(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní Vojtěch Munzar, připraví se kolega Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já se hlásím formálně k pozměňovacímu návrhu, který naleznete v systému pod číslem 5428. Je to onen návrh, který jsem tady avizoval - návrh na zdvojnásobení limitu na 2 miliony pro povinnou registraci k DPH. Jenom chci doplnit, že ten pozměňovací návrh obsahuje i odloženou účinnost, protože je nutné to projednat s Evropskou komisí, ale já si myslím, že to není problém, protože v roce 2013 si Slovinsko vyjednalo zdvojnásobení svého limitu během pěti měsíců a já si myslím, že zrovna třeba pandemie koronaviru a její dopady do ekonomiky jsou třeba dalším argumentem, který by vláda mohla použít, pokud bude chtít, protože skutečně je to pouze o našem rozhodnutí a o vůli a o chuti tento limit zdvihnout. Já věřím, že byste proto mohli zvednout ruku a tento návrh podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Než dám slovo kolegovi Skopečkovi, konstatuji omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Kolega Řehounek od 14.00 hodin do konce jednacího dne a od 14.30 hodin Jan Richter do konce jednacího dnes. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Ten pozměňovací návrh je v systému pod číslem 5456 a jde o zvýšení základní slevy na poplatníka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný a připraví se kolega Bauer. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Kolegové a kolegyně, já se jdu formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal společně s kolegou Onderkou a kolegyní Vostrou. Je to pozměňovací návrh, který je pod číslem 5434 a týká se zastropování výše ztráty, kterou lze uplatnit zpětně, na 30 milionů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Jan Bauer, připraví se Tomáš Martínek.

 

Poslanec Jan Bauer: Já se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5452. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se kolega Jurečka.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já se tu přihlásím k doprovodným usnesením pod čísly sněmovních dokumentů 5454 a 5455. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě Marian Jurečka, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem představil v obecné rozpravě pod čísly 5367, 5366, 5365, 5364, 5352, 5411. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A protože nemám další přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, je zájem o závěrečná slova - paní ministryně, paní zpravodajko? Není tomu tak, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu zákona a budeme pokračovat. Takže podobně jako v jiných případech v legislativní nouzi, to znamená, přerušíme před třetím čtením na zpracování pozměňovacích návrhů.

 

Nyní máme před sebou bod číslo tři... (Upozornění z pléna.) Pardon, bod číslo

 

1.
Vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní
služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
/sněmovní tisk 868/ - zkrácené jednání

O slovo požádám ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který předložený návrh uvede. Děkuji paní... (Upozornění z pléna.) Aha, pardon. Já se omlouvám. Já myslel, že jsme už rozhodovali. Omlouvám se za chybu. Před projednáváním tohoto vládního návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 musíme rozhodnout o zkráceném jednání, a to podle § 99 odst. 5, kdy posuzujeme podmínky, jestli existují podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu k tomuto a hlásí se pan kolega Svoboda k tomu, zda existují podmínky pro zkrácené jednání u tohoto tisku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu ministrovi za návrh zákona, který bezesporu jde správným směrem. Zdravotnictví a všichni zdravotníci a pracující ve zdravotnictví byli rozhodnutím vlády o koronavirové krizi postaveni do situace, kdy možnost pracovat a vydělávat neměli. Tomu rozumím a je určitě správné, že pan ministr hledá řešení této věci. Ale řešení této věci je relativně velmi složité. Obor zdravotnictví je rozsáhlý, má mnoho jednotek, které jsou mnohdy rozdílné, ať to je preventivní péče, ať to je léčebná péče, ať to je akutní péče, záchranářská, ať je to lékárenství. To jsou všechno věci, které měly jiné podmínky, a o všech těchto věcech je potřeba velmi uvažovat.

Já bych si dovolil odvolat se na slova paní ministryně Schillerové, která říkala před chvílí, že je chyba, že ten minulý zákon není možné prodiskutovat, protože je tam řada věcí, které by stály za to, aby bylo pro ně nalezeno dobré řešení. To je jedna stránka té věci. My nemáme žádné podklady pro to a nevíme, jak pan ministr rozhodne. Neznáme žádné podmínky, neznáme, v jakém rozsahu to vidí, známe jenom ten dobrý úmysl. Na druhou stranu je potřeba říct, že nechápu, co tady je za krizovou nouzi. Všechno zdravotnictví je placeno zálohovým systémem. A z vyjádření pojišťoven víme, že budou až do konce roku platit podle nasmlouvaných záloh, to znamená, ve výši cen z předcházejícího roku. Není tedy žádný důvod, který by nás nutil k tomu rozhodovat rychle. Máme na to vlastně čas úplně obecně řečeno do konce roku. A dokonce ještě dál, protože pojišťovna není schopna spočítat ty výsledky dříve než někdy na úrovni konce ledna, začátku února. Až to spočítá, tak řekne, toto zařízení, tato lékárna, tato psychologická služba má takovou a takovou ztrátu, a tam je čas na to, abychom měli rozhodnutí, které teď pan ministr moudře navrhuje, abychom řekli, jakým způsobem to bude řešeno.

Těch řešení je několik.

Buďto je možné říct, že nějaké procento z plnění toho plánovaného celku bude považováno za sto procent, nebo je možné říct, že se změní ceník. To všechno je možné. Nejsnazší je to řešení definovat jinak tu složku, která je považována za stoprocentní, ale to rozhodnutí o tom, co to má být, to by mělo být podloženo velmi závažnou a zásadní diskusí, hlavně proto, abychom na něco nezapomněli. Nejhorší je to, když někomu pomůžete a někomu, kdo je ve stejném problému, nepomůžete vůbec.

Proto velmi varuji před tím, abychom tuto věc přijímali v systému krizového rozhodování. Znovu říkám, do konce roku se vůbec nic nestane. Všechna zařízení, ambulantní, lůžková, lékárenská - to všechno je placeno na základě nějakých dopředu definovaných objemů. Každý měsíc ta zdravotnická zařízení dostávají informaci o tom, že vykázala tolik a tolik a že dostávají - a tam je napsaná suma, která je jednou dvanáctinou toho, co mají naplánováno na celý rok. - Nemusíte vrtět hlavou, kolego Kasale, je to tak.***
Přihlásit/registrovat se do ISP