(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvá se pan poslanec Pavel Blažek z dnešního jednání od 15.30 z pracovních důvodů.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přivolám kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Slyším, že někdo klepe, takže jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili identifikačními kartami.

Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

A já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisku 874/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 874/3."

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 215, přihlášeno 180, pro 179, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk z pravé a střední části sálu.) Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Všem děkuji a končím projednávání tohoto tisku.

S přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl jménem našeho klubu ČSSD požádat o pauzu deset minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak této žádosti vyhovím. Máme krásný kulatý čas. Budeme pokračovat v 15.30. Přerušuji jednání do 15.30.

 

(Jednání přerušeno v 15.21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP