(9.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych chtěla, pane předsedo, vaším prostřednictvím požádat pana poslance Birkeho, aby nás tady neškolil z toho, co můžeme na půdě zákonodárného sboru řešit nebo neřešit. On tady několikrát vystupoval s věcmi, které se výsostně týkaly jeho regionu. Myslím si, že i kolega Válek tady řekl, že koloběžky nejsou pouze problémem Prahy. Je to problém velkých měst. Řekl to tady i pan poslanec Bendl, že je otázkou času, kdy mohou koloběžky být i v Náchodě. Takže skutečně nechte si od cesty věty o tom, že se tady někdo z Prahy 2 hádá s Prahou 7. Řešíme tady legislativní normu, která je zásadní a důležitá pro města v naší zemi, a to včetně vašeho a mého oblíbeného Náchoda.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Nacher. Připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já nevím, co pan kolega Adamec dneska snídal (směje se, pobavení v plénu), ale protože mně ta poznámka, já na ni musím reagovat. Mně ta poznámka - tedy vaším prostřednictvím - přišla úplně zbytečná. To se tak prostě normálně stává ve Sněmovně, někdy celkem běžně, že jiný názor má zpravodaj, ministr a jiný názor má poslanec toho klubu. Kdyby to naopak nebylo, tak vy tady můžete vystoupit, proč na věc, na kterou by z nějaké logiky mohli mít názor různí lidé, kteří jsou za různý region zde zvoleni, proč vystupují podezřele jednotně, že vystupují jako ovce. Já jsem tuhle poznámku nepochopil. Ono už se to teď ubírá úplně jinam.

Jsou tady tři pozměňovací návrhy. Pojďme o tom hlasovat. My jsme řekli ty věci. Mně ta rozprava, která se potom rozjela, přijde nešťastná, protože právě může od toho hlasování odradit některé poslance, kteří jsou z regionů, kde nezažívají to, co tady zažíváme my. Tak já opět říkám se vší pokorou pojďme, prosím vás o podporu. Já podpořím všechny tři. Minimálně ta C1 a C2, protože ta C1 vlastně říká to, co všichni chtějí, abychom tady řešili co nejméně, těch věcí, ať si to řešíme na úrovni obce. Ale to, že na to máme každý jiný názor, to mně přijde úplně normální, to fakt vůbec nestojí za poznámku. Nezlobte se na mě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já myslím, že ještě chvilku hlasovat nebudeme, protože tady mám pět faktických poznámek. (Pobavení v sále.) Pan poslanec Birke. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Já samozřejmě chápu, že paní poslankyně Černochová vaším prostřednictvím vystupuje, protože dneska už je to vůči mně, protože dneska je to samozřejmě osobní a už to úplně pozřelo jakýkoliv smysl debaty. Já chápu, že minulý týden jsme měli - paní poslankyně, nepokřikujte, vaším prostřednictvím, na mě prosím, chovejte se slušně, já taky vás nepokřikuju. Nicméně chci vám říci, že já chápu, že minulý týden jsme tady měli mírnou rozepři, co se týče vašeho vystoupení. Pokud se vás moje vystoupení dneska dotklo, paní poslankyně, tak se vám hluboce omlouvám, prosím, že jsem se vůbec zmínil o tom, že tady dochází k nějakému rozporu mezi jednotlivými Prahami. Prosím, tak jak jste se omluvila vy minulý týden mému kolegovi ministrovi kultury, tak se omlouvám dneska i vám. Nezlobte se, že jsem vás zdržel, omlouvám se a budu velmi rád, když se do vašeho oblíbeného Náchoda opět zase vrátíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Králíček. Připraví se pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Robert Králíček: Dobré dopoledne. Já bych chtěl reagovat na výstup pana poslance Adamce a chtěl bych mu říct, že my jsme neustále obviňováni, že hlasujeme jako ovce. Tak my kromě ovcí máme v klubu i Králíčka, ten má prostě jiný názor, je to jiné zvíře s jiným názorem, tak mu ho prosím neberte. Děkuji. (Pobavení a potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, faktická poznámka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, dobré dopoledne. Vidím, že už vystoupili všichni dopravní poslanci naší Sněmovny, tak jako předseda dopravního podvýboru nemohu nevystoupit, ale prosím, zkusím tomu vrátit ratio, tu odbornost, kolegyně, kolegové. Ono to zaznělo v úvodním slově pana ministra. V téhle novele řešíme tachografy, nákladní dopravu, vozidla nad 3,5 tuny, vykazování jejich pracovní doby atd. Ne taxíky, ne koloběžky. A za prvé, k těm taxíkům prosím, připomínám to opravdu v dobrém a vstřícně, ta poslední novela, velká taxi novela, kterou jsme fakt odpracovali na hospodářském výboru, jestli to pamatujete, na podvýboru pro dopravu několikrát, tak tady ze Sněmovny odešla někdy koncem loňského roku, před pár měsíci. Začíná fungovat, tak prosím neotvírejme to téma teď, nechme to naběhnout, dejme tomu rok čas, co to udělá v terénu, jak ty alternativní služby budou fungovat, nebudou, pak se k tomu můžeme vracet. To za prvé, to mně dává jedno ratio.

A co se týká teď té aktuální debaty k těm koloběžkám, tak já vás, přátelé, všechny zvu, zítra ve 13.30 hodin máme podvýbor pro dopravu na téma městská mobilita, přesně na toto téma. Tam to můžeme rozdiskutovat. Budou tam zástupci Prahy, Ministerstva dopravy. Je to docela velké a těžké, není to takhle na jeden jediný pozměňovák. A já za sebe můžu slíbit, pokud z toho vzejde nějaký racionální návrh, může to být naše poslanecká iniciativa, jakákoliv jiná, a začněme na tom pracovat normálně legislativně, ale nehádejme se teď tady ve třetím čtení u novely, která primárně má vyřešit dopravu a řidiče u těžkých vozidel, tuším, že nad 3,5 tuny. Děkuji. Zítra ve 13.30 hodin se na vás těším na podvýboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Čižinský, poté pan předseda Stanjura. Nejsem si jistý, jestli jsem omylem někomu neumazal faktickou poznámku, jestli tady se někdo hlásil... Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, no tak výborně. Pražští králíčci mají jiný názor než ostatní ovce, nebo jak to tady zaznělo.

Kolegovi Nacherovi jsem chtěl říct, že jsem snídal vajíčka. Žena říká, ať to nedělám, že jsem pak agresivní. Ale prosím vás, jsme ve třetím čtení. Já chápu, že máme všichni různé názory, ale prostě pokud to má k něčemu být, tak v tom třetím čtení už ten názor musí být jasný podle mě. To, že to máte jinak, tak mě to baví, mě to těší.

A mimochodem, když vidím tu vaši bezradnost, tak já bych si dovolil navrhnout přerušit tento bod programu v dnešním jednání a přesunout ho do variabilního týdne, ať si to vyjasníte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zazněl procedurální návrh, o kterém musím nechat hlasovat bezprostředně. Je zde návrh na přerušení tohoto bodu do variabilního týdne. Já přivolám kolegy z předsálí. Je zde žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Pro ty, kteří přicházejí z předsálí, zopakuji, budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do variabilního týdne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 142. Přihlášeno je 174 poslanců, pro 82, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský, poté pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Ožanová.

 

Poslanec Jan Čižinský: Pan kolega mě s tím návrhem předběhl. Já jsem také chtěl navrhnout, abychom si to tedy vyjasnili, když se zítra sejdeme. A musím říct, že my jsme se strašně snažili, a já si nemohu stěžovat na nekomunikaci, ale snažili jsme, aby to dávalo logiku, kdy se podvýbor sejde a kdy se o návrhu bude hlasovat, protože ideální by bylo vyjasnit, navrhnout, který itinerář vede k řešení, a pak o tom návrhu hlasovat.

Ještě jenom, opravdu jenom technicky, ten návrh podle mého názoru nejde kritizovat, že funguje nějakým způsobem svévolně nebo něco podobného. Funguje úplně stejně jako třeba tržní řád, kdy prostě každá obec v tržním řádu definuje pravidla, a definuje to prostě podle toho, jak ta zvolená reprezentace chce, aby se v tom městě na určitých místech obchodovalo, nebo neobchodovalo. (Hluk v sále.) Není na tom nic svévolného.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím o klid v sále. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Paní poslankyně Ožanová stahuje svoji přihlášku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP