(9.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl mluvit vaším prostřednictvím, pane předsedo, k Martinu Kolovratníkovi a zeptat se ho, jaká je to logika. Dnes to odhlasujeme tak či onak a zítra se o tom poradíme. A všechny vás zvu. A o čem se budeme radit zítra, když to dneska rozhodneme? No já bych očekával z vašich úst, pane kolego prostřednictvím pana předsedy, že řeknete - zítra je podvýbor, my to rozdiskutujeme, znovu zvážíme argumenty pro a proti, během dvou týdnů se nic nestane, bude to přerušené do projednání podvýboru pro dopravu. Pak ta debata zítřejší má smysl a všichni, kteří mají zájem se zúčastnit, budou mít prostor. A hlavně to bude mít smysl.

Já bych se zeptal pana ministra, která novela stojedenáctky je to v tomto volebním období, abychom si uvědomili, jak často do toho zákona saháme, jak často ho měníme.

Souhlasím s těmi slovy o taxislužbě a té velké novele, která tady byla schválena před několika málo měsíci. Ale současně platí, když ten zákon je otevřen, nemůže platit pravidlo, že se diskutuje jenom o těch paragrafech, na které ukáže vláda. To nejsou žádné přílepky, jak se to často řekne, protože vláda chce řešit část jedna zákona, a někdo navrhne část dva a už se říká - takový přílepek prošel. Je to legitimní debata k tomuto návrhu zákona, a pokud potřebuje ještě někdo čas ho diskutovat, tak mu ten čas dejme.

Já mám jasno, já budu hlasovat, přestože jsem to ironizoval, já si fakt myslím, že házet do kontejneru by bylo to nejlepší, co bychom s tím mohli dělat. Kdo si bude stěžovat? Kdo si bude stěžovat, že jsem mu hodil do kontejneru koloběžku, která se válela uprostřed chodníku na Nerudově ulici? No ať to zkusí. Nejdřív musí vlézt do toho kontejneru, zjistit, jestli je to jeho koloběžka, nebo ne, nebo já nevím, jak to myslíme. Ale přesto jsem připraven já osobně ten návrh C3 podpořit, přestože se týká jen několika měst, není úplně dobrý, ale je to lepší než nedělat vůbec nic, jen si tady říct moudře - vidíme ten problém. Ano, problém existuje, zítra si o tom popovídáme, dneska to rozhodneme. Tak v tom problém není. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já ještě navrhnu, abych to stihl, ať se nemusím hlásit znovu, přerušení do projednání podvýborem pro dopravu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To je procedurální návrh, který je samozřejmě hlasovatelný. Opět jsem zagongoval, abych přivolal kolegy z předsálí.

 

Zopakuji, hlasujeme o přerušení tohoto bodu do projednání podvýborem pro dopravu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeno 177, pro 79, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli tady mám čtyři faktické poznámky a ještě poctivě čeká do rozpravy pan poslanec Munzar. Takže teď paní poslankyně Ožanová faktická poznámka.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedo. Já jsem již sice nechtěla vystupovat, ale přece jenom kolega Stanjura, nevydržela jsem a musím vystoupit.

Prosím vás, já jsem člověk z praxe a já vím, že když je zákon špatně napsaný, pak je v praxi problém ho realizovat. To je ten důvod, proč já se k tomu tak stavím. A přiznejme si bezradnost tady, jak říkal kolega Adamec. No kolegové z Prahy, promiňte mi to, si dělají svoje PR, ale já bych byla ráda, kdyby byly zákony napsány tak, aby ti úředníci neměli problém je zrealizovat v praxi! Prosím vás, je to velký problém, tak jak je to napsáno, žádná kritéria. Vy chcete, aby státní správa rozhodovala bez kritérií? Jak bude rozhodovat bez kritérií? Závazné stanovisko obce o čem bude? To v tom návrhu zákona taky není! Domnívám se, že prostě byť zítra bude na podvýboru pro dopravu tato věc projednávaná, tak těžko bude upravovat již tento pozměňovací návrh, který je. Bude se to muset řešit komplexně. A bohužel trochu jinak. Promiňte, domnívám se, že je dobré, abychom pokračovali a schválili tento zákon tak, jak je, vyjádřili se svým hlasováním, zda s tím souhlasíme, či nikoliv.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Tak do třetice. Já vás zkusím přesvědčit, že z toho, co poslouchám, tak by stálo za to, ať se to tedy na tom podvýboru probere. Jestli je tady přesvědčení, že problém se řešit má, dobře, jestli je tady přesvědčení Ministerstva dopravy, že to legislativně není šťastné, a ty argumenty tady zpravodajka říkala, pak je velká šance neztrácet čas, nebo neztrácet příliš mnoho času, podebatovat o tom na podvýboru, najít řešení, které uspokojí státní správu, Ministerstvo dopravy, zpravodaje, najde se legislativní řešení, které bude jednoduché a bude proveditelné, a pak je možné sem s tím přijít, v nejhorším případě vrátit zákon do druhého čtení, aby bylo možné načíst pozměňovací návrh, který tu změnu přinese, a pak projít normálně klasicky třetím čtením. Ten čas, který ušetříme, je podle mě zásadní, protože nebude-li to fungovat, pak je úplně jedno, jestli to tady dneska projde, anebo neprojde. (Hluk v sále.) A kdyby se to dělalo celé novou novelou, což už mi přijde drbání se pravou rukou za levým kotníkem, ale když to nebude fungovat, tak ten tlak prostě přijde, že to nefunguje, že se tam všichni zblázní, že ti úředníci nevědí, co mají dělat, dočkáte se akorát soudu s těmi, kterých se to týká.

Jít do toho novou novelou znamená minimálně za rok, to znamená podle mě vlastně neřešení té situace. Pragmatičtější by bylo projednat to znovu, odložit nebo přerušit to projednávání tak, abychom se mohli ještě případně vrátit ke druhému čtení a zákon projednat. (Předsedající upozorňuje na čas.) Proto dávám návrh na přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Do středy variabilního týdne. Takový návrh dosud nepadl, je hlasovatelný. Já přivolám kolegy z předsálí. Je tu žádost o odhlášení.

 

Zopakuji, že budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne, to je, tuším, 17. června. Hlasujeme o přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeno 172, pro 80, proti 67. Tento návrh přijat nebyl.

 

Faktická poznámka pan poslanec Luzar, připraví se paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já bych si tady dovolil hájit trochu čest hospodářského výboru. Tyto otázky jsme opravdu projednávali a jasně zazněly argumenty jak ministerstva, tak zpravodaje, tak i ostatních členů hospodářského výboru, proč ano, proč ne, a vyjádřili jsme se zcela jednoznačně hlasováním. Návrh, že komise dopravy nebo podvýbor dopravy zasedá a že počkejme, tak dvakrát tady hlasujeme zbytečně, protože kdyžtak ten návrh měl být, ať se to vrátí do druhého čtení, aby závěry tohoto podvýboru mohly být zapracovány do návrhu. To by potom bylo relevantní. Pokud to jenom odložíme, tak zase máme na stole pouze jedny a tytéž návrhy, které máme prohlasovat, a nemůžeme v nich udělat změnu. A tady jasně zaznělo, že tam je legislativní chyba v tom návrhu, který je předkládán, abychom ho mohli zpracovat.

Z druhé strany mě strašně rozčiluje, že aktéři, kteří na hospodářském výboru rozpoutávali tu diskusi, jako by se nepoučili a argumentují navíc. Na hospodářském výboru třeba vůbec nezazněl argument, že základní problém je definice dopravního prostředku, že koloběžka je definovaná jako dopravní prostředek a že to je problém Prahy, se kterým si neumí poradit. Tady to zaznělo u tohoto mikrofonu z úst kolegy Čižinského. A ptám se, ta malá koloběžka, taková ta mini, je dopravní prostředek, anebo ta velká? Je tady definiční problém, já tomu rozumím, ale to není tady na tento mikrofon! Tady si jasně řekněme, že momentálně jsme ve třetím čtení, návrhy na vrácení tady nezazněly, možná zazní, samozřejmě (na poznámku zprava), ale nezazněly doposud, a z toho titulu bychom se měli vrátit k těm věcem, které máme projednat a hlasovat. A myslím si, že hospodářský výbor odvedl kus dobré práce při přípravě tohoto zákona. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP