(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme si to pamatovat. Pan poslanec Běhounek s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Já ještě jednou, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně Kovářová. Dvanáct let tam sedím, tak vy víte lepší, jak se to dělá na tom kraji a co všechno jsme udělali. To je za prvé.

A za druhé. Pokud se jedná o ty finanční prostředky, které byly dojednány. Já samozřejmě chápu, že by někdo chtěl peníze cash. Ale já mám velkou obavu, že když nebudou peníze na silnice a evropské peníze, že nebude nic.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Z rodinných důvodů se od 15.15 do 17.15 hodin omlouvá paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová.

S přednostním právem pan předseda Bartošek do rozpravy.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Za chvíli to vypadá, že půjdeme hlasovat. A v případě, že vládní koalice se rozhodne kompenzovat obcím výpadek z jejich rozpočtu, tak bych chtěl ocenit to, že vláda se rozhodla tento stav napravit. A v případě, že to bude prohlasováno, tak osobně poděkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vrátím trochu víc k obsahu toho zákona. My vítáme, že se podařilo najít rovnou dva kompromisy. První kompromis je, že ta daňová vratka je zastropována na 30 milionech ztráty, tedy necelých 6 milionech daně, což v důsledku znamená, že ten meziroční výpadek státního rozpočtu bude někde mezi 10 a 20 miliardami spíše než mezi 30 a 100 miliardami, což hrozilo předtím podle našich propočtů. Tohle je velký posun k nějakému racionálnímu přístupu, za který jsme rádi.

A druhý kompromis - předpokládám, že tedy platí slova pana premiéra, že hnutí ANO tento návrh podpoří - to je ten kompromis, aby současně rozpočty obcí byly v rámci tohoto zákona kompenzovány, to znamená, že nedojde k tomu, že by se financovaly firmy na úkor obcí. Takže z tohoto důvodu my velmi rádi podpoříme senátní verzi tohoto návrhu zákona. Myslíme si, že došlo k rozumnému kompromisu v obou oblastech. Jsme rádi, že se zrychlí ta pomoc obcím, aby nemusely zastavovat investice, a určitě budeme jednat i o otázce výpadku příjmů krajů.

Jak říkala paní ministryně, tenhle návrh je potřeba propsat i do státního rozpočtu a právě realizace tohoto návrhu je jeden z důvodů, proč Piráti vyjednávají s vládními stranami ohledně možnosti hledání nějakého kompromisu v otázce navýšení schodku státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jenom se vracím zpátky k tomu, co tady bylo skloňováno ohledně krajů a změny rozpočtového určení daní u krajů. Já bych před tím docela varoval, protože jak se otevře RUD krajů, tak začne boj mezi kraji. Začne boj o koeficienty a to prostě je špatně. Ano, zaveďme, aby kraje dostávaly na silnice druhé a třetí třídy ze SFDI peníze a aby to byl systém. Aby to bylo systémové, a ne aby to bylo ad hoc, jako je to dneska. Ale prosím, neotvírejme rozpočtové určení daní u krajů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do rozpravy pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych shrnul dnešní debatu, pokud jsem ji správně poslouchal.

Komunistická strana Čech a Moravy od začátku upozorňovala na určitý problém malých obcí. Malé obce, o které tady asi většina nás mnoho ví, tvoří občané do dvou, tří tisíc obyvatel, ale jsou i obce, které mají 70, 100, 150 obyvatel. Počáteční argumenty zaznívaly, že tyto obce tou kompenzací v hodnotě 1 000 korun, 1 200 korun, 1 500 korun vlastně svým způsobem dostávají minimum na to, aby mohly zkusit investovat, aby mohly spravit chodníky, aby mohly spravit cesty, aby mohly investovat do své infrastruktury, protože ty náklady vysoce převažují to, co ty obce v rámci té kompenzace dostanou.

Tyto argumenty jasně zaznívaly a Komunistická strana Čech a Moravy říkala: my chceme, aby tyto obce, nejenom že tedy mají přijít o nějaké prostředky, ale aby dostaly a byly zvýhodněny v rámci investičních projektů vlády, které vláda připravovala, a věřím, že připravuje a bude na ně i zaměřena. Proto jsme také ve vyjednávání o těchto kompenzacích hovořili o tom, že jsme ochotni diskutovat s vládou o kompenzacích podle velikosti obcí.

Uvažovali jsme, že možná lépe než to udělat plošně, jak je teď tento návrh, je zaměřit se právě na ty menší a střední obce. Když vezmeme, že obce do pěti tisíc obyvatel je drtivá většina obcí v České republice - by mohly získat prostředky od státu na investice a na potřebné znovunastartování rozvoje těchto obcí, mimo tady tento návrh, ale formou třeba dotací, účelových dotací na rozvoj školství, na rozvoj komunikací, oprav atd. To, co máme momentálně na stole, je plošný návrh. (Hluk v sále.) Plošný návrh kompenzace obcím. Takže my to podpoříme, tento návrh, protože si myslíme, že ano, byl by problém asi řešit individuální obce, a možná je to rychlá, jednoduchá cesta. Ale byl bych velice rád, a zopakuji ty sliby, které vláda měla v tom meziobdobí, že podpoří ty malé a střední obce. Byl bych rád, kdyby v závěrečném slovu i paní ministryně se znovu přihlásila k tomu investičnímu plánu vlády, že hlavně bude podporovat ty malé a střední obce, aby dostaly na ty své projekty, na tu kanalizaci, na ten chodník, na to školní hřiště, na ty věci, které byly řečeny v rámci náhrady za tyto prostředky. Jinými slovy, aby se nestalo - a to my jako KSČM budeme velice pozorně sledovat a hlídat - že se udělá plošné rozdělení a ty malé obce zase budou bity, protože dostanou 100, 150, 200 tisíc korun, hlavní město Praha dostane v řádech miliard a prostě na ty malé opět nedojde.

A problémy těch malých obcí, jak se tady kolegové vždycky zaštiťovali, jsou ty základní problémy občanů, kteří tam žijí. Proto budu velice rád, když paní ministryně nezapomene na ta slova, která v minulých časech k tomu hovořila, a říkala, proč je určitá varianta ne plošného, ale možná individuálního řešení lepší. Nakonec vláda se přiklonila k tomu plošnému, budiž, dobře, zodpovědnost vlády za rozpočet je tady nezadatelná, zcela určitě, ale my budeme velice rádi jako Komunistická strana Čech a Moravy, když se nezapomene i na ty sliby, investiční sliby, které byly slíbeny při projednávání tohoto návrhu ve Sněmovně.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP