(11.20 hodin)

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady rád zareagoval na některé ty výroky a na některá ta slova, která tady zazněla.

Zásadně odmítám, že by armáda byla zneužitá nebo zneužívaná v rámci nasazení boje proti koronaviru. Odmítám ta slova, že by byla děvečka pro všechno. Já vojákům i dalším složkám IZS chci tady jasně poděkovat. Odvádějí výbornou, vynikající a profesionální práci. Takže to z pozice ministra, tato slova pro mě jsou nepřípustná a nechci tady spekulovat nad tím.

Co se týče nasazení, teď, pomoci. My nejsme v normální situaci. Proto došlo k nasazení. Není normální situace, že by probíhaly. Máme tady už několik měsíců koronavirovou krizi a armáda, vojáci Armády České republiky pomáhají složkám IZS.

Dále bych chtěl ještě zdůraznit, zástupci armády jsou od počátku u všech příprav, tak jak to bylo i teď, s Ministerstvem vnitra u všech příprav na připravovaná opatření. A tak tomu bylo i teď ke zvláštním způsobům hlasování ke krajským a senátním volbám.

To je za mne ve vztahu, co se týče armády. A ještě jednou mi dovolte nejenom vojákům, ale i ostatním příslušníkům poděkovat za tu přípravu k zajištění následných krajských a senátních voleb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Pavla Žáčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já bych opravdu taky velmi vážil, za jaké situace budeme nasazovat armádu. Já si uvědomuji, že jsme ve výjimečné situaci, ale rozhodně se přikláním ke slovům paní kolegyně Černochové, předsedkyně výboru pro obranu, abychom to vážili opravdu na vahách. Nevím a neznám jiný stát, který by takto suploval nedostatečnost své veřejné správy a svých civilních struktur. A určitě bych byl nerad, abychom se stali jediným v našem evropském prostoru. Myslím si, že je nutné hledat řešení. Byl bych docela rád, kdyby pan ministr vnitra nám řekl, jestli řešil nějakou jinou situaci, jestli zde byla nějaká jiná alternativa. Protože armádu za této situace považuji za opravdu krajní řešení. Myslím si, že se to může jednou obrátit i proti ní, a to bych byl velice nerad i jako člen výboru pro obranu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Výborného, připraví se Dominik Feri.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já nebudu komentovat zapojení Armády České republiky, ale velmi stručně se vrátím obecně k návrhu zákona a přednesu stanovisko za poslanecký klub KDU-ČSL.

Ano, je zásadní i přes tu počáteční možná nevůli ze strany Ministerstva vnitra řešit možnosti hlasování pro osoby v karanténě při těchto podzimních volbách, že se podařilo nakonec přesvědčit vládu i pana ministra, aby byl vypracován tento návrh zákona, který ad hoc pro tento případ řeší senátní a krajské volby 2. a 3. října, následně potom v druhém kole senátní volby v tomto roce. Je to zásadní, je to důležité, protože samozřejmě nejsme tady v situaci, kdy by se jednalo o jednotky osob v karanténě. Mimochodem, pro ně samozřejmě nemožnost účastnit se hlasování zůstává i nadále zachována. Ale my dneska když vidíme celou epidemiologickou situaci, tak nemáme tušení, jestli těch osob v karanténě bude v září pět tisíc, deset tisíc nebo třeba taky dvacet tisíc. A ze zkušenosti předchozích, hlavně senátních voleb víme, že tady skutečně o výsledcích rozhodují jednotky hlasů, a proto je dobré, aby toto základní demokratické právo, tedy právo účastnit se voleb, zůstalo zachováno v co největší míře. I když znovu zdůrazňuji, nebude to ve sto procentech, ale osoby, které budou v karanténě z důvodu onemocnění nebo případně podezření na onemocnění COVID-19 toto právo budou mít.

Jsem rád a děkuji ministrovi vnitra za to, že příprava skutečně probíhala konsenzuálně, napříč politickými stranami, u těch jednání byli zástupci všech poslaneckých klubů a díky tomu se podařilo např. velmi spornou možnost hlasování prostřednictvím zástupce z toho návrhu vyndat a nemusíme tady dnes řešit nějaké další úpravy. Jsem taky rád, že zákon neobsahuje pouze řešení pro možnost účasti ve volbách pro osoby v karanténě, ale že také obsahuje ono navýšení členům okrskových volebních komisí, navýšení odměny. Je to důležité, protože samozřejmě volby je potřeba administrativně zajistit a víme, že zájem o účast v komisích není kdovíjaký. Je to jakási minimální motivační složka. Děkuji vládě a Ministerstvu vnitra za to, že i tyto návrhy byly takto vyslyšeny.

Dovolte mi ještě ale v té souvislosti, když projednáváme tuto otázku, zmínit jednu věc. Ono to celé souvisí jednak s možností případné korespondenční volby, protože ta by samozřejmě řešila i tuto situaci osob v karanténě, ale je to i otázka korespondenční volby pro české občany pobývající v zahraničí. A já tady připomenu, že víc než jeden rok už zde ve Sněmovně leží přepracovaný návrh zákona o korespondenční volbě. Ale současně jsme byli ujišťováni vládou a panem ministrem, že korespondenční volbu v té minimální verzi, tedy pro osoby pobývající v zahraničí, bude obsahovat nový návrh zákona o správě voleb. Já bych tady chtěl velmi důrazně, protože příští volby nás čekají nejpozději na podzim roku 2021, a víme, jakým způsobem často velmi klopotně probíhá legislativní proces na půdě Parlamentu České republiky, tak bych chtěl vyzvat a požádat pana ministra a vládu České republiky, aby zákon, který podle mých informací, ty zazněly od pana náměstka včera na jednání ústavně-právního výboru, tento návrh zákona byl projednán Legislativní radou vlády, je připravený k projednání vládou a posunutí sem do Poslanecké sněmovny, tak bych chtěl velmi důrazně vyzvat, aby tento zákon o správě voleb byl neprodleně vládou projednán a posunut k legislativnímu procesu na půdě Parlamentu České republiky. Protože v tomto zákoně lze řešit i ty věci, které tady dnes jsou diskutovány a jsou předmětem tohoto ad hoc zákona, který je ale schvalován pouze pro podzimní volby v roce 2020, tedy volby krajské a senátní. Případně pak ty doplňující a podobně, ale nikoli pro jakékoli další. A já si myslím, že na půdě Poslanecké sněmovny v rámci prvního, druhého čtení jsme schopni reflektovat i zkušenosti z těchto způsobů hlasování osobami v karanténě v říjnu tohoto roku a případně některé zkušenosti implementovat do zákona o správě voleb. Ale prosím, aby se to skutečně legislativně stihlo, pojďme to z vlády co nejrychleji posunout.

Za poslanecký klub KDU-ČSL si proto dovolím, a v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím, načíst doprovodné usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby nejpozději do konce měsíce září 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o správě voleb, který bude obsahovat i řešení tzv. korespondenční volby."

Děkuji a návrh zákona jako takový poslanecký klub KDU-ČSL podpoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Výbornému. Nyní vystoupení pana poslance Dominika Feriho. Připraví se pan poslanec Stanislav Grospič, který zároveň doručil omluvu z dnešního jednání od 13 hodin z rodinných důvodů. Pan kolega Feri má slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, pojďme si, prosím, nalít čistého vína. Před měsícem Ministerstvo vnitra otevřeně deklarovalo, že ten, kdo bude v karanténě, ten přijde o volební právo. Dnes tu máme návrh zákona, díky kterému budou moci lidé v karanténě volit. Ale bez tlaku veřejnosti a bez tlaku nás jako opozičních poslanců by tady ten návrh nebyl. To je A. Kdo říká A, měl by říct i B. A to B je pochvala směrem k panu ministrovi a směrem k aparátu Ministerstva vnitra... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid ve sněmovně! Přítomnost není tak velká, abychom nedokázali udržet takovou hladinu hluku, kterou při běžném hovoru ten, komu bylo uděleno slovo, je schopen překonat, aby se cítil být alespoň důstojně poslouchán. Máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Poděkování panu ministrovi a aparátu ministra vnitra, který dokázal v poměrně krátkém časovém úseku připravit myslím obstojný legislativní návrh. Ten návrh vychází z politického konsenzu a ten byl založen na vůli umožnit lidem hlasovat tak, jak se sami rozhodnou. Aby měli co nejsvobodnější volbu, aby mohl hlasovat skutečně každý, kdo hlasovat chtít bude. Někdo může zvolit hlasování drive-in, autem. Kdo nemá auto, v jednu chvíli se zdálo, jako kdyby to snad měla být prioritní volba, ale každý nemá auto, může využít speciálních přenosných hlasovacích uren. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP