(18.40 hodin)
(pokračuje Munzar)

Další věc, která mě zaujala, paní ministryně, a rád bych, kdybyste se k tomu vyjádřila, je určitá výjimka, což mi přijde pikantní, protože v předchozím bodě jsme se bavili o tom, že třeba daňové výjimky by se měly zrušit, a vy tady navrhujete výjimku z používání účtů. Protože dnes musí mít všechny ústřední orgány státní správy účty u České národní banky. Ve změně rozpočtových pravidel vy navrhujete, aby z nějakých důvodů, když udělí Ministerstvo financí souhlas, tak je možno zřízení účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb pro organizační složky státu. A mě by zajímalo, jaký je váš předpoklad množství financí, které budou takto z České národní banky, paní ministryně, převedeny na ty ostatní účty. Já se totiž obávám, aby se z této výjimky nestalo pravidlo, jak to většinou můžeme u některých věcí vidět, aby byla skutečně zachována kontrola toho, jaký je skutečný stav státních financí. To byla motivace kdysi, že se to převedlo na Českou národní banku. Paní ministryně, to bych poprosil, tohle je druhá věc, kdybyste mně ji před podrobnou rozpravou osvětlila.

Třetí záležitost, která mě zaujala, je úprava účtů pod písmenem k) úprava účtů podřízených státní pokladně, státního dluhu, státních finančních aktiv a pasiv. A tam já vám, kolegové, přečtu přesně, co je navrhováno. Navrhuje se - vypustit nutnost souhlasu Poslanecké sněmovny s použitím peněžních prostředků vytvořených v minulosti z výsledků rozpočtového hospodaření a soustředěných na zvláštním účtu státních finančních aktiv. - Je to z mého pohledu určité sebrání kompetencí Poslanecké sněmovně a převedení na Ministerstvo financí, tzn. sníží se rozhodovací schopnost Poslanecké sněmovny rozhodovat o použití těchto finančních prostředků a nechá se to jenom na Ministerstvu financí. Já bych chtěl znát, paní ministryně, důvod tohoto návrhu, protože se mi zdá, že ta praxe, která dneska je, že o tom rozhodovala Poslanecká sněmovna, není špatná, je to i určitá forma veřejné kontroly.

A jak jsem slíbil, že si na konec svého vystoupení nechám pikantnost, je to věc, se kterou naopak já souhlasím, paní ministryně, v těch rozpočtových pravidlech - a tu najdete pod písmenem i) saldo státního rozpočtu. Já vám to přečtu. Navrhuje se stanovit, že případný přebytek státního rozpočtu se vždy použije na snížení státního dluhu. Růst státního dluhu by do budoucna mohl ohrozit rozpočtové hospodaření České republiky, a proto je třeba využít každé příležitosti na jeho snížení.

Vzhledem k tomu, že nás čeká zřejmě mimořádná schůze, kdy budeme projednávat absolutně nejvyšší deficit státního rozpočtu v historii České republiky, tak takováto formulace z pera Ministerstva financí je pro mě velmi pikantní. Sice principiálně to, co navrhujete, je správně, ale z mého pohledu je to z oblasti dnes virtuální reality, protože nepředpokládám, že by s touto vládou vznikl někdy nějaký přebytek státních financí. Vždyť si vezměte, že jste nám předkládali deficitní rozpočty i v době, kdy byl ekonomický růst. Stačí si přečíst, paní ministryně, výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2019. Tam je přímo konstatováno, že celkové výdaje státního rozpočtu rostly rychleji než příjmy státního rozpočtu a zároveň běžné provozní výdaje ze státního rozpočtu rostly více než běžné daňové příjmy. To samozřejmě nevede k nějaké jistotě - dneska jsme po ekonomické krizi, ale i kdyby ta ekonomická krize nebyla - že by vláda vedla naši zemi, naše státní finance k nějaké stabilitě, k nějakému, řekněme, hospodárnému užití finančních prostředků.

A mě mrzí, že se zakrývá tady jedna věc při předkládání historicky nejvyšších deficitních rozpočtů. Ano, jsme po koronavirové krizi, ano, jsou zde vysoké dopady této krize do ekonomiky, ale zároveň z mého pohledu se vláda snaží zakrývat tímto deficitem, že nehospodařila i v minulém roce hospodárně se svěřenými finančními prostředky daňových poplatníků. A to právě konstatuje výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu. Nicméně principiálně ten bod i) je správně.

Takže vás, paní ministryně, požádám, zda byste se nevyjádřila k těm třem mým dotazům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo v rozpravě. Já už jsem se k tomu vyjadřoval minule, ale tehdy tady nebyl pan poslanec Votava, teď jsem to s ním probral. Jedná se o to, že minule jsem tady představoval svůj drobný pozměňovací návrh, kdy se jedná vlastně o jednoodstavcovou změnu, přidání věty do jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vycházím zcela ze sněmovního tisku 703, kdy předkládám pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku 567, který se týká také rozpočtových pravidel a spousty dalších předpisů, které se otevírají, takže při té příležitosti si myslím, že není nic proti ničemu, když otevřeme ještě další předpis.

Předkládám návrh na to, aby byla povinnost Poslanecké sněmovny projednat státní závěrečný účet roku předcházejícího, než začneme ve třetím čtení projednávat rozpočet roku následujícího. To je tedy takhle v krátkosti. Myslím si, že je to velice užitečný návrh, který byl předložen (podpořen?) poslanci rozpočtového výboru napříč několika poslaneckými kluby a napříč celým politickým spektrem. Já ho potom ještě případně podrobněji načtu v podrobné rozpravě. Tolik zatím ode mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní se rozhlédnu, zdali má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho tady nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já bych jenom ve stručnosti reagovala na připomínky nebo dotazy pana poslance Munzara. Ano, je tam určité rozvolnění, to připouštím, vůbec to nepopírám. Protože dnes je to postaveno tak, že nikdo nemůže dělat závazky, pokud nemá zálohované prostředky v rozpočtu. Ale on to svým způsobem ukázal třeba Antivir, prostě když nemá peníze, nemohl by být vyplácen třeba program Antivir. Ale ta situace ukázala, že je to hodně svazující, protože máte třeba alokaci EU a potřebujete ty peníze. Takže my to mírně rozvolňujeme, že stačí třeba usnesení vlády nebo stačí třeba ta alokace EU. Je to prostě zpružnění. To je jediné, co tím sledujeme.

Ale samozřejmě já bych chtěla připomenout, ona teď se vedla tady docela technická debata, ono to možná úplně všechny nezajímalo, ale pro mě nejstěžejnější bod této novely je to, že zavádíme nějaká pravidla na ta neobsazená místa, na takzvané mrtvé duše, to znamená, že tam je jakési vázání prostředků, což je vlastně do budoucna spořicí efekt. Abych to nemusela - nebo kdokoli, kdo přijde po mně, aby to ministr financí nemusel řešit vždycky při rozpočtu a poslouchat, že to možná není úplně v pořádku, tak ať je to jednou pro vždy v rozpočtových pravidlech. To je třeba pro mě nejstěžejnější bod té novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní se táži, zdali má zájem o závěrečné slovo paní zpravodajka. Nemá. Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Jako první se o slovo hlásí pan poslanec Milan Feranec. Pardon, takže s přednostním právem, prosím, předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP