(18.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Potom je tady další pozměňovací návrh, který se týká situace, kdy někdy se chovatel dostane do té svízelné životní situace, kdy nezvládá dobře péči o zvířata, ale on není ten, který by programově dlouhodobě zvíře týral. Prostě například měl výpadek příjmů a nebyl schopen zabezpečit krátkodobě dobrou péči o to zvíře, přesto se dostal do postihu. Došlo k zákazu, trestu udělení pokuty, ale ten chovatel v okamžiku, kdy ta životní situace se zlepšila, by byl dobrým chovatelem, ale už není možné ten trest přezkoumat. Není možné třeba ten trest zákazu chovu zvířat zkrátit na polovinu apod. Takže já navrhuji, aby toto bylo možné učinit a aby takovýto nástroj v legislativě byl. To znamená, tak jak je to v jiných případech porušení zákona, kde je možné třeba ten trest přezkoumat, aby to bylo i v této záležitosti.

Potom je tady další pozměňovací návrh, který se týká otázky sankcí, to znamená, aby za účelem trestu bylo možné udělovat nejenom pokutu a zákaz chovu nebo propadnutí zvířete, ale také aby tím přísnějším trestem byla ta samotná pokuta, a to jak v oblasti majetkového postihu, tak v oblasti preventivně výchovného působení trestu. A je tak potřeba umožnit obcím zohledňovat i jejich zájem na předcházení sociálním důsledkům povinného zákonného určování nepřiměřeně vysokých sankcí. To znamená, že i to, co je dnes v zákoně, ona definice na dolní hranici sazby, může být pro některé osoby likvidační. Takže aby toto bylo zpřesněno a upraveno.

Pak se dostávám k další oblasti pozměňovacího návrhu a to je otázka odpovědnosti chovatele, kdy je tady tolik diskutovaná otázka například napadení jiného zvířete jiným zvířetem a podobně, aby tyto záležitosti bylo možné také přezkoumat s jasným stanoviskem pracovníků krajských veterinárních správ, abychom v situaci, kdy tady rozdělujeme kompetence mezi dva různé orgány, nevylučovali odborné vyjádření krajské veterinární správy k tak specifické otázce, kdy dojde k napadení zvířete zvířetem a je potřeba vyhodnotit (nesroz.) toho, co se to stalo, jaké bylo plemeno zvířete a tak dále, a ne jenom jednoznačně říkat, že za všechny situace může daný chovatel.

Pak je to pozměňovací návrh, který se týká lepšího vymáhání kontrol v situaci, kdy je podezření, že je na daném objektu, pozemku týrané zvíře, aby tam veterinární dozor mohl vstoupit hned, jak je to například v případě problematiky dohledu nad potravinami, aby si pracovníci veteriny mohli zjednat vstup do toho objektu a nemuseli čekat na asistenci policie.

A pak je tady další oblast, která se týká evidence, a to aby tady byla zpřesněna otázka evidence, a tedy u všech fen, a v ní každé feně aby bylo jasné číslo čipu, datum narození, plemeno, datum připouštění nebo inseminace a datum každého vrhu s uvedením počtu štěňat, a to aby bylo zaznamenáváno neprodleně a aby evidence byla aktuální a aby byla uchovávána nejméně po dobu tří let. To znamená, abychom tímto nástrojem předcházeli preventivně tomu trendu některých chovatelů, kdy mají takzvanou množírnu a mají z toho dobrý byznys, ale s normálním chovatelstvím zvířete a péči o něj to nemá nic společného.

Takže to je série pozměňovacích návrhů, ke kterým se samozřejmě potom přihlásím v podrobné rozpravě. Snažil jsem se být stručný, byť to téma by si zasloužilo daleko větší, podrobnou debatu, ale protože máme před devatenáctou hodinou, tak pokud je prostor ještě třeba udělat nějaké úpravy, tak aby tady bylo možné ten bod případně doprojednat. To je na zvážení, samozřejmě, většiny koaličních poslanců. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Takže zahájím podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě jako prvního mám přihlášeného pana poslance Jana Pošváře. Připraví se pan poslanec Elfmark. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je nahraný v systému pod číslem 5515, to jsou ty kompenzace, a potom ke společnému návrhu, který je pod číslem 5525. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Elfmark. Připraví se pan poslanec David Pražák. Prosím.

 

Poslanec František Elfmark: Já děkuji za slovo. Já jsem se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5118. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec David Pražák. Připraví se paní poslankyně Krutáková. Prosím.

 

Poslanec David Pražák: Dobrý večer. Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 5121. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně Jana Krutáková. Připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu vedenému jako sněmovní dokument 4563.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec František Vácha. Připraví se paní poslankyně Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 4953. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Balcarová. Připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Dovolte mi, abych se přihlásila ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, a ty jsou nahrané v systému pod čísly 4966 a 4967.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Jarošová. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Tímto se přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně odůvodnila ve všeobecné rozpravy. Jedná se o zákaz usmrcení metodou zmrazení - pod číslem 4082. Povinnost chovatelů po povinném očipování psa ho zaregistrovat do jednoho se stávajících soukromých registrů do sedmi dnů - pod číslem 4364. Dále navýšení správních sankcí za týrání zvířat a další přestupky - s číslem 5374. A další je vyjmutí psů a koček ze seznamu laboratorních zvířat - pod číslem 5379. A poslední je zákaz chovat společně v maloobchodních prodejnách živých zvířat hlodavce samčího a samičího pohlaví - pod číslem 5533. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Zahradník. Připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, hlásím se k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uvedený pod číslem 5539.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Valachová. Připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu číslo 5421 pana poslance Petra Dolínka. Odůvodňuji ho takto. Do definice řádu šelmy spadají i medvědi a různé druhy psovitých šelem. V případě plné akceptace vládního návrhu zákona by to znamenalo, že by například nešlo realizovat výrobu filmu pro děti a mládež, které mají za úkol vzdělávání dětí a vytváření pozitivního přístupu k ochraně přírody, například večerníček Václava Chaloupky Kuba a Matěj. Taktéž by nebyl realizovatelný například seriál Pět mrtvých psů, Vzteklina nebo film Žižka. Tento pozměňovací návrh podle mých informací má i podporu Ministerstva kultury.***
Přihlásit/registrovat se do ISP