(17.40 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jsem byl kolegou Nacherem vaším prostřednictvím nepřímo vyzván. Mně se líbí, že vždycky, když se tady mluví o minulosti, tak tady funguje mnohdy selektivní paměť. A selektivní paměť je v tom, že tady nebyl zmíněn rok, tuším, 2015, kdy to tady prošlo Sněmovnou, a od roku 2016, když se daňové břemeno převedlo z prodávajícího na kupujícího. Tehdy vláda, kde bylo součástí hnutí ANO, říkala, že to je vlastně jedno, protože stejně ti prodávající si tu daň započítávají do ceny, a že to povede ke snížení ceny nemovitostí. To se dá najít i v těch důvodových zprávách a ve stenoprotokolech, že to bude mít vliv na tu cenu, že ji najednou, tu daň, bude platit kupující. A ono se to nestalo, žádný výkyv, ani krátkodobý, u těch nemovitostí směrem dolů nebyl. Takže vlastně tímto krokem - tímto krokem se zvýšila cena nemovitostí o 4 procenta.

Já se tady nechci zabývat minulostí. Můžeme se bavit o minulosti, o daňových sazbách, o tom, že byly povodně, o tom, že mělo být zvýšení DPH pouze dočasné a vlastně se to prodloužilo kvůli důchodové reformě, a můžeme se tady o tom bavit dále. Já se nechci zabývat minulostí. Já jsem nikdy sám osobně nebyl ani příznivcem daně z převodu nemovitostí. Jsem velmi rád, že daň z nabytí nemovitostí se ruší. Jenomže ono toto není úplné rušení, je to výměna jednorázové daňové zátěže pro mnohé lidi za kontinuální zátěž. Mnozí lidé si to zaplatí tím, že už si nebudou moci odpočítat úroky z hypoték. A proto my navrhujeme, aby byly zachovány daňové odpočty úroků z hypoték právě jako podpora vlastnického bydlení jako jediná podpora, kterou střední třída má.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: A v tom se liší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jedna faktická poznámka kolegy Jana Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Dobře, pane kolego, já si myslím, že to Patrik Nacher dobře vysvětlil, mělo to hlavu a patu. Určitě ten váš postup tenkrát nebyl správný. Nicméně máte trochu pravdu, že to je něco za něco. Ale my jsme si přece říkali - mluvíte o tom vy celou dobu, mluví o tom pan prezident, mluvíme o tom my - že začneme rušit daňové výjimky. A toto je jedna z daňových výjimek, kterou je možno právě tím, že se toto zruší, zrušit jako první, nebo my už jsme jich zrušili víc. Ale přece my jsme si řekli, že bychom měli jít tou etapou rušení daňových výjimek, a toto je jedna z těch daňových výjimek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě kolega Patrik Nacher, další faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já jsem vlastně ještě zapomněl na jednu věc a připomněl mi to svým vystoupením kolega Munzar. Ten kontext nejenom časový, kdy jsem porovnával ty časy, já jsem porovnal schválně rok 2013 a letošní rok, protože se bavíme o finanční krizi a reakci na ni. Ale on je tady kontext ještě toho, z jaké pozice to navrhujete. Já uznávám, že vy jste to navrhovali v roce 2015, 2016, ale vždycky jste to navrhovali z pozice opozice. Ale když jste byli ve vládě a měli jste možnost to snížit, tak jste to neudělali nikdy. To znamená, že tady je i ten kontext toho, že samozřejmě - a to není ve zlém, to je prostě logické, že když je někdo v opozici, tak je takový rozšafnější a navrhuje takové dobrodružnější věci, které když je ve vládě, tak samozřejmě nenavrhuje. I toto je kontext, prosím pěkně, v jaké pozici a v jaké roli ten člověk zrovna v té chvíli sedí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Martínek musí ještě posečkat, protože tady mám další faktické poznámky. Já přečtu jejich pořadí - kolega Vojtěch Munzar, Lubomír Španěl, Věra Kovářová, všichni s faktickou poznámkou. Takže nyní Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Tak já už to nebudu protahovat, už vystupuji naposled. Na pana kolegu Nachera vaším prostřednictvím. Ono je hezké to slyšet. Já vím, že vy jste, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vždycky podpořil i naše návrhy na zrušení daně z nabytí nemovitostí. My si to tady předkládáme, já jsem tady v prvním čtení řekl ta data, jenom v tomto volebním období kolikrát jsme navrhovali zrušení. Vždycky jsme tady slyšeli nesouhlasné stanovisko paní ministryně, vždycky jsme slyšeli a viděli nesouhlasné stanovisko hlasováním vašich kolegů. Proto já nechci do té minulosti už zabředávat, protože jsem rád, že paní ministryně změnila názor, že vyslyšela naše argumenty a snad se konečně ke zrušení daně z nabytí nemovitostí dostaneme. Jen mě mrzí, že to vždycky musí být zkomplikované nějakými dodatečnými podmínkami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Lubomír Španěl, poté paní poslankyně Kovářová - k faktickým poznámkám. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane Volný prostřednictvím pana předsedajícího, já na vás musím reagovat, protože já jsem bytostný nepřítel daňových výjimek, opravdu, daňových výjimek. Ale odečet úroků z hypoték a stavebního spoření není daňová výjimka. (Projevy nesouhlasu.) Ale není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Já bych chtěla reagovat na pana poslance Nachera prostřednictvím pana předsedajícího. Měl byste možná pravdu s tím, co jste říkal, kdo to podává, za jakých okolností, kdybychom tady předtím neslyšeli vůči opozičním návrhům výhrady. První výhrada na zrušení daně z nabytí nemovitostí byla, že je to součástí, pevnou součástí našeho daňového řádu již po desetiletí a není možné tuto daň vyčlenit. A druhým důvodem bylo to, že paní ministryně nechce zrušit tuto daň, a to proto, že je rozpočtově odpovědná. Takže to byly důvody, které jsme tady uváděli - a náhle zrušení té daně jde. Takže jenom abychom si říkali, co je fér.

A jestliže tady uvádíme to, co bylo někdy, nechci říci za krále Klacka, ale někdy kdovíkdy, tak si můžeme porovnat tím, co se tady často argumentuje, schodkem státního rozpočtu, jak to bylo strašné za pana ministra financí Kalouska, jak byl vysoký státní rozpočet, pardon, schodek státního rozpočtu 190 miliard, a že to bylo jako vždycky drama, že Kalousek byl strašný. Vy se podívejte - máme tady schodek 500 miliard, a my se vůči tomu nevymezujeme. A mohli bychom říkat, kde je tedy ta rozpočtová odpovědnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní konečně pan poslanec Tomáš Martínek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Já chci věřit, že vláda má nějaký plán, když tady vlastně teď přijdeme o daňové příjmy poměrně vysoké, jak se vlastně dostat z té krize, když tady budeme tento rok zadluženi, nebo plánem zadluženi o 500 miliard, tedy 50 tisíc korun na každého občana včetně kojenců, a má to postupovat dalších sedm let, tak jak se z toho dostaneme. Doufám, že to má vládní koalice promyšleno.

Já bych chtěl připomenout, že už od roku 2018 čeká na projednání sněmovní tisk 293, který vlastně řešil stejnou problematiku, přinášel slevu na pořízení vlastnického bydlení pro rodinu až 240 tisíc korun, což by de facto znamenalo, že naprostá většina kupujících pořizujících si vlastní bydlení by daň neplatila a byla by pro ně zrušena. Měl by výrazně nižší dopady do státního rozpočtu a současně by například umožnil i zachování těch dalších daňových slev, co tam jsou.

Každopádně bych chtěl říci, že tady předkládám pozměňovací návrh, který reaguje na stále trvající problematickou situaci dostupnosti vlastnického bydlení v České republice. Vzhledem k vysoké poptávce po bytech a nízké nabídce volných bytů je stále pro velké množství obyvatel obtížné pořídit si vlastní bydlení. Prostředky vynaložené na koupi nemovitosti k zajištění vlastnického bydlení jsou pak ještě navýšeny o daň z nabytí nemovitých věcí. Proto navrhuji, aby byly od této daně osvobozeny všechny fyzické osoby, které jsou občany České republiky, Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Domnívám se, že je třeba podpořit fyzické osoby, které si pořizují vlastní bydlení, naopak právnické osoby, které nemovitosti nepořizují za účelem uspokojení potřeb bydlení, stejně jako občané třetích zemí by daň z nabytí nemovitých věcí státu dále odváděli. Právnickým osobám je stále zachována možnost veškeré náklady na hypoteční úvěr započítat do nákladů společnosti. O tuto výhodu mají být dle vládního návrhu naopak připraveny fyzické osoby. Rozdílné sazby daně z nabytí nemovitých věcí pro fyzické a právnické osoby platí i v jiných členských státech Evropské unie, mezi které patří například Švédsko nebo Velká Británie.

Čeští občané jsou poplatníky mnoha daní, kterými přispívají do státního rozpočtu, obdobně občané Evropské unie prostřednictvím svých státních rozpočtů přispívají do rozpočtu Evropské unie, ze kterého čerpá výhody Česká republika. Tento pozměňovací návrh sníží negativní dopady původního vládního návrhu na státní rozpočet a přinese výhody především českým občanům. Osvobozené fyzické osoby by nadále nemusely ani podávat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP