(14.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Proto se ptám, chceme, abychom rozhodli o něčem, o čem nevíme, jak to bude, jak to bude fungovat, jestli to postihne všechny, jestli v tom bude záchranná služba, dobře, jestli v tom budou psychologové, dobře, jestli v tom budou lékárníci v nějaké podobě, protože i ti jsou závislí na tom, kolik receptů vydali s tím kódem vydaného receptu, a je to jejich zásadní příjem, hlavně zásadní příjem malých lékáren. Proto velmi prosím o to, abyste tuto věc zvážili. Já vím, že většina věcí je tady rozhodnuta dopředu. Ale toto je věc, kde mě to nutí k tomu, abych skutečně promluvil.

Já tomu zdravotnictví rozumím, dělám ho celý život a dělám ho ve všech oblastech, v oblasti nemocniční, v oblasti ambulantní i v oblasti teoretické. Věřte mi, že není žádný spěch. Já chápu, že každý chce mít jistotu, že to dostane zaplaceno, ale mně stačí, nebo nám za ODS stačí to, že máme ten teoretický příslib ministra, že to řeší a že to chce tímto způsobem řešit. A jediné, co je podstatné, aby toto řešení bylo věcně správně. A znovu říkám, žádné podklady pro to, jak to rozhodnutí bude vypadat, nemáme. Aniž bych chtěl komukoli cokoli podsouvat, jestliže to v této fázi odhlasujeme, už se na tom nic nezmění. A vyhláška, kterou dodatečně ministerstvo vydá, bude naprosto závazná a nedostaneme se k tomu, abychom ji opravovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Svobodovi, nyní s faktickou poznámkou David Kasal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, já nezpochybňuji vaši odbornou erudici. Ale na rozdíl od vás posledních deset let dělám case managera a počítám ekonomické věci. A nevím, jak to je ve fakultních nemocnicích, protože tam se platí nejenom od pojišťovny, ale i z ministerstva, ale ve všech ostatních nemocnicích máte koridor, kdy musíte splnit určitý počet case mixů. Je to číslo, které máte dané a které musíte plnit každý měsíc. A to je určitý objem peněz. Jestliže ho nesplníte, budete třeba na 80 nebo 70 %, což teď je realita, tak ty peníze nedostanete. Takhle to úplně je. Takže si doplňte ekonomický věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan ministr zdravotnictví se hlásí s přednostním právem. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, také musím reagovat na pana poslance Svobodu a nemohu souhlasit s jeho názorem. My ten zákon jsme připravili takto rychle, abychom zajistili stabilitu českého zdravotnictví. Dnes samozřejmě ta nervozita, která je v rámci jednotlivých segmentů, je obrovská. A není to tak, že jsou všichni placeni zálohově. Jsou tady výkonově placené segmenty, které už dnes mají problémy s likviditou na základě toho, že zkrátka nevědí, jakým způsobem bude řešen výpadek té produkce, týká se to i třeba lázní atd. Takže já si myslím, že skutečně ten zákon je naprosto zásadní, abychom na jeho základě mohli vydat onu tzv. kompenzační vyhlášku. Je to stejné jako v případě zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy se dává zmocnění Ministerstvu zdravotnictví vydat úhradovou vyhlášku. Tu víme, že nemůžeme změnit, ta už tady je a potřebujeme mít zmocnění, abychom vydali tu kompenzační vyhlášku.

A souhlasím s tím, že to je velmi komplexní, že se to týká veškerých segmentů českého zdravotnictví. My na žádný segment nechceme zapomenout. Jednáme o tom se zdravotními pojišťovnami, zasedla rada poskytovatelů, kde jsou všichni zástupci jednotlivých segmentů, takže ta debata určitě probíhá, ale celé zdravotnictví čeká, že ten zákon a kompenzační vyhláška budou vydány do konce června, aby mohli mít právní a ekonomickou jistotu, aby mohli naplánovat své rozpočty, aby mohli vědět, že dostanou peníze na odměny pro zdravotníky, protože tam počítáme s tím, že tam dojde k navýšení asi o 5 miliard korun a z toho budou pokryty i peníze na ty zdravotníky v první linii. Takže my nemůžeme čekat do konce roku, protože ty nemocnice pak vyplatí odměny a nedostanou peníze na to? To si myslím, že zkrátka úplně tak to nejde. Takže my to skutečně zásadním způsobem potřebujeme nyní schválit, abychom dali zdravotníkům a zdravotnictví stabilitu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Nebo s přednostním právem? Tak s přednostním právem. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nejprve vaším prostřednictvím k panu poslanci Kasalovi. Važte slova. Opravdu říkat takovým jakoby arogantním tónem mému ctěnému kolegovi: doplňte si ekonomické vzdělání (předvádí řeč). Můžete mít jiný názor, já to plně respektuji. Takhle to zaznělo. Nezlobte se na mě, bylo to příliš arogantní. Mohl byste říct "mám jiné zkušenosti, mám jiný názor", to je naprosto v pořádku, určitě bych nevystupoval. Můžete si přehrát ta slova, můžete se podívat na ten záznam, nebylo to fér vůči panu doc. Svobodovi. A nejsem expert na financování zdravotnictví, abych vás rozsoudil teď, kdo má pravdu, nebudu se do té debaty plést.

Nicméně pan ministr se suverenitou sobě vlastní říká, že to potřebujeme. Ta nabídka pana doc Svobody nebyla, že to má být do konce roku. On vlastně volal po řádném legislativním procesu, který může být, pokud je dohoda a shoda odborníků, mnohem rychlejší než do konce roku.

Podobně suverénně pan ministr vystoupil 28. ledna - roušky máme, a ty roušky ani tak dalece nefungují, nedělejte paniku. Pane ministře, podívejte, já vím, že byste na to nejradši zapomněl, že máte výmluvu - tehdy jsem si to myslel a pak jsem byl překvapený. Ale stejně suverénně jste odmítl debatovat, a mohl bych vám citovat ze stenografického záznamu, i jak jste zpochybnil účinnost roušek, jak jste se mi smáli, když jsem vystupoval v nějaké debatě, že někde v zahraničí měří teplotu. Dělali jste ze mě neinformovaného člověka, aby za pár dnů policie měřila teplotu. Tehdy jste se mi smáli, když jsem to řekl na mikrofon, a to jsem se jenom zeptal, to jsem nenavrhoval, protože nejsem odborník. - Prosím vás, jaké měření teploty? - Abyste pak oznamoval na tiskové konferenci, že ji budou měřit naši celníci na hranicích.

Stejně tak se stejnou suverenitou pan ministr říká, že když nebude 18. května nouzový stav, že bude průšvih v České republice. Já jsem byl na těch jednáních, i politických, i s ministrem vnitra, kdy nám bylo malováno v černých a nejčernějších barvách, co se stane 18. května. Dneska si to můžeme říct. Předtím bylo všechno spekulací. Nestalo se nic, pane ministře. Přestože mezi 17. a 25. květnem, kdy jste malovali čerta na zeď, že osm dnů nebudete mít něco, co se stane, jak to bude katastrofické, nestalo se nic, protože občané jsou disciplinovaní. To jsme vám už říkali před tím 17. květnem. Tak se podívejte, jak jste tady vyváděli 10. května, co se stane 18. května.

A dneska se stejnou suverenitou, aniž bych uměl rozsoudit, to přiznávám, předmět toho sporu, to neumím, je to tak šmahem odmítnuto, takovým tím - doplňte si ekonomické vzdělání. Pan docent taky něco řídil v průběhu ve zdravotnictví, takže nějaký respekt, neříkám soulad, ale respekt by si bezesporu zasloužil. A v čem by byl problém, kdybychom to projednali řádně? V čem by byl problém? Pamatuje si pan ministr, jak potřeboval nutně zákony, které nakonec padly pod stůl? A nestalo se nic. A stejně vehementně, se stejnou suverenitou říká - musí to být v legislativní nouzi, lékaři v zahraničí atd. Mohl bych ty případy vyjmenovat. Nechci se vracet.

Tady je požadavek, já jsem se ptal kolegů, jak probíhala debata na zdravotním výboru, zda to bylo - všichni proti panu doc. Svobodovi, že všichni ostatní jsou spokojení s tím návrhem zákona. Podle informací, které mám od svých kolegů, a vy jste členové, tak to nebylo tak jednoduché, taky jste tam sami říkali, že se na něco zapomnělo, to není domyšlené, to není domyšlené, vyhláška, důvodem... Podle informací, které mám, tak podstatným argumentem pro přijetí zákona, že bude k dispozici do pátku vyhláška nebo návrh vyhlášky. Máme ho? Nemáme ho! A opět slyšíme - musíte dnes, ihned, nebo se něco zhroutí. Není to pravda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsou dvě faktické, nebo jedna faktická. Ještě než dám slovo kolegovi Davidu Kasalovi, konstatuji došlou omluvu. Od 14.40 se omlouvá paní kolegyně Mračková Vildumetzová. Nyní faktická poznámka Davida Kasala. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, já jenom krátce. Pokud to bylo bráno a mělo to vyznít arogantně, tak se samozřejmě za to omlouvám, to říkám veřejně. Ale co se týká té věcné stránky věci, tak je to opravdu o tom. Nejenom v našem regionu, dostal jsem dotaz z Liberce. Je to o tom, že ti ředitelé nemocnice tají, jak ty peníze budou, protože ty peníze opravdu chodí měsíčně, chodí v nějakých platbách, ale je to ovlivněné tím výkonem, který je. Vy tam ty doktory i sestry máte, vy je zaplatit musíte. Takže když budete mít nižší výkon, tak nedostanete ty finance. Proto je tam tohle opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP