(9.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Docházel nám i další zdravotnický materiál, který se dříve standardně nakupoval v Evropské unii, například u výtěrových sad. Pro odběr toho vzorku jsme měli na jejich nakoupení pod hrozbou zastavení testování několik dnů a bezprostředně poté, co přilétaly, tak je rozvážely vrtulníky policie přímo na odběrová místa, tak aby nedocházelo k prodlení.

Takže když dneska můžeme v trošku větším klidu rekapitulovat, tak jsem přesvědčen, že jsme zvolili jediný možný způsob a nebyla jiná alternativa.

Chtěl bych využít svého vystoupení a některá fakta připomenout a některé mýty vyvrátit.

Fakt číslo jedna, ten už jsem tady zmiňoval. V České republice od českých výrobců na začátku krize neexistovala adekvátní nabídka osobních ochranných prostředků. S plnou vážností vám tady znovu říkám, že ty ochranné prostředky, které jsme potřebovali pro naše lékaře, zdravotníky, hasiče, policisty a všechny ostatní občany naší země, jsme v České republice v požadovaném množství a čase nakoupit nemohli. Čeští výrobci neměli zboží v objemu, který by postačoval na šest týdnů, a toho 14. března 2020 je neměli ani v objemu, který by stačil na jeden den krize. A některé typy ochranných prostředků v České republice nebyly vůbec a nejsou k dispozici ani dnes, více než dva měsíce po vyhlášení nouzového stavu. My jsme se jako vnitro snažili nakupovat souběžně s těmi velkými dodávkami z Číny od českých výrobců, ale k dispozici byly maximálně desítky kusů od jednotlivých výrobců, a ještě v některých kategoriích.

My v poslední době odebíráme veškerou dispoziční kapacitu od firem, jako je OKULA, OKULA Nýrsko, SPUR, a. s., nanoSPACE, ZDRAVTEX, Gumárny Zubří, Sigma Lutín, AVEC CHEM a dalších firem. Nicméně symbolem té pandemie se staly roušky a respirátory a zapomíná se na to, že rouška a respirátor jsou jenom jednou částí kompletní zdravotnické ochrany lékaře či zdravotníka, který přistupuje k tomu potenciálně nakaženému pacientovi. Pro každého jednoho zdravotníka jsme potřebovali oblek, dvoje rukavice, brýle, ochranný štít, návleky na boty.

Jestliže k ochraně dýchacích cest bylo potřeba respirátor FFP3 u pracovníků v přímém kontaktu, pro zbytek těla byl nutný ochranný oblek biologické úrovně na obdobné úrovni, protože tou vstupní branou infekce nemusí být jenom dýchací ústrojí. 14. března 2020 tyto obleky už nebyly ani v České republice, ani v Evropě. A byla to právě Česká republika, která na základě urgentních proseb o pomoc dodala ochranné obleky z těch našich dodávek na Slovensko, do Itálie, do Slovinska, do Severní Makedonie nebo do San Marina. 24. března 2020 Španělsko urgentně požádalo o naléhavou pomoc spojence z NATO prostřednictvím speciálního aliančního centra pro krizové operace EADRCC a centrum NATO tyto žádosti předalo spojencům. 29. března byla Česká republika v té době jediným státem NATO, který na tuto výzvu reagoval, Španělsku vyhověl a odeslal dar 10 tisíc ochranných biologických obleků, za což nám Španělsko poděkovalo. 29. března 2020 také vláda České republiky projednala možnost nákupů ochranných prostředků včetně ochranných biologických obleků cestou společného nákupu členských zemí NATO prostřednictvím NSPA, což je agentura NATO. Vláda se rozhodla této alternativy využít a objednala ochranné obleky pro armádu České republiky. Do dnešního dne tyto obleky nebyly doručeny.

Takže fakt číslo dvě. Nákup ochranných prostředků nebyl možný z jiné země Evropské unie a ochranné prostředky nešlo plnohodnotně zabezpečit ani cestou Evropské komise, ani cestou Severoatlantické aliance. Vláda České republiky od předsedy vlády po jednotlivé ministry kontaktovala svoje protějšky v zemích EU se žádostí o pomoc při získání ochranných prostředků, ale všichni měli stejné problémy jako Česká republika a nikdo na tu pandemii nebyl připraven. Jestliže dneska tady projednáváme možné alternativy zajištění ochranných prostředků pro Českou republiku v době krize, tak musíme otevřeně přiznat, že připraveny na rozsah krize nebyly jednotlivé evropské státy, ale ani mezinárodní organizace, jichž je Česká republika členem. Jak Evropská komise, tak NATO neměly žádné evropské krizové kapacity a alternativy dodávek nabídnuté členským zemím také vycházely z nákupů v Číně. Pro Českou republiku navíc bohužel nebyly vyhovující zejména z hlediska času a množství dodávek.

Už jsem zmínil možnost nákupu ochranného materiálu prostřednictvím NSPA NATO. Vláda se rozhodla na svém zasedání 30. března tuto nabídku využít. NSPA uzavírala rámcové smlouvy s dodavateli na zajištění služeb a materiálu, které jsou pro všechny členy (nesroz.) stejné, a pro první objednávku vláda objednala milion kusů roušek, 300 tisíc respirátorů, 10 tisíc ochranných obleků, 25 tisíc kusů ochranných brýlí a milion kusů ochranných rukavic. Všichni dodavatelé navržení Severoatlantickou aliancí pocházeli z Čínské lidové republiky. Ochranné obleky dosud nedorazily, smlouva na ochranné rukavice v rámci NATO byla pro nedostatek tohoto zboží zrušena.

Vláda České republiky se také zapojila do čtyř společných nákupů organizovaných cestou Evropské komise; ani jeden z nich nebyl doposud realizován. Důvodem je, že se stále vyhodnocují ceny a otázkou je velmi dlouhá dodací doba. Mimo proces společných veřejných zakázek začala Komise dne 20. března 2020 jednat o přímé dodávce ochranných brýlí, masek, respirátorů a ventilátorů přímo s vládou Čínské lidové republiky a požádala Českou republiku o vyjádření zájmu do 23. března. Česká republika svůj zájem potvrdila a vyjádřila svůj zájem o dodávku ochranných brýlí, masek, respirátorů a ventilátorů. 18. dubna 2020 oznámila Evropská komise přímý nákup 10 milionů masek KN95, což jsou respirátory třídy GB 2626, které by měly být dodávány po 1,5 mil. kusech. Zdravotnické prostředky byly rozdělovány podle klíče potřebnosti vytvořeného evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC, Česká republika do toho programu zařazena nebyla. V současné době respirátory, které Evropská komise nakoupila z finančních zdrojů evropských strukturálních a investičních fondů, neodpovídají kvalitě FFP2 ani FFP1 a Evropská komise stahuje tyto prostředky z jednotlivých členských zemí. Česká republika by samozřejmě v budoucnosti ráda využila pomoc NATO a Evropské unie, ale věřím, že se tyto organizace poučí z toho, co jsem teď říkal, a na příští krizi budou lépe připraveny.

Třetí fakt. Ministerstvo vnitra pořídilo ochranné prostředky v Číně v rámci daných časových možností v potřebném množství, v adekvátní kvalitě a adekvátní ceně. Každý, kdo dnes tvrdí, že byla jiná cesta než přímý nákup z Číny, bohužel nadřazuje ideologii nad životy a zdraví lidí v České republice. Ani Evropská komise, ani Severoatlantická aliance nebo prezident Spojených států amerických nenašli jiné řešení. Čínská lidová republika v průběhu měsíce března a dubna pokrývala 70 % celosvětové poptávky zdravotnického materiálu potřebného k boji proti viru. Náměstek ministra zahraničních věcí Číny na konci dubna řekl, že v Číně je poptáváno z desítek zemí světa více než 20 mld. kusů respirátorů a roušek, miliardy kusů ochranných obleků, brýlí a dalšího zdravotnického materiálu.

Čínský trh byl přehlcen globální poptávkou, nezdravou soutěží nakupujících zemí, nedostatečnou kapacitou certifikovaných zdravotnických výrobků pro podobnou situaci, nedostatkem materiálu pro výrobu zdravotnických prostředků v takto krátkém časovém období a nedostatkem přepravních kapacit včetně přehlcení letového prostoru. Pořízení ochranných prostředků v Číně probíhalo v době rozsáhlých karanténních opatření v Čínské lidové republice, ať už vnitřních, nebo mezinárodních. Čínská vláda v reakci na vývoz nekvalitního zdravotnického materiálu také opakovaně změnila a zpřísnila regulaci pro prodej a vývoz zdravotnického materiálu z Čínské lidové republiky. Ministerstvo vnitra za pomoci Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, Ministerstva obchodu a Ministerstva zdravotnictví Číny, regionálních vlád, zejména vlády Šanghaje, Celní správy Čínské lidové republiky a letecké společnosti China Eastern vytvořilo funkční a na evropské úrovni unikátní mechanismus dodávek ochranných prostředků.

V období od 15. března do 27. května 2020 uzavřelo Ministerstvo vnitra 29 smluv na devět kategorií ochranných pomůcek s 19 čínskými dodavateli, z čehož je 9 přímých výrobců, 7 autorizovaných distributorů a 3 dodavatelé.

V jednotlivých kategoriích bylo pořízeno 2 050 tisíc ochranných biologických obleků nejvyšší třídy šest v průměrné ceně 23,69 USD za kus, 137 mil. lékařských a zdravotnických roušek v průměrné ceně 0,38 USD, 11 568 800 lékařských ochranných respirátorů GB 19083 v ceně 2,379 USD, 7 522 392 respirátorů třídy GB 2626 v průměrné ceně 2,127 USD, 2 050 tis. ochranných lékařských brýlí třídy šest v průměrné ceně 6,16 USD, 250 tis. ochranných zdravotnických štítů pro násobné použití v průměrné ceně 2,79 USD, 65.250 tis. rukavic v průměrné ceně 0,048 USD, 3 mil. ochranných zdravotnických návleků v průměrné ceně 1,135 USD a 1 mil. rychlotestů v průměrné ceně 6,24.***
Přihlásit/registrovat se do ISP