(16.20 hodin)
(pokračuje Goláň)

Vy víte sami, jak jste to měli těžké z legislativního hlediska, když jste poslali do Senátu právě tento návrh o snížení sociálního pojištění, a pak, protože nebyl schválen, nebyl účinný, tak co jste měli jiného, než jste to dali k zákonu o kompenzacích zdravotnickým zařízením. Byla to věc, která je v podstatě nevídaná, na druhou stranu z vaší strany nevyhnutelná. Ale všichni legislativci jasně řeknou, že se tím vlastně, opravdu, to je ten divoký jezdec, novelizuje zákon, který vlastně ještě neexistuje, protože není platný ani účinný. A Senát měl možnost napravit tento legislativní nedostatek - neúmyslný, nikomu neříkám, že byl úmyslný - a sloučit ty dvě úpravy tam, kam patří, tzn. do zákona o snížení sociálního pojištění. Toť vlastně vysvětlení, jak to všechno vzniklo.

Já vás všechny prosím, vyslyšte ty podnikatelské svazy, vyslyšte ty podnikatele. Není to v senátorech, většina senátorů jsou politici, místní, ti nepodnikají, takže si nemůžete myslet, že v tom byl nějaký osobní zájem. Je to čistě vyslyšení toho hlasu lidu, těch lidí, kteří opravdu nevědí, co bude dál, a nevědí, jak to přežijí. Tuhle cestu, kterou jsme zvolili všichni společně, považuji za velice správnou.

Děkuji vám za pozornost a ještě jednou prosím o podpoření senátního návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, to bylo závěrečné slovo. Paní ministryně také chce vystoupit se závěrečným slovem? Ano, prosím, samozřejmě máte tu možnost. Máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen velmi stručně. Žádám vás, abyste podpořili sněmovní verzi, protože firmy, které mají nad 50 zaměstnanců, mohou využívat program Antivirus B. Program Antivirus B může podpořit i firmy, které fungují. Může podpořit část zaměstnanců, pro které firmy nemají práci, pošlou je na překážky a jsou tam vyšší částky než céčko, o kterém dnes rozhodujeme. Je to 60 % superhrubé mzdy. Dnes jednáme o 24,8 % hrubé mzdy. To je zásadní rozdíl. Důležité je, že v béčku mohou velké firmy mít i zaměstnance, kteří pracují např. čtyři dny v týdnu a pátý den jsou na překážkách. To znamená, že se tam jde dělit pracovní doba nebo jen část zaměstnanců. To znamená, ani tyto firmy o podporu nepřijdou, mají mnohem vyšší, a to v programu Antivirus B.

Další věc je, že velké - nebo všechny firmy bez ohledu na svou velikost, si mohou odložit na tři měsíce pojistné. To je další podpora, kterou MPSV nabízí. Mohla bych hovořit o jiných programech v rámci celé vlády, ale budu se soustředit pouze na MPSV. A ještě jednou, pokud kvůli tomu, jak proběhlo to hlasování - a to není žádná negativní invektiva - protože byly z té předlohy Ministerstva zdravotnictví vyjmuty malé lékárny, tak já říkám, že pokud dojde k dohodě na úrovni koalice, tak v legislativním stavu nouze velmi rychle vypravíme legislativní návrh na MPSV, kdy odpustíme odvody malým lékárnám, tak abychom je podpořili a nemusely zavírat. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a s přednostním právem se přihlásila paní předsedkyně Pekarová Adamová. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já bych měla žádost o přestávku pro jednání našeho klubu na deset minut, je to skutečně jenom deset minut, protože mně přišlo velmi trefné to, co tady říkal pan poslanec Ferjenčík směrem k panu poslanci Bláhovi, a tím bude mít šanci za těch deset minut těch devět kolegů, na každého má minutu plus jednu k dobru, získat pro podporu senátního návrhu. Ostatně těch argumentů tady i od pana senátora zazněl dostatek, takže je jimi teď vybaven, i my souhlasíme s jeho pojetím, takže prosím jenom o tuto krátkou přestávku na to, abychom dali šanci panu kolegovi, aby přesvědčil devět poslanců, které potřebujeme pro to, aby ta verze prošla.

Děkuji pěkně, je to tedy do 16.34.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09. Pokračovat budeme v 16.34 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP