(16.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

V tomhle já vidím dnes stanovisko vlády, která jasně řekla, že Bělorusové mají nárok a právo na svobodné volby a že to, co se stalo, je porušením všech principů, na kterých naše spolupráce stála. A je to jediná věc, kterou vláda mohla udělat. Doufám, že i dnes bude ve Sněmovně široká shoda na tom, že v případě Běloruska Česká republika má jasné a jednoznačné stanovisko. Prostě jestliže dnes v Bělorusku lidé dávají najevo, že mají této vlády dost, tak mají právo ve volbách rozhodnout o změně. To je to, co podle mě musíme chtít, a máme to požadovat i z hlediska historie, a čím jsme si sami prošli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se v rozpravě posuneme k poslancům bez přednostních práv, tedy pan poslanec Bžoch se konečně dočkal a následovat budou páni poslanci Klaus, Volný a Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já slibuji, že budu velmi stručný a stručnější než všichni přede mnou. Nedá mi to nezareagovat na nějaké věci.

Proč se o tom bavíme? Byl tady takový exkurz do historie, do vztahů Běloruska, Ruska a všechno ostatní. Já si myslím, že hlavní důvod je v tom, že jsme viděli, co se před těmi posledními volbami dělo, a to je zatýkání opozičních kandidátů, jejich rodinných členů, mlácení demonstrantů po volbách, držení je v podmínkách, které jsou šílené. Neví se, kde lidi jsou, považují se za nezvěstné. To jsou ty důvody, proč jsme tady. A vůbec nechci řešit, jestli si Bělorusové, je to na těch lidech, vyberou, že se přikloní k Rusku, nebo k západní demokracii, je to na těch lidech v tom Bělorusku. Co my bychom tady měli deklarovat, je to, že na to ale musejí mít právo, musí mít právo na to se svobodně rozhodnout ve volbách. A to očividně dnes prostě nemají. A to je ten důvod, proč jsme tady. Bez jakýchkoliv ostatních věcí, ať to má, jaké to má obchodní vazby, nebo nemá, a bez toho politického exkurzu a té historie, co tady zaznělo. Jsme tady proto, protože bychom měli deklarovat, že Bělorusům přejeme, aby měli podmínky, a musí se svobodně rozhodnout. Dnes to bohužel prostě nemají.

Co se týče usnesení, já se pak k tomu ještě přihlásím v podrobné rozpravě, bod č. 1 se shoduje s tím, co budou navrhovat kolegové a je to vlastně převzaté po poradě i s panem Stanjurou ze Senátu. Má to pouze dva body. Bod č. 2 je, že podporujeme pozici vlády České republiky a kroky, které v souvislosti se situací v Bělorusku činí. To je celé.

Ale na závěr mi ještě jednou dovolte říct, že tady nejsme od toho, abychom se bavili o tom, jaké mají vazby v Bělorusku, Rusku, v Číně, o tom všem. To bychom tady mohli být donekonečna a mohli bychom se bavit o všech státech světa. Jsme tady kvůli tomu, že to, k čemu dochází po volbách v Bělorusku, by se nemělo stávat za hranicí Evropské unie a není to přípustné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh, který, předpokládám, bude také načten v podrobné rozpravě, a poprosil bych potom o jeho předání zpravodaji, případně i mně.

A nyní je v obecné rozpravě přihlášen pan poslanec Klaus. Připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych krátce shrnul naše stanovisko hnutí Trikolóra, které máme k situaci v Bělorusku. Já jsem toto stanovisko neudělal dneska. Mám ho asi dvacet let, protože už jako u ředitele školy u mě přednášeli tehdejší studenti, běloruští disidenti, kteří emigrovali před represemi prezidenta Lukašenka, takže tento můj názor je poměrně dlouhodobý. Lukašenkův režim je autoritářský a nemá se svobodou a demokracií co dělat. To je jedna věc. V tomto smyslu budu navrhovat část našeho usnesení, které se patrně bude dosti shodovat s tím, co připravili kolegové.

Ale druhá část, kterou chci říct. Já si skutečně bytostně nepřeji, aby vývoj v Bělorusku šel ukrajinským směrem, aby se stalo kolbištěm bojů velmocí, ať už čínských, ruských, amerických, nebo jiných. Aby skutečně o správě Běloruska rozhodovali svobodní běloruští občané. Tohle je pro mě jaksi velice důležité říci, protože v podobné situaci buď už dílem jsme, nebo brzy taky můžeme být i my sami, a my vždycky patříme k těm, kteří hájí to, že o této zemi mají rozhodovat lidi, kteří zde žijí. Asi už to nebudu dál rozpitvávat, padlo tady hodně řečí.

Můj návrh usnesení bude znít: Poslanecká sněmovna vyjadřuje podporu občanům Běloruska v jejich touze po svobodě a demokracii - jako bod č. 1. Bod č. 2. Poslanecká sněmovna konstatuje, že režim prezidenta Lukašenka demokracii a svobodě již desítky let neodpovídá. Bod č. 3. Zároveň jako čeští poslanci vyjadřujeme přání, aby o správě Běloruska rozhodovali výlučně svobodní běloruští občané, a odmítáme plány na využití této země ve prospěch zahraniční politiky států jiných.

To je můj návrh usnesení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Opět sdělím, že je potřeba jej načíst i v podrobné rozpravě. Prosím o jeho předání v písemné podobě zpravodaji, případně i sem.

A nyní pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já se teď hodně vyjádřím k proslovu nyní nepřítomného pana premiéra, který navrhoval, aby Evropská unie byla akční a rychle zasáhla, protože naposledy, když byla EU a státy EU akční, jak navrhuje pan premiér, tak z toho zbyla do středověku vybombardovaná Libye, dvě občanské války, rozpad jak Libye, tak Ukrajiny, miliony imigrantů a připojení Krymu k Rusku. Já bych raději ty bruselské koně a jejich choutky na privatizaci Běloruska spíš krotil. Vměšovat se do vnitřních záležitostí Běloruska dnes již bude bohužel kdekdo. Bude tak činit Evropská unie, bude tak činit deep state, Spojené státy, bude tak činit Merkelová, Macron, činí tak již pan Babiš, ale nemusíme tak činit za každou cenu i my, tato Poslanecká sněmovna.

Dnes se totiž zase bohužel i kvůli České republice hraje pouze o to, kdo zvítězí a kdo urve z Běloruska větší koláč. Obávám se, že to budou nakonec bohužel opět občané Běloruska tak jako občané Ukrajiny, kteří budou tahat za kratší konec pilky. I za miliony českého Ministerstva zahraničí jsme jako Česká republika v Bělorusku zapálili ohýnek a hloupě opakujeme ukrajinský scénář. Doufejme, že tentokrát bez desetitisícových obětí. Česká republika se finančně nepochybně spolupodílí na vyvolávání krvavých nepokojů v Bělorusku. Přitom my sami jsme země, kde probíhají statisícové demonstrace proti legitimně zvolenému premiérovi, po kterém už byly dokonce házeny láhve s cílem jej zranit, jak jsme to tady všichni zažili v Poslanecké sněmovně. Zajímavé je, že tyto akce jak v Bělorusku, tak na Ukrajině, tak i v České republice organizuje úplně stejný neziskový sektor. A řekněme si rovnou, máme ty zkušenosti z Ukrajiny, máme ty zkušenosti dnes ze Spojených států, že stačí málo. Stačí, aby pirátská Antifa dostala příkaz zapálit Prahu, a i Policie České republiky bude muset tvrdě zasáhnout.

Takže já, pane premiére, pevně doufám v zájmu nás všech, že se vám vaše vlastní slova a vaše vlastní činy nevrátí jako bumerang. Hluchota a slepota k brutálnímu násilí vůči pokojným demonstrantům zejména v Katalánsku, ale i ve Francii, a jak už bylo zmiňováno, i u našich arabských spojenců je pouze takovou třešinkou na pokryteckém dortu většiny navrhovaných usnesení, která my jako poslanci hnutí Jednotní nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám omluvenku, se kterou vás seznámím. Paní poslankyně Balcarová se omlouvá z pracovních důvodů z dnešního jednání až do konce jednacího dne.

A nyní v tuto chvíli poslední přihláška. V obecné rozpravě pan poslanec Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pozorně jsem se snažil poslouchat tu rozpravu. Sleduji diskusi v televizi, média a sleduji také diskusi na Facebooku a vyjádření různých politických stran. Bylo pro mě úsměvné, když tady můj kolega Kopřiva od Pirátů mluvil o Bělorusku. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli tam někdy byl. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli vůbec někdy byl na vojně, jestli ví, jak to tam chodí. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli ví, jak se pracuje u policie. Ani se ho ptát nebudu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP