(17.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

A paradox. Konstatuje, že neuznal oficiální výsledky voleb zveřejněné běloruskou státní volební komisí a za nejvhodnější řešení považuje opakování prezidentských voleb s demokratickým průběhem. Takže my jako český parlament chceme, aby se v Bělorusku opakovaly volby. Mě by zajímalo, když vláda říká, že bychom se neměli vměšovat do vnitřních záležitostí a měli bychom nechat rozhodnout Bělorusy, ale není donucování některého státu k některým krokům vměšování do jiných záležitostí? Byť můžeme doporučovat demokratické řešení, tady jsou nové volby a lidé můžou dělat referendum, může dobrovolně odstoupit, může cokoliv. Ale ne, my ho nutíme, občany Běloruska, Česká republika, český parlament, musíte mít nové volby. Tohle je aspoň usnesení, které je navrženo.

Svého času i představitelé vlády v těchto tendencích hovořili, potom začali jemně couvat a brzdit, protože ta situace opravdu není tak jednoznačná, jak se nám tady snaží mnozí namluvit a používat paralely s rokem 89, 68, 48, nevím, jaká další čísla tady v těch paralelách se můžou objevit. Zase se hovoří, že oceňuje iniciativu vlády v Radě EU a vyzývá orgány k zavedení silných sankcí vůči osobám zodpovědným za falšování voleb. Tak jaké máme argumenty a důkazy o tom, že které konkrétní osoby zfalšovaly? Předseda okrskové volební komise v Minsku číslo 27 falšoval volby. Máme ty důkazy? Jak to budeme uplatňovat?

Anebo jsme prohlásili "tyto volby jsou zfalšované", byť dopadly 80:20, když si představíte ten obrovský objem toho falšování, jak by muselo být. Tak koho budeme sankcionovat? Tak se asi vezme někdo z vrchnosti, řekne se, předseda volební komise, ten přece za to může, budeme ho sankcionovat. Nepřipomíná vám to něco před americkými prezidentskými volbami ruské vměšování? Teď přednedávnem jsem se dozvěděl, že i referendum Velké Británie o brexitu bylo zfalšováno určitě a že Rusové do toho silně ingerovali. Nejsme v nějakém mediálním světě, který nám vytváří realitu, a my ani netoužíme po tom poznat pravdu a tu realitu analyzovat?

Proto bych byl velice rád, abychom se vrátili k tomu, co ten parlament dělat má, a i reagovali na jasné a zřetelné informace, které bychom měli dostat. Zatím tady všichni reagujeme na nějaké novinové výkřiky, reagujeme na nějaké články, které se objevují v médiích, podle toho, co komu je blízké. Ale zapomínáme na to, že tady máme služby, i máme vládu, a měli bychom po ní požadovat tyto informace. Máme tady Ministerstvo zahraničních věcí, které by mělo přednostně dát parlamentu informace prostřednictvím zahraničního výboru, abychom se my mohli relevantně rozhodnout.

A co se týče toho návrhu usnesení, s čistým svědomím ho určitě nemůžu podpořit, proto ho nepodpořím, protože mi chybí hromada informací k jednotlivým bodům. Je napsán, s prominutím, na koleni. Mohl bych ho tady rozebírat a hledat jednotlivosti. Nechci to dělat, protože já si myslím, že ještě nenastal čas, abychom hodnotili situaci v Bělorusku. Měli bychom dát čas občanům Běloruska, aby si sami rozhodli o směřování své země, a neměli bychom jednoznačně a jasně říkat: tohleto je správné, tohleto je špatné a vy se musíte rozhodnout podle našeho mínění. Oni by měli mít svobodnou vůli. A k tomu bychom měli i my tady směřovat. A já pevně věřím, že občané Běloruska si vyberou svoji cestu. Občané Běloruska si sami rozhodnou. A my bychom měli občanům Běloruska držet palce, aby se jim to povedlo a aby doba nejistoty tam trvala co nejkratší dobu. A doufám, že skupina přátel Česká republika - Bělorusko bude i nadále velice aktivní v zjišťování údajů z Běloruska a budeme se snažit i pomoci Bělorusku k překonání současné krize.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. První přihlášený je pan kolega Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Tak děkuji za slovo. Já bych tedy přednesl návrh usnesení o deseti bodech, které pak budeme nejspíš hlasovat odděleně. Ten první bod, který načtu, celé to usnesení tedy, jsme připravili my z klubu Pirátů ve spolupráci s kolegy z KDU-ČSL, TOP-09 a STAN. Přičemž první bod, tak jsme se inspirovali usnesením Senátu z 12. 8. a tento bod podporuje i klub ANO. A u těch dalších bodů, tak tedy předkládáme za kluby Pirátů, KDU-ČSL, TOP-09 a STAN.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1. odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům protestujícím proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb v jejich zemi. Svoboda slova a shromažďování je základním lidským právem, jehož násilné potlačování nesmí mít v evropském prostoru místo;

2. vyjadřuje solidaritu s rodinami usmrcených, stejně jako se zraněnými a mučenými běloruskými občany. Požaduje propuštění politických vězňů, jakož i vyšetření osudů nezvěstných osob a nezávislé vyšetření represí ze strany běloruského režimu;

3. konstatuje, že neuznává oficiální výsledky voleb zveřejněné běloruskou státní volební komisí a za nejvhodnější řešení považuje opakování prezidentských voleb s demokratickým průběhem a za účasti mezinárodních pozorovatelů;

4. konstatuje, že Česká republika postrádá zákonnou normu, která by umožňovala zavedení individuálních sankcí, a proto vyzývá vládu ČR, aby neodkladně připravila návrh zákona, který umožní zavedení národních individuálních sankcí vůči osobám, které nesou odpovědnost za závažné porušování lidských práv;

5. oceňuje iniciativu vlády ČR v Radě EU a vyzývá orgány EU k zavedení cílených sankcí na evropské úrovni vůči osobám zodpovědným za falšování voleb, násilí a porušování lidských a občanských práv;

6. apeluje na vládu ČR, aby vyjasnila podezření, že dochází k vývozu anebo reexportům materiálů z České republiky, který podléhá licenčnímu řízení, vztahuje se na něj embargo EU a který dle přímých svědků měly používat pořádkové síly Běloruska při násilném potlačování demonstrací;

7. vyzývá Ruskou federaci ke zdrženlivosti a k nevměšování se do vnitřních záležitostí Běloruska;

8. vyzývá vládu ČR, aby ve spolupráci s českými nevládními organizacemi činnými v Bělorusku činila další nezbytné kroky pro podporu dialogu mezi běloruským režimem a představiteli běloruské demokratické opozice;

9. vyzývá vládu ČR, aby nastavila vstřícnou politiku vůči těm, kteří z Běloruska prchají před politickými represemi, a poskytla podporu běloruským studentům, kteří projeví zájem o studium na českých školách;

10. vyzývá vládu ČR, aby do 30. září 2020 informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o opatřeních uvedených výše."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji panu poslanci Kopřivovi. Než udělím slovo panu kolegovi Bžochovi, požádám sněmovnu o klid! A i jednotlivé kolegy, aby zaujali svá místa, pokud se přímo nechystají k vystoupení, abychom slyšeli v podrobné rozpravě návrhy na usnesení. Ještě chviličku, pane kolego. Já věřím, že vám vaši kolegové udělají dostatečný prostor, abyste mohl přednést svůj návrh na usnesení.... Tak já ještě počkám, případně začnu jmenovat jednotlivce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Já načtu pouze jeden bod do usnesení, protože první bod mého usnesení se shoduje s tím, co přednesl kolega Kopřiva, a to je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR podporuje pozici vlády ČR a kroky, které v souvislosti se situací v Bělorusku činí." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě je Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP