(14.40 hodin)
(pokračuje Výborný)

Já jsem skutečně přesvědčen o tom - a můžeme diskutovat o možnosti, že například upravení termínů by skutečně ministerstvo mělo a mohlo tou vyhláškou konat. Ale ty zásadní věci, například dotýkající se počtu termínů konání jednotné přijímací zkoušky, a jsou tam i další věci, které se dotýkají potom forem, například omezení možnosti konat maturitní zkoušku některou z dnes možných forem, a tak dále - to by skutečně nemělo probíhat formou obecně závazného... nebo předpisu, opatření obecné povahy, to znamená vyhláškou ministerstva, ale měla by tady být možnost nějaké širší veřejné debaty. A kde jinde by ta širší veřejná debata měla probíhat než na půdě Parlamentu ČR? A to nejenom tedy mezi poslanci a na školském výboru, ale také samozřejmě s odbornou veřejností. Čili tady bych velmi doporučoval podpořit ty pozměňovací návrhy, které tady předkládá pan... nebo ten jeden, který tady předkládá pan kolega Baxa, protože toto by skutečně mělo zůstat vyhrazeno tomu standardnímu legislativnímu procesu.

A co chci zdůraznit: Nehrozí tady, a já myslím, že všichni jsme si tady ověřili, nehrozí tady žádné nebezpečí z prodlení. Mimořádné věci může i dnes vláda řešit mimořádnou formou a parlament, Poslanecké sněmovna jasně prokázala, že je schopna se sejít v řádu hodin - nakonec dneska tady také takto sedíme v řádu hodin - a ta rozhodnutí přijímat skutečně třeba ve dvě hodiny ráno. Čili prosím, zvažme to, zda tímto opatřením, které je zaváděno do této novely školského zákona, nejdeme nad rámec toho, co je skutečně potřeba.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí poslanec Václav Klaus a připraví se poslankyně Tereza Hyťhová. Tak pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. K té debatě o počtu zákonů. Já jako člověk z praxe vám řeknu, že jsem už byl asi deset let ředitelem a žádný školský zákon neexistoval. Dneska máme třísetstránkový, navazující vyhlášky, zákon o pedagogických pracovnících a nyní zase, protože někdo rád tvoří legislativní návrhy, přinášíme další paskvil, 17 stránek něco o nějaké distanci. V realitě jsme tu epidemii už zažili, učitelé učili i distančně, někteří neučili, to žádný zákon nezmění. Máme také řadu rodin takových - jak se to slušně říká? - sociálně slabších, které už distanční výuku provozují několik let a žádný OSPOD ani sociálka s tím nikterak nic neudělá. Čili pro nás tento zákon je zcela zbytečný.

A ještě řeknu jednu věc, kvůli tomu jsem se přihlásil. Já jsem zaznamenal takové ty extremistické levičácké kruhy mezinárodní i české, jak už vydávají takové ty jako letáčky "pandemie je příležitost pro globální změnu vzdělávání". To znamená zničit vztah žák - učitel, zajistit, aby děti do školy chodit nemusely. A je to další úder tomu vzdělání, které známe, na čem tato země zbohatla, a teď se tady ne náhodou, Piráti to chtějí ještě utužit, tenhleten zákon, je jim to málo, a vy jim k tomu děláte takového toho tajtrlíka, který to jako přinese a ty dveře otevře.

Čili my za hnutí Trikolóra tento zákon nepodpoříme. A velice bych apeloval, abychom se snažili ne na každou věc se snažit okamžitě začít psát zákon. Ty školy si poradí. Ta část, kde se dává ministerstvu právo něco rozhodovat samo, to bych naopak podpořil. Já si myslím, že nemusíme vždycky pořád řešit, jako jestli jsou přijímačky 12. dubna, nebo třináctého. To zvládne ministerský úředník. My máme kontrolovat pana ministra. Ale k tomuto zákonu, ještě ve stavu legislativní nouze, mám skutečně veliký Abstand, jak by řekli Němci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako další vystoupí na faktickou poznámku poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já jsem chtěla ještě doplnit, on už to teď řekl pan Václav Klaus. Ale chtěla jsem se pana ministra zeptat, jakým způsobem, nebo jestli má nějaký plán, jakým způsobem bude vymáhat tu docházku. Jestli tedy budou muset být omluvenky. Protože víme - já jsem tedy z Ústeckého kraje, proto to říkám jako svoji osobní zkušenost - že někteří rodiče, některé děti, žáci zkrátka do té školy nechodí, a i přesto, že mají stovky neomluvených hodin, tak prostě do té školy nechodí. Nějakým způsobem se to řeší. Je to dlouhodobý proces, který se stejně v podstatě nevyřeší ve finále. Tak jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem tedy to bude probíhat v této distanční výuce, protože by mě to zajímalo. A můj názor je takový, že ministerstvo žádným způsobem nemůže přimět tyto děti chodit do školy, respektive být online. A tak dále. Takže jestli to máte takhle připravené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí jako poslední v obecné rozpravě pan poslanec Ondřej Profant. Tak prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážení kolegové, vážení občané, já chci mluvit o vzdělávání trošku obecněji. Jelikož tímto návrhem ministerstvo řeší jen to, co je pro ministerstvo podstatné. Neřeší to, co je pro ty školy až tak podstatné, ale pro ministerstvo.

Tady se obracím na pana ministra. Já chápu, že se snažíte vytvořit dostatečný manévrovací prostor pro školy. Nicméně mám neodbytný dojem, že vaše ministerstvo dlouhodobě činí vše pro to, aby ze sebe sejmulo veškerou odpovědnost. Komunikace navržených opatření s odbornou veřejností a opozicí navíc byla bohužel doposud selektivní. Přitom je zcela zřejmé, že v souvislosti se situací s covidem vznikají rizika, která mohou mít dlouhodobý dopad na kvalitu našeho vzdělávání.

Pokud jde o zveřejněné manuály, je jistě vhodné ocenit, že byla v rámci jejich přípravy snaha reagovat na problémy, se kterými byly školy konfrontovány na jaře. Na druhou stranu je třeba upozornit, že aktuální verze manuálu se více zaměřuje na popis běžných úkonů a neřeší některé otázky, které lze považovat za klíčové. Uvedu konkrétní příklad.

Pokud se objeví silné lokální ohnisko epidemie, je pravděpodobné, že škola nebude schopná zajistit vzdělávání vlastními prostředky. Tím spíše, pokud skončí v karanténě například celý učitelský sbor. Co budeme v takový moment dělat? Je ministerstvo připraveno pomoct takovému regionu, takovému místu? Já silně pochybuji, že vlastně... zřizovatel tuto situaci bude muset řešit. Prostě to jsou otázky, které nás trápí, které trápí rodiče, které trápí ty učitele a jsou nezodpovězeny.

Další téma. Dozvěděl jsem se, že ministerstvo ruší vzdělávací olympiády a obdobné soutěže. Sice povoluje olympiády organizované dalšími subjekty, ale nedá na ně peníze. Chtěl bych zde upozornit, že těmito kroky ničíme vrcholové vzdělávání nejtalentovanějších žáků a studentů, nabouráme tím aktivity zaměřené na podporu nadaných studentů, a tím jenom zhoršujeme celkovou situaci.

A poslední věc, která mě trápí a o které tady chci mluvit, jsou dostupné vzdělávací zdroje. Tím problémem jsou digitální učební materiály, takzvané DUM. Je nezbytné, aby takové učební podklady ve vysoké kvalitě měli. Avšak opět se jedná o popelku vašeho resortu. Přitom příliš nejde moderně digitálně a distančně učit podle analogových učebnic zatížených zbytečným copyrightem. Bohužel se na tyto věci musím ptát tady, protože vaše ministerstvo toho příliš konkrétního zatím neřeklo, a to máme polovinu srpna.

Já si dovolím shrnout ty otázky. Jste připraven převzít odpovědnost za školy, které se dostanou do situace, kterou nebudou moci samy vyřešit, například ty lokální ohniska? Opravdu chcete bojovat proti vzdělávacím olympiádám a obdobným soutěžím? Plánujete se více zaměřit na podporu těch digitálních učebních materiálů, těch dumů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní ještě v obecné rozpravě mám přihlášeného pana poslance Františka Váchu. Zatím je to poslední přihláška do obecné rozpravy. Tak, pane poslanče, máte v podstatě neomezený prostor. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já tedy nevím, jestli jsme si neodhlasovali pět minut, ale... (Předsedající: Ne.) Ne, neodhlasovali. (Předsedající: Hlasovalo se, ale neprošlo to.) Opravdu mám neomezený prostor? Nicméně já budu velmi krátký. Já bych chtěl za TOP 09 říct stanovisko klubu.

My vládní návrh novely zákona, školského zákona podpoříme. Myslím si, že jarní zkušenost ukázala, že takovýto zákon, přestože samozřejmě souhlasím s tím, že čím méně zákonů, možná tím lépe, že takovýhle zákon potřebujeme, protože byly školy, které distančně učily, ale byli i jednotlivci, učitelé a rodiče, kteří se na mě obraceli, kdy ti učitelé odmítali učit nebo učili minimálně. A samozřejmě byly děti, které se odmítaly distanční výuky účastnit. Takže si myslím, že tento návrh zákona, novela zákona, je potřebný. Myslím si, že je i v dostatečné míře. Souhlasím s tím, že by bylo možná dobré mít k tomu doprovodné materiály, jak by měla podle ministerstva vypadat distanční výuka. Rozumím tomu, že je tady pozměňující návrh, který chce délku té novely omezit na jeden rok. Myslím si, že to není úplně vhodné, protože to bude předvolební rok a obávám se, že by se mohlo stát, že se nedostaneme k tomu, abychom, pokud ministerstvo připraví dostatečně materiály, že bychom se dostali k tomu zrušit jenom ten roční distanc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP