(10.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Zkrátka ta chytrá karanténa, byť zatím je v tom, řekněme, režimu jedna nula, není to tak úplně robustní mechanismus, tak pomohla právě v těchto místech. My tu chytrou karanténu bezesporu chceme dále rozvíjet a je to jeden z těch pilířů, který chceme postavit, aby byl robustní, abychom byli na základě toho schopni čelit té případné druhé vlně anebo i dalším infekčním chorobám. To není pouze o covidu. Tady může přijít další nějaký infekční agens. Tady může být jakákoliv jiná hrozba. A my tady potřebujeme mít jasný mechanismus. Nám už se podařilo vybudovat prakticky na zelené louce velké množství věcí v průběhu této epidemie, s ÚZIS jsme vytvořili skutečně masivní informační systém ISIN, kde se předávají data z laboratoří, z krajských hygienických stanic, z nemocnic. Mapujeme kapacity intenzivní péče, máme Národní dispečink intenzivní péče. Víme v každém okamžiku, kolik máme kde pacientů s covidem, v jakém stavu, jestli je to lehký stav, středně těžký stav, těžký stav. Jestli ti pacienti jsou umístěni na umělé plicní ventilaci. Jestli jsou umístěni na mimotělním oběhu ECMO. Toto všechno máme a tato data nezpracováváme, máme je k dispozici, máme je online, to tady nikdy nebylo.

A ukazuje se, že samozřejmě i elektronizace zdravotnictví je jedna z cest, jak se připravit právě na podobné hrozby. Tady určitě my budeme chtít pokračovat v té elektronizaci, ve sdílení dat. Vytvořili jsme e-žádanku jakožto nástroj, kde zkrátka se můžou zrychlit ty procesy indikování pacienta, vyšetření pacienta, zjištění výsledků. E-žádanka je takto používána. Takže to jsou snad také věci, které jsou velmi důležité, které i díky této krizi se akcelerovaly, nastavily a fungují, bych řekl. Samozřejmě mají celou řadu ještě nedostatků, ale fungují obecně velmi dobře. A díky tomu jsme byli schopni tu situaci zvládat, byť na začátku to bylo velmi složité.

A právě chytrá karanténa je jeden z těch nástrojů, který nám v tom pomůže, s těmi doplňkovými nástroji, jako je e-rouška, mapy.cz, vzpomínkové mapy a tak dále. Tak jsme schopni díky tomu, pokud to dobře bude fungovat, a já věřím tomu, že ano, že uděláme všichni maximum pro to, aby se ta chytrá karanténa 2.0 postavila tak, jak si ji představujeme v rámci krajských hygienických stanic, v rámci Ministerstva zdravotnictví, tak, aby nám sloužila k tomu, abychom byli schopni trasovat co nejrychleji pozitivní kontakty, respektive pozitivní pacienty a jejich kontakty maximálně do 24 hodin, tak aby zkrátka se ta nemoc nemohla rozšířit v rámci daných lokalit, daných ohnisek někam dál do republiky. Zatím se to skutečně daří. Děláme na tom všichni maximum. Protože ta práce neskončila, ona bude pokračovat v těch následujících měsících.

Spolupracujeme s armádou, která se ukázala býti velmi dobrým partnerem se svou zkušeností z krizového řízení. Takže tam jsme na jedné lodi. A ukazuje to také na to, že při řešení těchto krizových situací je nutná nadresortní spolupráce. To není jenom otázka zdravotnictví, ale kdy se zapojují další resorty, další složky tak, abychom tu situaci zvládli.

Takže tolik za mě. Případně jsem připraven odpovědět na dotazy.

A dovolte, abych na závěr poděkoval všem občanům za jejich trpělivost a odpovědnost v průběhu této krize a hlavně všem zdravotníkům za jejich práci, kterou odvedli. Jsem rád, že se nám podařilo české zdravotnictví provést tou krizí bez zásadních problémů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za jeho vystoupení. Ještě než dám slovo panu poslanci Farskému, který vystupuje s přednostním právem - připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová - konstatuji dvě došlé omluvy: Lukáše Bartoně mezi 14.00 a 21.00, tedy do konce jednacího dne, z důvodu jednání a pan místopředseda Tomáš Hanzel se omlouvá mezi 10.20 až 12.00 z osobních důvodů. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i když už to tak dost dlouho nevypadá, pořád ještě nemáme schválený program. A chci jenom za klub Starostů a nezávislých říct, že my ho rádi podpoříme, právě aby tady mohla být otevřena diskuse o všech těch čtyřech navržených bodech, které mně přijdou alespoň pro každého, kdo nemá černé svědomí, naprosto bezkonfliktní a důležité v tom, abychom byli na případnou a všemi jistě nechtěnou druhou vlnu lépe připraveni, než jsme kdy mohli být připraveni na tu první. Je důležité o tom diskutovat, je samozřejmě důležité se poučit. Chyby děláme každý a zvláště v situacích, kdy jsme vystaveni takové krizi. A ta diskuse tady je určitě namístě. Proto náš klub schválení tohoto programu podpoří, abychom tady mohli vést diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Farskému. Nyní paní poslankyně Pekarová Adamová. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené zástupkyně a zástupci vlády, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, milá veřejnosti, já před vás předstupuji s žádostí o schválení programu této mimořádné schůze a i jako předkladatelka, navrhovatelka zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu organizačními složkami ČR v době nouzového stavu. Právě na tuto část našeho navrženého programu se chci zejména soustředit, jakkoliv samozřejmě jsou důležité všechny ty body, které bychom měli projednat. Já totiž zřízení této komise navrhuji spolu s dalšími 45 poslanci a to tedy bezpečně překračuje tu požadovanou jednu pětinu všech poslanců, jak tady po nás vyžaduje jednací řád Poslanecké sněmovny, a chtěla bych právě proto více objasnit, proč myslím, že je tento krok důležitý.

Návrh na zřízení vyšetřovací komise je zařazen na program 50. schůze, o jehož programu bychom měli, nebo jehož schválení bychom měli snad už za chvíli i hlasovat. Proto si vás dovoluji požádat tedy nejenom jménem svým, ale i těch dalších zbývajících 45 poslanců, aby mimo jiné tedy i tento bod bylo možné prodiskutovat.

O centrálních nákupech ochranných pomůcek, ke kterým přistoupila vláda v průběhu nouzového stavu prostřednictvím jednotlivých ministerstev, jsme v Poslanecké sněmovně již diskutovali. Nicméně stále zůstává ještě mnoho nezodpovězených otázek.

Vzhledem k tomu, že během nouzového stavu probíhaly nákupy ochranných pomůcek zejména na základě výjimky dle § 29 písmena c) zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zboží v hodnotě několika miliard korun bylo hrazeno z veřejných zdrojů, a vzhledem k tomu, že v médiích byla již prezentována celá řada případů týkajících se podezřele vysokých cen, objednávek nekvalitních ochranných pomůcek či výrobků s neplatnými certifikáty a že na naše otázky někdy nebylo schopno ať už jedno z ministerstev, nebo druhé ministerstvo, které nakupovalo, tedy vnitro či zdravotnictví a jejich ministři, poskytnout relevantní odpovědi, tak se domníváme, že zřízení vyšetřovací komise, která by zmapovala nakládání s veřejnými prostředky, je prostě namístě.

Je nepochybně ve veřejném zájmu podrobit všechny nákupy kontrole. Často zde nebo v médiích od členů vlády zaznívá, že nepřísluší Poslanecké sněmovně se nákupy zabývat, že je již prověřuje Nejvyšší kontrolní úřad. To, že je prověřuje NKÚ, by neměla být ani omluva nebo výmluva, to je právě naopak varovným signálem, že je zde skutečně něco v nepořádku, a Poslanecká sněmovna, která vůči vládě plní kontrolní funkci, by na svá práva a povinnosti v této chvíli rozhodně neměla rezignovat. Od toho zde ostatně máme právě jednací řád, který ve svém § 48 umožňuje Poslanecké sněmovně na návrh pětiny poslanců zřídit k objasnění důležitých skutečností vyšetřovací komisi, která může poté opatřovat potřebné podklady, vyžadovat nezbytná vysvětlení, vyslýchat svědky a tak dále.

Zde bych ráda ocitovala slova pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, která pronesl v Poslanecké sněmovně přesně před měsícem, 28. dubna, kdy právě na pořadu schůze byl i bod k centrálním nákupům ochranných pomůcek. Cituji: "Takže pojďme to hodnotit skutečně objektivně. Myslím si, že i v rámci skutečně nějakého časového odstupu. Ať se udělají účty. Ať se prostě složí účty, až se skutečně ta situace vyřeší. My s tím nemáme problém. Ať se klidně kontroluje. Nemám s tím jakýkoliv problém. Ale prostě v této době hodnotit na základě dat, která jsou zkrátka neúplná, která se mění každým dnem, není úplně férové." Konec citace. To je měsíc starý citát. A dnes jsme tady od pana ministra už slyšeli, že sice kontrolu ano, ale vyšetřovací komisi nikoliv. Přestože tvrdí, že svědomí má naprosto čisté, a že tedy si za svými kroky a za kroky ministerstva jako takového stojí. Tak pokud si za nimi skutečně stojíte, pane ministře, tak nechápu váš odpor vůči této iniciativě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP