(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Právě jsem vás všechny odhlásil a požádám vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

O omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Pavel Bělobrádek od 17.30 - rodinné důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Ivana Nevludová - osobní důvody, Tomio Okamura do 11.30 - zdravotní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Petr Pávek - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg do 10.15 - zdravotní důvody, Ivo Vondrák do 11 hodin - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš do 14.30 - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 10 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek - zdravotní důvody.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů z bloku třetích čtení. Jedná se o body 270, tisk 866, o dani z nabytí nemovitých věcí; 267, sněmovní tisk 676, o odpadech; bod 268, tisk 677, o výrobcích s ukončenou životností; bod 269, tisk 678, o odpadech související; bod 271, tisk 567, rozpočtová pravidla; bod 272, tisk 556, vodní zákon; bod 273, tisk 734, o pozemkových úpravách; bod 274, tisk 514, ochrana zvířat.

Poté bychom případně projednali bod 276, sněmovní tisk 644, o technických požadavcích na výrobky, třetí čtení, u něhož byla splněna zákonná lhůta. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze - zákony druhé čtení. Připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazené volební body 304 až 310.

Ve 14.30 máme pevně zařazený bod 266, sněmovní tisk 889, novela zákona o státním rozpočtu, třetí čtení. Připomínám, že jsme večer, nebo včera v úvodu schůze odhlasovali postup v souladu s § 95a o vyčlenění jiných hodin pro třetí čtení návrhů zákonů, a je tedy možné jednat o třetích čteních i po 14. hodině.

Nyní se ptám poslanců, pan kolega Pošvář, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. (V sále je silný hluk.) Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid v sále, již probíhá schůze. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, j bych chtěl navrhnout, aby bod číslo 274, sněmovní tisk 514, se projednával jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak. Ještě někdo k pořadu schůze? Jestliže nikoho nevidím, vypořádáme se tedy s hlasováním o jediném návrhu, který zde zazněl, a to je předřazení v rámci třetích čtení zákona o ochraně zvířat, aby byl projednáván jako druhý bod v rámci dnešních třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. (Posl. Faltýnek hlásí, že mu nefunguje hlasovací zařízení.) Tak. Mám zde sdělení... Kdo je proti?

Je přihlášeno 137, pro 73, proti 7. Návrh byl přijat. (Hlasování číslo 25.)

 

Kontrola hlasování, pane poslanče? Tak prosím chvilku strpení. Kontroluje se výsledek hlasování. Pan poslanec Bláha? (V sále je trvalý hluk.) Já prosím ještě jednou o klid v sále! Děkuji. Prosím o klid.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já se hrozně omlouvám, ale já jsem chtěl máčknout ne, a jak jsem to mačkal zvenku, protože mě kolegové nechtěli pustit do lavice, tak jsem zmáčkl ano. (Pobavení a smích v sále.) Omlouvám se, je to moje chyba, ale chtěl jsem hlasovat jinak. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Výsledek hlasování tedy neodpovídá vůli pana poslance. A budeme nejprve hlasovat o jeho námitce. Ještě jednou... (Předsedající zvoní zvoncem pro uklidnění v sále.) Už je 9.06, vážení kolegové a kolegyně. Už opravdu probíhá schůze.

 

Hlasujeme o námitce pana poslance Bláhy, který zpochybnil hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vznesenou námitku? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno je 160 poslanců, pro 146, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Pošváře, abychom bod 274, tisk 514, novelu zákona o ochraně zvířat, dnes projednávali jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno je 165, pro 70, proti 11. Návrh přijat nebyl. Pana zřejmě poslance pustili do lavice.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi změnami v pořadu schůze a budeme pokračovat dle schváleného. Já otevírám bod

 

270.
Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
/sněmovní tisk 866/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujímá místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, poprosím zpravodaje garančního výboru, kterým je rozpočtový výbor, a zpravodajem je pan poslanec Karel Rais. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 866/2, který byl doručen 17. června 2020. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 866/3. (V sále je trvalý hluk.)

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Já tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Dominik Feri jako první. A ještě než pan poslanec přijde k řečnickému pultu, v pořadí počtvrté nebo popáté bych vás chtěl požádat opravdu o klid. Úroveň hluku v sále je skutečně příliš vysoká. Máte-li něco k projednání, běžte ven a umožněte vystoupení svým kolegům. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, dovolte mi, abych krátce prezentoval stanovisko našeho poslaneckého klubu k tomuto návrhu zákona.

My jsme vždy podporovali zrušení daně z nabytí nemovitosti. Pokládáme tuto daň za daň, která zasahuje na tom nejcitlivějším místě, a sice na cestě za vlastnickým bydlením, za vlastním bydlením, což je pro mnoho lidí často velmi těžko dosažitelný cíl. A když kupujete tu vlastní nemovitost, což je velmi často ta největší transakce, kterou v životě učiníte, tak přesně víte, co ta 4 %, která potom odvedete státu, znamenají. Víte, že za ta 4 % byste si mohli u té několikamilionové nemovitosti vybavit koupelnu, kuchyň, že byste mohli jet třeba na zaslouženou dovolenou, že byste si mohli koupit vybavení na zahradu nebo cokoliv jiného, protože sami nejlépe víte, co s těmi penězi dělat, a víte to určitě lépe než stát. Z tohoto titulu tento návrh zákona podporujeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP