(9.10 hodin)

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Takže podle schválené procedury budeme nejdřív hlasovat o pozměňovacím návrhu. Zopakuji znovu. Pozměňovací návrh posouvá účinnost zákona z původně stanoveného 16. února 2020 na první den druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.) Garanční výbor?

 

Poslanec Milan Feranec: Garanční výbor neprojednával z důvodu...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, přihlášeno je 168, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 51/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 589, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeno je 169 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám další bod, bod 257, kterým je

 

257.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 643/ - třetí čtení

Pan ministr, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček již zaujal své místo a stejně tak paní poslankyně Zuzana Ožanová jako zpravodaj. Garančním výborem byl hospodářský výbor. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 643/3, který byl doručen 10. března. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 643/4.

Pan ministr má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pouze jenom zrekapituluji, že se jedná o návrh zákona, jenž musí být předmětem zvláštní vnitrostátní regulace, a to za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Lze tuto novelu rozdělit do čtyř oblastí. Velmi zjednodušeně a krátce, v té první se jedná o dobu řízení tzv. velkých vozidel, o bezpečnostní přestávky, dobu odpočinku a rovněž se jedná o vedení a uchování záznamu. Druhá oblast, upravovaná oblast, je problematika kontroly případného opatření nebo trestu za nedodržení těchto požadavků. Opět se tady jedná o dobu řízení velkého vozidla, bezpečnostní přestávky, odpočinek atd., to, co bylo v té první části. Třetí oblast se zaobírá vydáváním a odevzdáváním karet řidiče, karet podniku, karet dílny, případně kontrolních karet za účelem zajištění plné slučitelnosti vnitrostátní právní úpravy a právě toho nařízení Evropské unie. A konečně poslední a čtvrtá oblast je problematika podmínek profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel.

K návrhu zákona byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů, s většinou Ministerstvo dopravy souhlasí, s některými ne, to bude nepochybně další diskuse. Za mě je to vše, děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Čižinský. (V sále je značný hluk.) Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu vás prosím o klid v sále, abyste umožnili vystoupení svého kolegy. Děkuji.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych rád upozornil na tři pozměňovací návrhy, na pozměňovací návrh C1, C2 a C3.

Návrh C1 zachová možnost, kterou využívají města napříč naší zemí, aby řidiči taxislužby procházeli zkouškami z právního povědomí. Je to jedna z možností regulace situací, které nastávají ve městech, proti kterým se všichni vymezujeme - okrádání lidí, neznalost právního prostředí apod. Města to využívají, využívají to ta největší města. Skutečně se domnívám, že to v zákoně má zůstat.

Pozměňovací návrh C2, ten má širokou podporu a jedná se o komplikace, které nepoctiví taxikáři působí kontrolám a vlastně znemožňují kontrolu.

A ten třetí návrh, C3, tam se jedná o obecní mobility. Já jsem si půjčil od své dcery Aninky koloběžku, abych to tady demonstroval, tak jenom poprosím kolegy, aby se o to nepřerazili. (Pokládá koloběžku před řečnický pult.) Doufám, že tady nikdo nespadne. (Hluk v sále trvá.)

Ze všech měst vidíme - prosím, dejte pozor na tu koloběžku (k procházející pracovnici Kanceláře PSP) - ze všech měst vidíme, že se po chodnících, kde jsou sdílené koloběžky a sdílená kola, prostě normálně povalují dopravní prostředky. Je to nebezpečné, pro nevidomé to je vysloveně smrticí, pokud na takovou koloběžku narazí. A to, co navrhuji já, je možnost regulovat tu obecní mobilitu. Já si nemohu stěžovat na to, že by Ministerstvo dopravy nekomunikovalo. Jak pan ministr, tak pan náměstek Němec, tak pan náměstek Kopřiva se mnou velmi čile komunikují.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím o klid v sále. Máte-li co k projednání, běžte prosím do předsálí. Ještě jednou prosím o klid! (Předsedající zvoní.)

 

Poslanec Jan Čižinský: Dámy a pánové, řešíme zcela konkrétní problém, který statisíce lidí trápí každý den. Máte možnost teď ve Sněmovně řešit prostě to, co má konkrétní význam. A co se děje s takovou koloběžkou? (Přichází předseda klubu ODS Stanjura a koloběžku odnáší.) Často ji pozorný občan uklidí stranou, aby se o ni někdo nepřerazil. Ale pane předsedo, to není koncepční řešení, na to se nedá takhle spoléhat. Prostě není možné na to spoléhat.

S tou koloběžkou se zachází jako s dopravním prostředkem. To znamená, pokud tam leží nebo pokud tam leží kolo, tak co může městská nebo státní policie udělat? Nemůže odtáhnout, pokud tam je 1,2 metru, je možné to obejít. Nemůže odtáhnout. Já jsem tady navrhoval pozměňovací návrh, aby bylo možné odtahovat vozidla z chodníku, ten byl většinou zamítnut. To znamená, všechno to nějakým způsobem souvisí a má to nějakou logiku. Takže koloběžku nejde odtáhnout. Jde odtáhnout, pouze pokud tam není 1,2 metru a nedá se obejít. Pak ano, ale to je jediné. Ona se válí na chodníku, který je široký 2,5 metru, a válí se tam pořád. Takže jediné, co je možné v tuto chvíli s tou koloběžkou udělat, je dát jí botičku. Dovedete si představit, jak efektivní je dát na takovouhle koloběžku nebo na kolo botičku. Nic jiného nejde dělat.

Ten návrh, který tady je, spočívá v tom, že pokud nějaká společnost ve městech distribuuje stovky, tisíce koloběžek, tak je možné, pokud nerespektuje předpisy, aby město tu činnost zakázalo. Vím, že tady zazní, že se to dá již teď řešit. Já jsem to demonstroval - nedá se to řešit. Kdybychom byli na ulici, tak by přišel strážník s metrem, zjistil by, že jsem nechal 1,2 metru, pozorný občan pomohl, ale v tuto chvíli tyto situace není možné řešit.

Proto vás žádám, abychom ten návrh C3 poslali do Senátu, a pokud má Ministerstvo dopravy návrh na nějakou drobnou úpravu, tak ať to řešíme přes Senát. Ale pokud to teď nebudeme řešit, budou se opět válet tisíce koloběžek a kol neregulovaně po městě, po městech, a budou neustále ohrožovat naše sousedy. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP