(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jinak zpravodaj má v souladu s jednacím řádem kdykoliv přednostní právo, takže si ani nemusíte...

 

Poslankyně Jana Černochová: Já vím, ale já jsem to nechtěla zneužívat, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To jste hodná. (Pobavení v sále.) Pane ministře, jsou tady dvě faktické. Omlouvám se. Takže vystoupí pan poslanec Josef Bělica. Ne, rušíte. Pan poslanec Jaroslav Foldyna, takže dvě minuty ještě posečkejte, jestli nenaskočí něco. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Nechci zdržovat pana ministra. (Předsedající: Ne, nezdržujete.) Chtěl bych vlastně poděkovat paní kolegyni a předřečnici, která to tady v zásadě popsala. Jenom si dovolím takovou jízlivou poznámku. Tu implementační vyhlášku zřejmě podepsal Daladier s Chamberlainem a poslali nám to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A ještě jedna faktická, pan poslanec Zdeněk Ondráček, a připraví se pan ministr Hamáček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já jsem si velmi rád poslechl stanovisko klubu ODS. Plně souhlasím, paní kolegyně, víte, že v této věci dokážeme být ve shodě, jenom jste zmiňovala to, že bychom byli velmi rádi, kdyby se toho budoucího výcviku a tohoto chopilo Ministerstvo vnitra, protože se jedná o otázky vnitřní bezpečnosti. Ale jak máme možnost už dneska vidět, tak bylo rychlejší Ministerstvo obrany a Ministerstvo obrany už vypisuje nějaké dotační programy právě na tyto podpory těchto branných spolků do budoucna. Takže já bych byl rád, pokud by se nám to budoucna podařilo to opravdu dostat pod Ministerstvo vnitra, popřípadě samozřejmě i to Ministerstvo obrany. Ale mluvíme o vnitřní bezpečnosti - a velmi dobře jste zmínila, že ty evidence jsou u policie - mluvíme o vnitřní bezpečnosti, to znamená, je to Ministerstvo vnitra, a byli bychom rádi, kdyby do budoucna Ministerstvo vnitra si na to vyčlenilo nějaký dotační program a mohli jsme, až to tady projde tím legislativním kolečkem, mít to pod vnitrem. Já bych to opravdu vidět radši pod vnitrem.

Takže to jen na doplnění vaše. Jinak to, co jste řekla, v podstatě jsem schopen podepsat bez nějakých výhrad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přečtu dvě omluvy a připraví se pan ministr Jan Hamáček. Paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková se omlouvá od 15.20 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá od 15.15 hodin do konce jednacího dne z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

A teď s přednostním právem ministr vnitra Jana Hamáček a připraví se... paní poslankyně Jana Černochová už ne, už jste vystoupila, takže pan poslanec Marek Novák. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já už budu velmi stručný, protože souhlasím s paní poslankyní Černochovou, že je potřeba tu věc, která se opravdu vyjednávala dlouho, posunout kupředu. Ale já jsem prostě nemohl zůstat mlčet, když tady vidíme, jak celá řada lidí tráví i svůj volný čas na tom, aby našla nějaké řešení, to znamená, abychom našli zákon, který vyhoví tomu, co musíme udělat, tuto směrnici implementovat a současně neublížit nebo minimálně omezit naši střeleckou veřejnost, a pak pan kolega Okamura do toho vletí jak tajfun a prohlásí, že to je všechno blbě a že bychom měli tuhle směrnici zamítnout. A alternativa je jaká? Vystoupit z Evropské unie, nebo zaplatit 300 milionů korun z rozpočtu Ministerstva vnitra. Tak já těch 300 milionů korun radši dám tady na ty dotační tituly, jak chtěl pan kolega Ondráček, než abych to posílal zpátky do Bruselu! Vaše řešení je vystoupit z Evropské unie, nebo zaplatit 300 milionů do Bruselu. Já si myslím, že jsme našli lepší!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Marek Novák a připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já si dovolím tedy za sebe nekomentovat ten sněmovní tisk 92, který se týká té implementační směrnice. Myslím si, že těch diskutující už tady bylo k tomu dostatek, a spíše bych vám pověděl a požádal o podporu sněmovního tisku 669, který je z mého pohledu velmi důležitou normou, která opravdu v našem řádu čím dál víc absentuje. Jedná se především o znemožnění zakládání a fungování paramilitárních skupin a domobrany mimo veřejnou kontrolu.

Sdružování občanů plně podporuji, nicméně je zde nutno jasně nastavit právní rámec pro subjekty, které mají za cíl při své činnosti používat zbraně. Nemůžeme dopustit, aby zde vznikaly subjekty, jejichž hlavní myšlenkou může být jakkoliv orientovaná nenávist, ať už k jiné rase, národnosti, či sociální skupině obyvatel. Osobně se setkávám se spolky, které pracují s mládeží, motivují své členy právě ke společenské odpovědnosti, lásce k vlasti a demokratickému řádu společnosti. Právě zde vidím smysl jednoznačné podpory této činnosti.

Mimo hlavní myšlenku návrhu zákona jsou zde řešeny další oblasti, jako zavedení možnosti střelecké přípravy a nastavení jasného právního a odborného rámce. Předkladatelé se mimo jiné inspirovali jak dobrou praxí u subjektů v České republice, tak také benchmarkem okolních zemí, kde je již podobná norma zavedena, a konkrétně ve Švýcarsku a Izraeli.

V oblasti snížení rizika zneužití výrobků, které mohou být využity jako zbraně, je cílem zpřísnit pravidla zejména v době trvajícího ohrožení státu, tedy krizovém stavu, kterým jsme si také prošli. V neposlední řadě je cílem umožnit v optimálním rozsahu nakládat se zbraněmi osobám v postavení příslušníka bezpečnostního sboru nebo obdobným osobám s odpovídajícím výcvikem v nakládání se zbraněmi právě tak, aby tyto osoby byly efektivně plnit své úkoly a přispívat k zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, a to právě i v době mimo svou službu nebo mimo pracovní dobu. A známe mnoho případů, kdy právě tito lidé pomohli zachránit právě jiné životy nebo majetek svých spoluobčanů.

Závěrem zdůrazním, že oblast nakládání se zbraněmi je jednou z nejdůležitějších, klíčových oblastí právní úpravy v bezpečnostní oblasti. Ta je navíc oblastí průřezovou. Představuje průnik celé bezpečnostní politiky státu. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů právě i jako poslanců Parlamentu je zabezpečit bezpečnost obyvatelstva. Bezpečí je dle uznávané Maslowovy pyramidy jednou z nejzákladnějších potřeb člověka. Proto vás zde, vážení kolegové, vážené kolegyně, vyzývám, nebuďme v lidech pouze dojem, ale konejme kroky, aby bylo v naší zemi ještě bezpečněji.

Děkuji za pozornost a podporu tisku 669.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tato implementační novela směrnice Evropské unie, je to tisk označený, nebo očíslovaný 92, nakládání se zbraněmi, omezuje trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřních záležitostí států v rámci vnitřní bezpečnosti České republiky. Je to v rozporu s právem Evropské unie. Argumenty, které používá Evropská komise, že bojuje zákazem některých druhů zbraní s terorismem, jsou naprosto liché, protože pachatelé trestných činů a teroristé si zbraně vždy pořizují na černém trhu. Tato novela cílí na slušné občany, legální držitele střelných zbraní. Jsme proti diktátu Evropské unie, která chce slušné občany v České republice odzbrojit naprosto salámovou metodou, tedy postupně. Terorismus ale Evropská unie naopak podporuje, a to nekontrolovaným přílivem milionů nelegálních migrantů, bývalých bojovníků Islámského státu a džihádistů. Vidíme to nyní právě na hranicích Řecko a Turecko, jakým způsobem se k sobě chovají dva členové paktu NATO. Proto podávám návrh na zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se omlouvá paní poslankyně Tereza Hyťhová od 16.15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Takže já si tady poznamenám ten návrh na zamítnutí, ano, a nyní požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Kobzu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych také rád poprosil o podporu návrhu zákona o nakládání se zbraněmi, sněmovní tisk 669, protože si myslím, že se jedná o zákon, který je velmi potřebný, a popravdě řečeno, o kterém si myslím, že už tady dávno měl být. Je to zákon, který vytváří právní rámec, konečně vytváří právní rámec pro to, aby se řádně registrované spolky, které se zabývají nějakou brannou činností, myslivectvím, střelectvím, historickou střelbou nebo historickými akcemi, aby se mohly dobrovolně zapojit a přispět k vnitřní bezpečnosti a k ochraně státu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP