(18.50 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod číslem 5514 a 5512. Jsou to návrhy na otevření databáze CEDR a zanesení skutečných majitelů do evidence pro příjemce dotací. Ty návrhy jsou odůvodněny přímo v textu sněmovního dokumentu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další vystoupí pan poslanec Milan Feranec a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument 5018. Ten pozměňovací návrh se týká posunutí účinnosti a dále se snaží předejít duplicitě zveřejňování projektů (nesrozumitelné) z rozpočtu EU. Konkrétní zdůvodnění odkazuji na to, co jsem přednesl v obecné rozpravě, a na písemné odůvodnění pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se s přednostním právem hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Já mezitím přečtu jednu omluvu. Od 18.45 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá poslankyně Jana Levová. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji za slovo. Jsem tu opět. Jsem tu proto, abych předložil a zdůvodnil svůj pozměňovací návrh k tomuto tisku, který je pod sněmovním dokumentem 5742. Já už jsem ho nějak základně odůvodnil v obecné rozpravě, nicméně bych ještě chtěl některé věci zmínit.

Je to tedy změna, která má dosáhnout toho, že Sněmovna se seznámí se státním závěrečným účtem, schválí ho předtím, než začne projednávat rozpočet na rok následující, tak abychom byli dostatečně informováni a abychom dostatečně věděli, o co se jedná. Podrobnější zdůvodnění je případně v tom sněmovním tisku 703. Jak jsem říkal, nejsem původním autorem. Původními autory, resp. navrhovateli jsou páni poslanci Votava, Onderka, pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Skopeček, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Dolejš, pan poslanec Kalousek a další, tedy jak je vidět, je to návrh napříč politickým spektrem a napříč politickými kluby.

K tomu původnímu návrhu bylo několik výtek ze strany vlády. Jedna z nich byla taková formalistická, že když je v návrhu, že má být schválen státní závěrečný účet za předchozí rok, že není jasné, který rok je ten předchozí, takže my jsme hledali nějakou formulaci, která bude dostatečně jasná a přesná. Takže já bych zde chtěl nabídnout formulaci, že třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit nejdříve 48 hodin po skončení čtení druhého, a to pouze za podmínky, že Sněmovna ukončila projednávání státního závěrečného účtu za rozpočtový rok předcházející roku, který předchází roku, na který se rozpočet schvaluje. Nevím, jestli je ta formulace srozumitelnější, ale rozhodně formálně správnější, takže si ji dovolím takto nabídnout.

Děkuji za pozornost. Tolik vše k mému zdůvodnění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení pana poslance Mikuláše Ferjenčíka a připraví se pan poslanec Pustějovský. Ano? Jojo, takže pan poslanec Pustějovský. Prosím, máte slovo. A pane poslanče, vy se ale také hlásíte? Jojo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, rád bych se přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument pod číslem 5373.

V praxi se při poskytování dotací podle rozpočtových pravidel vyskytují případy, kdy žadatel podal žádost, která není v souladu s věcným zaměřením výzvy, a tedy žadatel zcela zjevně žádá o dotaci na něco, co poskytovatel nedotuje. Pak je vhodné umožnit, aby řízení mohlo být usnesením zastaveno pro rozpor s věcným zaměřením výzvy. V detailech odůvodnění odkazuji na písemnou formu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a jako poslední vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tu mám řadu pozměňovacích návrhů, které jsem představoval už v obecné rozpravě. Dále jsem to už diskutoval v prvním čtení, některé ty problémy, které tento tisk podle nás má. Nyní je tedy načtu. Odkážu i na odůvodnění, které mají u těch sněmovních tisků.

Takže jde o sněmovní tisk pod číslem 5739. Je to návrh doprovodného usnesení, který se věnuje problematice předlužených obcí. To základní znění je jednoduché: Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že doposud neexistuje obecné zákonné řešení, které by stanovilo ozdravné postupy pro extrémně zadlužené obce, a vyzývá vládu, aby skrze spolupráci Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti připravila a předložila návrh schůdného řešení pro předlužené obce do konce roku 2020.

To je skutečně podle mě důležitá věc. A velmi důležitá je teď v situaci, kdy skrz krizi hrozí, že těch předlužených obcí přibude. Já jsem původně navrhoval pozměňovací návrh, po velmi negativní, ale korektní - jak už jsme si vyjasňovali tady s paní ministryní - reakci Ministerstva financí jsem nakonec nepodal ten návrh, podávám jenom doprovodné usnesení, abych upozornil dvě příslušná ministerstva, že tento problém je potřeba řešit a dohodnout se na řešení. Ministerstvo financí o tom má nějakou představu, ale Ministerstvo spravedlnosti má jinou, takže je potřeba najít tu shodu.

Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5488. To je návrh, který se týká zrušení informačního systému DotInfo. Podle nás není vhodné ten informační systém rušit bez náhrady. Podle nás nejdřív má proběhnout upgrade na lepší systém, doložit, že skutečně ten novější a lepší systém obsahuje všechny části, které má, že nedochází k nějakému ochuzení a omezení transparence, a až potom rušit to DotInfo. Z tohoto důvodu navrhujeme prozatím to DotInfo zachovat. Myslíme, že není úplně šťastné ho jenom zrušit bez náhrady s nějakým vágním příslibem, že se to potom napraví.

Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5489. To je návrh, který se zabývá otázkou neobsazenosti, nebo toho řešení neobsazenosti míst na ministerstvech. My nejsme přesvědčeni o tom, že ta cesta, kterou zvolilo Ministerstvo financí, přestože respektujeme to, že je ten problém relevantní, tak si myslíme, že ta jejich cesta není vhodná. Je to podrobně odůvodněno v tom pozměňovacím návrhu. Navrhuji vypustit tu část této novely.

Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5490. To je návrh, který se zabývá státní službou. To znamená, navrhujeme vyndat z tohoto návrhu změny v oblasti státní služby. Myslíme si, že skutečně není vhodné zasahovat do služebního zákona. Opět to snižuje kontrolu vlády v oblasti systematizace míst. Proto dávám tento pozměňovací návrh číslo 5490.

Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5491. To je návrh, který se podrobněji zabývá otázkou transparentnosti rozpočtového procesu. Myslím si, že je to velmi důležitá věc, a máme za to, že je namístě na ní zapracovat. Takže snažíme se zlepšit předvídatelnost státního rozpočtu a robustnost toho rozpočtového systému.

A poslední pozměňovací návrh, pod číslem 5492, který je podle mě nyní velmi aktuální. Ten řeší otázku, že dnes rozpočtová opatření vlastně se dělají do deseti procent, ale není tam žádný horní limit. Takže se třeba potom položka typu státní dluh používá na... na obsluha státního dluhu používá na velká rozpočtová opatření. My navrhujeme, aby tam byl jak ten... zachovat samozřejmě ten limit deset procent, ale současně dát limit miliardu, aby rozpočtový výbor projednával rozpočtová opatření, která přesahují miliardu.

Děkuji za pozornost. Ještě jsem to stihl, abychom to mohli dnes doprojednat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, paní zpravodajka? Zájem není, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. A máme 18.59, tak doufám, že nikdo nebude protestovat, když přeruším už program dnešní schůze a uvidíme se zítra v devět hodin ráno. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP