(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení, jak ho před okamžikem přednesl pan poslanec Králíček. Přeje si někdo ještě, aby bylo usnesení znovu přečteno? Ne. Budeme hlasovat. Všichni jsme slyšeli o čem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 218, přihlášeno 177 poslanců, pro 136, proti 9. Konstatuji, že jsme návrh přijali a komisi jsme zřídili.

 

Děkuji panu poslanci Králíčkovi.

 

Otevírám další bod. Je to bod číslo

 

356.
Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020
/sněmovní tisk 805/

Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádala o podporu změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, nově Státního fondu podpory investic, pro rok 2020. Navrhovaná změna rozpočtu řeší potřebu posílení finančních prostředků na program Výstavba, a to na dotační část ve výši 650 milionů a úvěrovou část ve výši 350 milionů - jde tedy zhruba o 1 miliardu, která nebyla profinancována v roce 2019, to znamená, jde o zapojení prostředků roku 2019 do rozpočtu roku 2020 - a dále na pokrytí finančních nároků programu Regenerace veřejných prostranství ve výši 100 milionů korun, tak aby se mohly profinancovat všechny kvalitní projekty, které jsou zaevidované na fondu.

Děkuji. A moc vás žádám o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 805/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Ivan Bartoš, který by nás měl nyní informovat o jednání výboru. (Není přítomen v sále.)

Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Není to k současnému bodu, je to k předchozímu hlasování, kde mám na sjetině, že jsem se zdržel, chtěl jsem hlasovat pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nicméně nemůžeme pokračovat, dokud nevyslechneme zprávu o jednání výboru, v tomto případě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím o to, aby se dostavil pan zpravodaj, což se právě stalo. (Vchází do sálu.) Pan zpravodaj Ivan Bartoš má slovo. Potřebujeme návrh usnesení výboru, abyste nás s ním seznámil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den. Omlouvám se. Zapomněl jsem se v předsálí.

Výbor projednal návrh této změny na své schůzi a tato změna byla výborem schválena. (Udýchaně.) Je to změna rozpočtu, která - uf, pardon, já jsem přiběhl - jedná se o převod nevyčerpaných prostředků z předchozího období, je zachováno jejich určení stále na program, nebo na věci týkající se Výstavby. Já k tomu nemám žádné další informace.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Ano, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych krátce vystoupil na podporu tohoto tisku. Jsem velice rád, že volné prostředky, které jsou momentálně na fondu, budou převedeny do tohoto roku a hlavně jdou v programu Výstavba. Jak jistě víte, program Výstavba byl spuštěn 20. 5. 2019. Bohužel ty efekty, které se od toho očekávaly, nebyly v minulém roce naplněny. Myslím si, že to bylo zapříčiněno dvěma důvody. První důvod byl, že obce neměly dostatečně naplněny zásobníky investičních programů a připravených akcí, a zadruhé, že ty původní podmínky, které tam byly, byly velice rigidní a starostové z toho měli obavy.

Nicméně na podzim roku 2019 došlo jak k debatě se starosty, tak k velké debatě na podvýboru pro bydlení. Jsem velice rád, že naše připomínky byly zapracovány do nových pravidel, která byla vydána na začátku letošního roku. A je to vidět i v zásobníku projektů, jelikož ty projekty se nám momentálně množí. A ta alokace 320 milionů, která byla na letošní rok v programu přislíbena, už je přečerpána, je tam momentálně asi za půl miliardy projektů. Proto bych byl rád, kdybychom tento tisk schválili a podpořili investice v obcích. Poněvadž kde jinde bychom měli momentálně investovat než v obcích? Protože pokud budou investovat obce, tak podpoří i místní ekonomiku a místní firmy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano, hlásí se pan poslanec Vojtěch Munzar. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo.

Vážená paní ministryně, chtěl bych se vás zeptat, i když předřečník už to tady zmínil, jaká je vlastně aktuální naplněnost programu Výstavba, kolik například už je schváleno, nebo očekáváte, že bude v nejbližších dnech schváleno projektů, jak u dotací, tak u úvěrů, protože skutečně ty výsledky za minulý rok byly tristní, pokud jsme si přečetli v důvodové zprávě, tak bylo minulý rok schváleno pouze šest projektů ve výši 36 milionů korun. Co se týká dotací, to je opravdu k podpoře bydlení, k dostupnosti bydlení opravdu jako plivnutí do vody. Nicméně jaký tedy očekáváte skutečně výsledný efekt, pokud žádáte o navýšení prostředků do tohoto fondu?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádnou další přihlášku do všeobecné rozpravy nevidím. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem. Prosím, paní ministryně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP