(10.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Já jsem ukazoval už v jednom pořadu tu volatilitu obrovskou cen. Možná to tady můžu znovu ukázat, jak se vyvíjely ceny respirátoru na trhu v březnu a dubnu. (Ukazuje materiály.) To vychází skutečně z registru smluv. A tady vidíte ty křivky respirátorů FFP1, FFP2, FFP3, jakým způsobem se každý den ty ceny, jak byly volatilní. Prakticky to byl nikoliv standardní trh. Toto není standardní trh, toto je burza. Toto je burza, kde ty ceny lítaly o stovky procent každý den v rámci všech veřejnoprávních institucí, které nakupovaly. Rád to každému poskytnu. My jsme si tu analýzu udělali. Dobře, že máme registr smluv, že se tam můžeme všichni podívat. A můžeme si skutečně srovnat ceny, za které nakupovalo Ministerstvo zdravotnictví a za které nakupovaly některá města, kraje, obce, nemocnice, atd., zkrátka všichni, kteří musí zveřejňovat svoje nákupy v registru smluv.

Takže myslím, že pak ta debata bude určitě o něčem jiném, než byla v těch posledních týdnech, kdy se různě konstruovaly nesmyslné příběhy, protože tady na tom je jasně vidět na těch datech, že tehdy zkrátka neexistovala cena v čase a místě obvyklá, tedy neexistovala žádná tržní cena. Prostě bylo to dáno tou naprosto krizovou situací a Ministerstvo zdravotnictví v tomto kontextu nakupovalo velmi výhodně, velmi výhodně dané ochranné prostředky.

Pokud jde o další věci, které se týkají, řekněme, té skutečně zdravotní otázky epidemiologické oblasti, tak tady jsme - a to nechci jít do detailů, víte, jaká všechna opatření jsme přijali, restriktivní opatření velmi, ale podařilo se díky nim skutečně zastavit ten nárůst počtu pozitivních pacientů. Je jasné, že tato opatření k tomu bezesporu vedla, protože když se podíváme na jiné země, které ta opatření nezavedly, tak ten počet pozitivních nakažených je tam násobně vysoký, stejně jako počet úmrtí. Někdy se teď debatuje o tom, o té úmrtnosti, že v ČR zemřelo pouze zhruba 315 osob, že to je vlastně nic ve srovnání s jinými nemocemi, s chřipkou atd. Ale proč se to tak stalo, proč ten počet je tak nízký? Právě proto, že byla přijata ona opatření. A to je jasně zdokladatelné opět, nikoliv to není teorie. To je na základě skutečně srovnání s jinými zeměmi.

Často se tady uvádí Švédsko. Krásná země. Švédsko, které šlo svou cestou, švédská cesta se tomu dneska říká. Bohužel ta švédská cesta je lemována nejvyšším počtem úmrtí od roku 1993, jak nyní zveřejnily švédské úřady. Ve Švédsku v dubnu tohoto roku byla nejvyšší mortalita od roku 1993. A to je si třeba uvědomit. A pokud bychom ta opatření neudělali, tak bezesporu jsme na této švédské cestě, která z jejich pohledu - a já to nechci nikterak hodnotit - je správná, byť se ukazuje a na základě nějaké prevalenční analýzy v rámci té společnosti švédské, že jejich imunizace, to znamená procento lidí, kteří mají protilátky, je zhruba 7 %, přes 7 %, tak je otázka, jestli skutečně toto je něco, co můžeme brát jako správnou cestu - nejvyšší mortalita za dvacet let a pouze sedmiprocentní prevalence protilátek ve společnosti. Já si nemyslím, že to je zkrátka to správné. Stejně tak se můžeme podívat na Belgii a na další země.

Takže právě proto, že jsme učinili ta opatření, tak ta mortalita u nás je takto nízká. A myslím si, že je to zcela zřejmé dnes snad každému.

Pokud jde o ten vývoj do budoucna, tak víte, že jsme naplánovali plán rozvolnění těch restriktivních opatření, který dodržujeme, který plníme, tak jak jsme ho představili, tak přesně tak podle toho plánu jedeme. Něco jsme dokonce i urychlili, některá ta rozvolnění, protože ta epidemiologická situace se vyvíjí dobře. Nyní prakticky máme všechny provozy, rizikové provozy, různé činnosti, obchody atd. rozvolněny. Jediná výjimka jsou hromadnější akce, kde předpokládáme určitou restrikci nadále, protože vnímáme to výrazné riziko. Teď v pondělí byly rozvolněny akce do 300 osob. Pokud vše dobře půjde, tak 8. 6. bychom chtěli navýšit ten počet na 500 osob a od 22. 6. na 1 000 osob. To je zatím nějaký výhled, který máme. Pokud se ta situace bude vyvíjet dobře, tak můžeme se bavit ještě o nějakém dalším navýšení, ale určitě ne akce desítek tisíc osob v tomto létě, to jsme jasně avizovali, že je obrovské, obrovské riziko.

V České republice epidemiologická situace obecně je klidná, to je třeba říci. Ta data zveřejňujeme pravidelně a nechci je tady opakovat. Každý se na ně může podívat, jsou aktualizována třikrát denně na našich stránkách, které stále doplňujeme. Dnes už tam jsou i informace z jednotlivých okresů, jak se ta epidemie vyvíjí, jaké jsou okresy zasažené. A máme dnes aktuálně zhruba dvě problematické lokality. Jedna je Praha, kde zaznamenáváme takzvané komunitní šíření té nemoci, kde zkrátka nejsme často schopni dohledat kontakt daného pozitivního pacienta, protože zkrátka je to pacient, který se nakazil tímto komunitním způsobem, byť tady byla i některá ohniska nákazy, která jsme museli řešit společně s hygieniky a vyřešili. A aktuálně je tedy situace asi nejhorší na Karvinsku, kde jsme i ponechali určitá restriktivní opatření týkající se návštěv ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a také omezení počtu osob na hromadných akcí na maximálně sto.

Na Karvinsku ta situace je komplikovaná, to je třeba říci. Dnes tam máme již přes 300 pozitivně vyšetřených. Jsou to jak horníci OKD, tak jejich rodinní příslušníci. A musíme tu situaci bedlivě sledovat. Zatím se zde zdá, že ta nákaza se drží v rámci této určené komunity, to znamená, nešíří se nějakým masivním způsobem do jiných okresů nebo krajů, byť tam některé kontakty jsou také zaznamenány. Hygienici na tom pracují a my musíme skutečně dnes se zaměřit - a to je možná další věc, která by z toho měla vyjít, že určitě nechceme, a já určitě jako ministr zdravotnictví nechci při nějakých budoucích vlnách vypínat takzvaně celou republiku, vypínat ekonomiku, dělat ta plošná restriktivní opatření, pokud to nebude naprosto nezbytně, nezbytně nutné, ale skutečně zaměřit se na ty lokality, ta lokální ohniska, což teď přesně děláme ve spolupráci s armádou. Třeba v případě Karviné, kde jsme využili několik odběrových týmů, kde jsme odebrali 2 500 tisíce osob. Skutečně velké plošné testování. Nyní připravujeme retestování těch negativních osob z daného vyšetření na začátek června, tak abychom si byli jisti, že tam nedošlo k nějakému dalšímu navýšení počtu osob. To znamená, opět budeme přes dva tisíce lidí retestovat a to si myslím, že je ta cesta, skutečně, zaměřit se na ta lokální ohniska, tam provést masivní testování, umístit lidi do izolace, do karantény ty jejich kontakty, a zamezit tomu, aby došlo k nějakému šíření té nákazy do dalších míst z daných ohnisek.

Zatím se nám to daří. Podařilo se nám to v Chebu, podařilo se nám to v Domažlicích, podařilo se nám v Mariánských Lázních, podařilo se nám to v několika ohniscích v Praze, ve Středočeském kraji, a věřím tomu, že se nám to podaří i v případě Karvinska. My nemůžeme samozřejmě vyloučit, že tato ohniska se tady budou vyvíjet, respektive že se tady budou objevovat, bude to bezesporu i souviset možná i s rozvolněním cestování, je to něco, kde se také určité riziko zvýší.

My jsme ale připraveni a bezesporu využíváme a budeme využívat i nástroje chytré karantény. O tom bych možná hovořil jako o posledním tématu. Právě proto, že nyní máme onu strategii řešit v dané lokalitě ta ohniska, tak nám velmi pomáhá právě chytrá karanténa. Už nyní - já myslím, že to může tady potvrdit pan hejtman Vondrák, který se k tomu i vyjadřoval, že skutečně chytrá karanténa nám velmi pomohla právě i v rámci řešení té lokality na Karvinsku, kde i bylo provedeno několik tisíc telefonických hovorů. Byly vyvolány ony vzpomínkové mapy atd., nechci tady o tom hovořit do detailu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP