(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pro záznam: Poslanci Okleštěk a Vrána ruší svoji omluvu, jsou již přítomni.

Nyní se do rozpravy přihlásila paní zpravodajka, poté z místa poslanec Nacher. Pardon, omlouvám se, faktická poznámka - poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já ten pozměňovací návrh pana kolegy starosty Čižinského rozhodně podpořím. Akorát by možná bylo fajn uvést některá fakta na pravou míru, protože bohužel kdyby některé městské části, jako například Praha 1 i Praha 7, tehdy nepodepsaly memorandum s tou společností Lime, která ty koloběžky do Prahy přivezla, tak jsme tady ten problém neměli. Byla to jediná Praha 2, která to memorandum odmítala podepsat a která proti těmto novým druhům alternativní dopravy po Praze velmi protestovala. Takže možná tady teď řešíme následek něčeho, co mohlo být řešeno už dávno jenom z pozice zástupců hlavního města Prahy a z pozice nás starostů. Pokud by v tom nezůstala Praha 2 osamocená - a nechali jste nás v tom všichni - tak si myslím, že to skutečně nemusíme řešit zákonem, ale šlo by to řešit v rámci nějakého nařízení v rámci hlavního města Prahy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Čižinský. Ještě jednou vás prosím o klid. Opravdu. Jestliže něco potřebujete probrat, proberte to venku. Děkuji.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já bych na to rád zareagoval. Paní kolegyně, bohužel nemáte pravdu. Kdybyste tu pravdu měla, tak tady nestojím a ten návrh nepředkládám. Ta společnost se vás vůbec nemusí ptát, ta společnost prostě začne. A stejně i v Praze 2 se na chodnících občas ty koloběžky válejí. Praha 2 také neví, co s tím. Když ta koloběžka tam leží, tak s ní Praha 2 legálně neudělá vůbec nic. Memorandum žádná firma nepotřebuje. To memorandum není potřeba. A navíc v tom memorandu bylo právě napsáno, že to, co se děje, se nesmí dít. To bylo v tom memorandu napsáno. Jenže ty firmy to nerespektují, ty koloběžky a ta kola tady skutečně vadí. Omlouvám se, ale Praha 2 nemá nějakou výlučnou pozici, i v Praze 2 se ty koloběžky válejí. A žádná jiná Praha nemá žádnou legální možnost, jak to řešit. Ta legální možnost tady teď je navrhována.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktickou poznámkou chce reagovat poslankyně Černochová, poté poslanec Birke.

 

Poslankyně Jana Černochová: To vystoupení poslance Čižinského je trošku mimo. Já tady neříkám, že Praha 2 má nějakou výlučnou pozici. Říkám tady, že vy jste posadili ty společnosti ke stolu. Ty společnosti říkaly: A my máme domluvu s Prahou 1, my máme domluvu s Prahou 7. A my na Praze 2 jsme jim říkali: Jak můžete mít dohodu, když nemáte potřebné certifikace, nemáte osvědčení o tom, že tyto koloběžky mohou do silničního provozu? Všechny ty naše kroky, které jsme dělali, tak vy jste tím memorandem znegovali. Tady skutečně Praha 2 ten problém možná řešila dřív než Praha 7. Bohužel výsledek je ten, že za dva roky už to není v Praze jenom společnost Lime, ale jsou to i další společnosti, které se odvolávají na to a dožadují, že když jim hlavní město Praha společně s některými městskými částmi dalo ten statut na základě memoranda, že s tím, že tady podnikají a provozují tuto podnikatelskou činnost, že s tím vlastně souhlasí. Pokud by tento krok nenastal, jsme v jiné situaci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, poslanec Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Při veškeré úctě k samosprávám hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí Prahy bych velmi rád požádal, abyste si to řešili v Praze a neřešili to v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Uvidíme, co na to s faktickou poznámkou poslanec Čižinský, který je přihlášen. Poté poslanec Bendl.

 

Poslanec Jan Čižinský: Pojďme to zjednodušit. Ono pokud to nebude nějakým způsobem regulováno, ono to do toho Náchoda dojde také. Ty společnosti se nemusí ptát, a tak se neptají. Memorandum teď žádné není, ve městech, která nemají memorandum, je to také problém, a která nikdy memorandum neměla. Já tady vlastně nerozumím, o co jde. Navrhuji tady řešení, aby bylo možné s tím něco dělat. A o to tady jde.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poslanec Bendl, faktická poznámka. Poté pan předseda Stanjura, také faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. V podstatě něco podobného jako pan kolega Birke jsem chtěl říci i já. Co uděláte ve městě, když se válí na chodníku něco, co se tam válet nemá? Necháte to uklidit, ne? Co je koloběžka? Je to registrovaný dopravní prostředek? Asi ne. Myslím, že si tady stěžujete na výkon samosprávy v Praze a že je zbytečné to tahat na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Stanjura, poté se hlásil pan ministr s faktickou poznámkou, poté poslanec Čižinský.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem tolerantní k tomu, že tady občas řešíme problémy hlavního města, je to také největší obec a také kraj. Vzpomeňte si na debatu o Airbnb, taky to většinu země nezajímá, protože ten problém netrápí naprostou, drtivou většinu měst, a přesto jsme to tady řešili.

Ale můj kolega Petr Bendl naznačil směr, kterým bychom mohli jít obecně, nejenom v Praze. Já bych to fakt házel do kontejneru, nemá to tam co dělat. Představa o tom, že budeme dávat botičky nebo odtahovat koloběžku... Už jsem viděl ten jeřáb, který přijel na Nerudovku, spustí, přiváže tu koloběžku, nadzvedne ji, protože ji může odtáhnout, hodí na korbu nákladního vozu a odvezou to někde za Prahu. Nevím, kam dáme ten lísteček, že auto bylo odtaženo za Prahu.

Ale problém to je. Je to nebezpečné pro imobilní občany, pro starší občany. Je to nepříjemné. Podívejte se, kolikrát leží ty koloběžky přímo před vchodem do Poslanecké sněmovny nebo směrem na Nerudovku. Já bych prostě nařídil, teď nevím, jak se jmenují technické služby v Praze, ony mají nějaký speciální název... (Nápověda zprava.) TSK, Technická správa komunikací. Chodník je komunikace. Házet to do odpadu. Normálně, nekompromisně, možná na sběrné místo, vytřídit to, že bude jeden kontejner na použité a odložené koloběžky. A vyřešeno. Ale ten problém bych nezlehčoval, on reálně existuje. Ale myslím, než řešit botičky a odtahy, je lepší to prostě vyhodit. Myslím, že ty firmy to povede k tomu, že buď budou vybírat větší zálohu nebo něco, nebo ten byznys budou dělat v nějakém jiném městě nebo v jiné zemi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan předseda evidentně zaujal svým vystoupením. Mám zde pět faktických poznámek. Nejdříve pan ministr, připraví se poslanec Čižinský.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Tak já velmi krátce. My to s poslancem Čižinským řešíme, ale ta diskuse je celkem věcná a my chápeme ten problém. Ale zbytečně se vlamujeme prostě do cizích dveří. Jak řekla poslankyně Černochová, dá se to řešit jednodušeji, elegantněji a v podstatě nemusíme zavádět nové správní řízení, nemluvě o tom, že i ten návrh má určité nedostatky. Ale živnostenský zákon v současné době umožňuje prostřednictvím tržního řádu řešit to na bázi nařízení obce. Nic více, nic méně. To znamená, Praha vlastně může vydávat nařízení tohoto charakteru, využije k tomu stávající tržní řád. Nebudeme do toho zatahovat ostatní města, která mají možná úplně jiné problémy. A Praha si to tímto krásně, elegantně a jednoduše může vyřešit bez nějakých zásadních změn. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, poslanec Čižinský. Připraví se poslanec Bělobrádek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP