a z nich řada pracovala právě na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Nebyl to pro ně přivýdělek, byl to hlavní zdroj příjmů. Je to tak často třeba i pro lidi s velmi nízkým částečným invalidním důchodem nebo pro studenty. I ti nemají vždycky rodiče, ke kterým by mohli přijít pro pomoc.

Na základě toho, že ministerstvo nyní jako jediné řešení pro všechny tyto lidi nabízí mimořádnou okamžitou pomoc, ale ta v 66 % je udělována ve výši 49 až 2 999 korun, tak se ptám, co ministerstvo chystá. Asi uznáte, že padesátikoruna na měsíc člověka nevytrhne. Jestli ministerstvo přehodnotí smysluplnost přiznávání 50korunové dávky. Jestli ministerstvo navrhne revizi systému dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Jestli ministerstvo přece jen zváží nějakou podporu pro dohodáře, jak jsme navrhovali, a čeho jsou svědky mediální veletoče. Anebo jestli bude dále tvrdit, že dohodáři jsou v pohodě, že jestli je člověk studující, tak má přece rodiče, a invalidní důchodce tak má vyžít z pár tisícikorun. Budu ráda za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Mihola s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu, který je rovněž nepřítomen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane nepřítomný ministře, digitalizace českého školství se vzhledem ke koronavirové pandemii neplánovitě posunula o míle dopředu a musí jít dál. Přesto se zdaleka ne všichni žáci připojili nebo byli online. Učitelům i rodičům patří poděkování, jakým způsobem se k online výuce postavili, jak ji zvládli a dále zvládají, byť pro ni nejsou ani zdaleka ideální podmínky. Protože se bohužel může pandemie vrátit nebo může přijít nějaká jiná epidemie nebo kalamita, je zřejmé, že online výuka musí zaujmout pevné místo v českém školství a musí mít také oporu ve školském zákoně. Dodávám, že pro základní školu tato opora ve školském zákoně dosud není. A to využití je samozřejmě širší pro nemocné, dlouhodobě nepřítomné a podobně.

Chci se tedy zeptat, jaká je konkrétní strategie a připravenost, a to konkrétně klíčové slovo, s termíny a s nějakým podložením včetně finančního zabezpečení, takže strategie a připravenost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti digitalizace a online výuky pro její brzké využití. A jak to bude se zakotvením online výuky do školského zákona? Nabízím v této věci aktivní spolupráci. Pozměňovací návrh v této věci je připraven nyní ke školskému zákonu v Senátu od kolegyně senátorky Vítkové. Pokud by náhodou neprošel zde, tak jsem připraven ho předložit znovu zde na Sněmovně a doufám ve vaši podporu.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, již řadu let funguje na našem území síť 4G a váš resort nyní ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími subjekty zavádí testování nového vylepšení v podobě sítě 5G, což je samozřejmě skvělé a já jsem velmi ráda, že Česká republika je součástí tohoto vývoje. Myslím si, že i současná krize nám ukázala, jak potřebujeme právě rychlá data. Bohužel testování sítě 5G se stalo předmětem mnoha dezinformací, konspiračních teorií masivně šířených na sociálních sítích, řetězovými e-maily i řadou pochybných médií. Jsou šířeny s prominutím bludy typu, že 5G sítě ničí DNA, vaří lidem mozky, nebo nejnověji, že mohou dokonce i za šíření koronaviru. Samozřejmě já vím, že vám nemusím říkat, že to jsou právě vyvrácené nesmysly.

Do projektu testování sítě 5G je zařazena mj. i obec Jeseník, jejíž starostka a vedení obce čelí obrovskému náporu mnohdy právě agresivních útoků šiřitelů podobných bludů i strachu záměrně zasévanému mezi občany. V této vypjaté situaci pak postrádají větší oporu státu v boji s těmito dezinformacemi.

Vážený pane ministře, chci vás tímto požádat o to, aby váš resort podpořil nejenom Jeseník, ale i další obce, abyste aktivně vyvraceli dezinformace a konspirační teorie, které souvisejí se zaváděním sítě 5G, protože v době, kdy jsou relativizována fakta, lež se stala alternativní pravdou - v uvozovkách samozřejmě - nesmí vláda toto riziko přehlížet, protože opravdu je velkým otazníkem, kdo za nimi stojí, a může často být to napojení opravdu i na vlivy ze zahraničí, to si jsem celkem jistá. Víme, že podobné dezinformace fungují i v jiných oblastech, jako je očkování, celá řada dalších. Proto prosím, abychom byli velmi aktivní jako stát v tom vyvracet ty, které se týkají rozvoje této sítě u nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za dotaz. Já jsem od svých kolegů dostal úžasný podklad k tomu, který se vůbec neodvažuji ani přečíst, protože mi tady mimo jiné píšou nesmírně technicky a gramotně: Česká a světová legislativa atd. disponuje již od počátku 21. století expozičními limity pro celý interval frekvenci neonizujícího (správně: neionizujícího) záření, tedy od statických polí až po ultrafialové záření - což jsem úplně nepochopil, ale nepochybně tím říkají, že to je asi dobře.

Ale líbí se mi ten poslední odstavec, kterým začnu: Na závěr chci jednoznačně odpovědět, čili na začátku bych chtěl říct: Představují sítě 5G riziko pro lidské zdraví? Nepředstavují, což je to nejpodstatnější. Na stejných kmitočtech, a to je důležité, bylo po dlouhá desetiletí přenášeno televizní vysílání z vysílačů o výkonech řádově vyšších, než jakou mohou dosahovat základnové stanice sítí 5G, a žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví nebyl zaznamenán. A stejně tak je nesmysl i to, že by byla jakási souvislost mezi sítěmi 5G a vznikem onemocnění COVID-19. Čili můžu prohlásit, že neexistuje žádný vědecký důkaz.

Ale já myslím, že vy jste - tady bychom se přesvědčovali asi zbytečně - to mířila jinam. A to je tak, že pokud tato pochybnost někde vznikne, a ten Jeseník my samozřejmě víme, sledujeme a jsme rádi, že se stal jedním z pěti tzv. 5G měst, která jsme vybírali někdy ke konci roku, mají tam hrozně nadšený personál a šikovné vedení toho města, tak aby se vytvořila ať už kampaň, komunikace nebo minimálně podpora toho charakteru, že ti lidé, kteří tam bydlí, prostě pochopí, že to jsou hoaxy, že to jsou prostě bludy a že je třeba proti tomu bojovat. Mimo jiné, úplně stejné to bylo v Japonsku, kde rovněž byla obrovská diskuse, jak to škodí, začalo se to šířit, a nakonec Japonsko dává vůbec nejvíc do 5G ze všech zemí světa v přepočtu na obyvatele. Myslím, že i celkově.

Takže ano, já tomu rozumím, je to cesta, kterou musíme jít, a já zabezpečím to, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu pomohlo Jeseníku v té komunikační kampani vůči obyvatelům, abychom je uklidnili a abychom jim vysvětlili, že se nemusejí ničeho obávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já za to chci poděkovat, protože si myslím, že je strašně důležité lidi ubezpečit o tom. Mě mrzí a vždycky mě to až fascinuje, že tady máme sítě, které fungují jenom s jiným objemem dat, a těch se lidé nebojí, ty běžně využívají. A jenom tím, že někdo zneužívá strachu, časté nevědomosti nebo toho, že si lidé nevyhledají všechny kontextní informace, tak vlastně se nám tady rozpoutává nová dezinformační kampaň, která bohužel začíná nabírat na obrátkách, a myslím, že bychom to neměli podcenit. Takže budu moc ráda, když ministerstvo v tom bude velmi aktivní. Třeba i ve spolupráci s vnitrem, které má už i oddělení na boj s dezinformacemi. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP