(11.40 hodin)
(pokračuje Grospič)

Chtěl bych tady jenom ještě jednou říci na závěr, že vnímáme jako nepříliš šťastné tedy to řešení a vyjadřujeme obavy před tím, že zvolená varianta řešení může skutečně v budoucnu vést k soudním sporům, kdy se občané, kteří také jsou v karanténě, ale z důvodu jiné nemoci, nikoliv onemocněním COVID-19, budou chtít třeba domáhat toho, aby i oni měli volební právo upravené ve zvláštním režimu, tak jak se tady vlastně dnes bude dít a bude přijímat ve zvláštní kategorii občanů, a nebyli tedy z jejich pohledu oni diskriminováni nebo vyloučeni z volebního procesu, byť třeba jejich počet nedosahuje takového čísla jako počet osob, které jsou postiženy nemocí COVID-19, ať už přímo, anebo karanténními opatřeními.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí v rozpravě pan poslanec Václav Klaus a do rozpravy se přihlásil pan poslanec František Vácha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych říci, že poslanci za hnutí Trikolóra podpoří tento vládní návrh zákona, protože jsme bytostně přesvědčeni, že základem a nejvyšším právem v republice je Ústava. Na rozdíl od různých eurohujerů si myslíme, že je nadřazena i mezinárodním smlouvám apod. A součástí Ústavy je také právo volit a být volen. Jsme přesvědčeni, že žádný hygienik, nebo dokonce ministr Vojtěch nebo Hamáček jako politici nemohou rozhodovat, kteří občané volí a kteří nevolí. Upřímně, nebyli jsme od toho příliš daleko, jak jsem sledoval tu debatu. A je skutečně zásluhou takřka celé opozice, že se vyvinul takový tlak, že dnes máme poměrně konsenzuální návrh zákona, se kterým, myslím, tady panuje všeobecný souhlas.

Když hovoříme o těch zdravotních problémech a mám slovo, tak bych rád řekl jednu věc, a sice že naprosto nefunguje chytrá karanténa, resp. neexistuje. Tady jsme byli krmeni několik měsíců touto floskulí a teď vidíme v realitě, že jediné opatření, které se přijímá, je od září plošné znovunošení roušek.

Když hovoříme o volbách, musím také říci, že když zvažujeme na jedné misce vah nebezpečí zdravotní a na druhé demokracii, tak si myslím, je jasné, že volba musí být demokracie. Že máme armádu, máme zbraně, posíláme naše vojáky padnout někdy na druhý konec světa, aby tam hájili demokracii. Takže to samé je zase přijít i třeba s jistou mírou malého rizika k volební urně a volit a tu demokracii hájit jaksi i činem.

Čili tohleto je stanovisko moje obecné, že veškerá moc pochází z lidu.

Myslím, že to zdravotní riziko není příliš velké. Jsme kulturní země. U našich volebních místností se netvoří takřka nikdy žádné fronty, natož u senátních voleb nebo krajských. Že je tam jistá míra rizika pro členy volebních komisí, to je pravda. Ale na druhou stranu vzpomeňme prodavače, řidiče a další spoustu pracovníků, kteří tady tomu čelili v březnu, v dubnu atd. naprosto stejně a nikdo se jich na nic neptal. Čili my podporujeme i to zvýšení odměny pro členy komisí.

Co se týče těch pozměňovacích návrhů a různých tady výzev, tady bych rád za hnutí Trikolóra řekl, že my zásadně nepodpoříme jakýkoliv model virtuálních voleb, zmocněnců nebo korespondenčních voleb ani usnesení k tomu Sněmovnu vybízející. Volby jsou přímé. Například když tady jsme ve Sněmovně a chceme hlasovat, tak sem musíte z kanceláře přijít, nevysíláte sem svého asistenta nebo nedoručujete panu Vondráčkovi dopis se seznamem, jak byste chtěli hlasovat. Musíte tady být fyzicky přítomni. Tato debata, si myslím, je zásadní. Je to otevření Pandořiny skříňky, která může skončit velice neblaze. A o to jistě budou ve Sněmovně velké hádky, protože jsou politické strany, které si myslí, že jim to přinese nějaké hlasy navíc, hlasy našich krajanů v cizině apod., ale tuto debatu bezpochyby povedeme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec František Vácha vystoupí ještě v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, za klub TOP-09 bych chtěl prohlásit, že vládní návrh zákona, podpoříme. Chtěl bych panu ministrovi a Ministerstvu vnitra poděkovat, že ten zákon připravili, i když ze začátku to vypadalo, že se tomu budou bránit, a že přistoupili i na návrhy opozice a že nezůstalo jenom u toho drive-in, kde byly obavy, že vlastnictví vozidla by nějakým způsobem ne úplně korespondovalo s volebním právem.

Nicméně já bych měl na pana ministra jeden dotaz, případně jestli by mohl uklidnit moje obavy. V tom zákoně se říká, že ta komise, speciální komise, která bude chodit s mobilními urnami, bude deset minut čekat u dveří, kdy zazvoní. Bude muset deset minut čekat. Ono deset minut je hodně. Já to nechci teď ukazovat, protože máme na naše vystoupení jenom pět minut. Ale když si to spočítáte, tak vlastně v prvním dni je to od sedmi do dvaceti dvou hodin. To znamená, je to nějakých, myslím patnáct hodin. V druhém dni je to sedm hodin. Ty kraje můžou ještě prodloužit ty mobilní urny o další tři hodiny. Ta komise, kdyby čekala deset minut na každého toho oprávněného voliče - samozřejmě on to tu zmiňoval kolega Feri, že tam budou i přesuny mezi jednotlivými těmi voliči, kdy to může trvat třeba i patnáct, dvacet minut. Já si myslím, že jedna ta komise bude schopna obejít za ty dva dny volební, plus ty tři hodiny, dejme tomu maximálně šedesát lidí. A když dneska máme v karanténě - teď si nejsem jistý, jestli pět, nebo deset tisíc občanů, ale jsou to prostě tisíce, jestli budete mít dostatek těch speciálních komisí, případně náhradníků do těch komisí, kdyby náhodou se v nějakém regionu objevilo víc případů. To bych poprosil o ubezpečení.

A pak mám jeden dotaz, kterým pravděpodobně otevírám Pandořinu skříňku. Ale rád bych se zeptal, co se stane, když ten volič prohlásí, že za ním ta komise nedorazila. Ta komise samozřejmě bude mít nějaký zápis, že někam dorazila, ale teď bude volič, který se přihlásí na krajském úřadu, a ta komise to prostě nestihne tam se na to místo dostavit. A já se ptám, jestli tím náhodou nebudou ty volby zneplatněny. Já vím, že tam máte § 3, že volební právo má až ten, kdo ho aplikoval. To znamená, ti, kteří ho neaplikovali, pravděpodobně nejsou těmi voliči. Ale jestli máte nějaký systém, že třeba ta komise řekne "podívejte se, nestíháme, my se prostě k těm lidem, které jsme dostali přiřazeny, nedostaneme" a včas bude informovat třeba kraj nebo příslušný orgán, aby tam vyslali nějakou náhradní tu mobilní komisi. To je můj konkrétní dotaz. Rád bych na něj znal odpověď.

Jinak samozřejmě jak jsem říkal na začátku, my ten zákon podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě dále vystoupí pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsem se podílel na práci, jejímž výsledkem je právě ten předložený vládní návrh, tak jej samozřejmě chci podpořit. Chci ale zároveň vyjádřit ještě několik poznámek k té přípravě.

Nemá smysl hořekovat nad tím, že se musíme scházet na mimořádné schůzi, že to vláda mohla připravit dřív a nepřipravila, proto tak dělá na poslední chvíli. Důležité je, že se podařilo zabránit tomu, aby průběh voleb mohl být snadno napaden kýmkoli, že se stát nedokázal vypořádat s jedním ze základních ústavních principů, totiž že demokracie stojí na svobodných demokratických volbách a že lidé z Ústavy mají právo volit. Proto ta první ledabylá prohlášení, že kdo holt bude v karanténě, tak volit nebude moct, nás samozřejmě nadzvedla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP